Artikkelit

Yhteisöllisyyden tunnetta kokevat pärjäävät elämässään ja työssään paremmin

Yhteisöllisyyden tunnetta kokevat pärjäävät elämässään ja työssään paremmin

1500 ihmiseltä kysyttiin heidän suhteestaan työyhteisöön. Yhteisöllisyyden vahvana kokeneet pärjäsivät työssään paremmin, olivat omistautuneempia ja sitoutuneempia työnantajaansa. Lisäksi he kokivat paljon vähemmän stressiä ja menestyivät todennäköisemmin myös elämän muilla osa-alueilla.

Yhteisöllisyyden kokemus on merkittävä voimavara yksilölle itselleen ja yritykselle se näkyy tuottavampina työntekijöinä, mutta millä sitä rakennetaan työpaikoille?

Tehkää asioita yhdessä

Yhdessä tehtävät asiat voivat olla hyvin yksinkertaisia, kuten ruoan tilaaminen työpaikalle ja syöminen yhdessä tai vaikka saman reseptin kokkaaminen kotikeittiössä ja kokemuksien jakaminen jälkeenpäin.

Oppikaa toisiltanne

Valmentaminen ja oman osaamisen jakaminen tuottavat hyvää mieltä paitsi vastaanottajille, myös valmentajille itselleen. Jaettavien taitojen ei tarvitse liittyä työhön, vaan kollegoja voi opastaa vaikka neulomisen, leipomisen tai valokuvauksen saloihin ja se onnistuu myös verkon välityksellä. Työnantaja voi osoittaa tukensa tarjoamalla työaikaa tai tilojaan opetustoiminnan puitteiksi.

Varmistakaa töistä palautuminen

Työn kuormituksesta palautuminen varmistetaan ottamalla se osaksi yhteisiä tavoitteita. Varatkaa kalenterista aika ennalta sovitulle, stressitasoja laskevalle harjoitukselle, kuten urheilulle tai meditaatiolle. Yhteisesti sovitusta ei luisteta niin helposti kuin omasta tavoitteesta.

Valitse toimitilat, jotka tukevat yhteisöllisyyttä

Yhteisöllisyyden tunne on helpoimmin luotavissa ihmisten kohdatessa toisensa kasvokkain, johon tarvitaan vetovoimainen paikka. Loistava toimistoympäristö tukee henkistä ja fyysistä terveyttä tarjoamalla mahdollisuuksia liikuntaan, palautumiseen ja kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa ja houkuttelee toimistolle.

Lotta Lehtinen
Säterinportin yrityskampus

(Julkaistu lehdessä Toimitilat.fi 4/2023)