Artikkelit

Millaiselle toimistolle palaamme koronan jälkeen?

Millaiselle toimistolle palaamme koronan jälkeen?

Maaliskuun puolivälissä 2020 pysähdyttiin isojen asioiden ääreen, kun korona seisautti melko lailla kaiken myös Suomessa. Toimistotyöläiset komennettiin etätöihin ja toimistot tyhjenivät – aloitettiin uudenlainen elämä pandemian ehdoilla.

Korona on edellyttänyt kaikilta mukautumista, mutta tuonut mukanaan myös uudistumista ja innovointia. Kiinteistöalalle poikkeuksellinen vuosi ja sen mukanaan tuoma lisääntynyt etätyö on luonut ratkottavia haasteita ja innostavia uusia ideoita.

Tulevaisuuden toimistoilta kaivataan ennen kaikkea joustavuutta

Monissa yrityksissä ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa tulevaisuuden tarpeita on vaikea ennustaa. Eräs selkeä toive ja tarve on kuitenkin joustavuus. Joustoa halutaan sekä tiloilta että sopimukselta. Myös tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi korostuu näinä aikoina.

Tulevaisuuden toimistoista puhuttaessa päivän sanat ovat monitoimitila ja muuntojoustavuus. Toimistojen odotetaan mukautuvan erilaisiin tilatarpeisiin ja työtehtäviin. Monitoimitilan ideologia perustuu siihen, että työntekijä voi valita aina kyseisellä hetkellä omia työtehtäviään parhaiten tukevan työskentelypisteen. Muuntojoustava tila on muunneltavissa vallitsevia olosuhteita ja tilanteita parhaiten palvelevaksi.

Entä kun etätyö päättyy?

Etätöitä tullaan varmasti tekemään tulevaisuudessakin paljon, mutta tarve ihmisten kohtaamiselle säilyy. Toimistot ovat yhä keskiössä yrityksen kulttuurin ja yhteenkuuluvuuden ylläpitämisessä. Tilat mahdollistavat paikan kokea ja toimia yhdessä, ja tätä ihmiset kaipaavat maailman muuttuessa yhä enemmän.

Sisäisen viestinnän merkitys tulee myös jatkossa korostumaan. Kun osa palaa toimistolle ja osa jatkaa etätöitä, muodostuu tieto siitä, missä kukin milloinkin on, erittäin tärkeäksi. Syitä toimistolle saapumiseen on, mutta hukkareissuja luovien ideointipalaverien toivossa tuskin kukaan haluaa tehdä.

Mitä luultavammin toimistojen koot tulevat pienenemään. Tilajakoja joudutaan varmasti monissa kiinteistöissä pohtimaan uusiksi, jotta tilat saadaan vuokralle järkevästi. Myös paisuntatiloista puhutaan alalla paljon. Näissä tilan käyttäjä sitoutuu yhteen ydintilaan, jota on tarvittaessa mahdollisuus laajentaa esimerkiksi kymmenellä prosentilla, kun isompi projekti tulee ajankohtaiseksi.

Tulevaisuuden tilanhakija on entistä tiedostavampi ja esimerkiksi vastuullisuus nousee entistä merkittävämpään rooliin tilavalintoja tehdessä. Vastuullisen kiinteistönomistajan kanssa muodostetun toimitilakumppanuuden kautta tilavalintakin voi olla konkreettinen teko kohti vastuullisuutta ja uutta arvopohjaa.

Karoliina Turppo
vuokrauspäällikkö
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

(Julkaistu lehdessä Toimitilat.fi 4E/2021)