Artikkelit

Caverion kehittää Vantaan kaupungin energiatehokkuutta ESCO-hankkeella

Caverion kehittää Vantaan kaupungin energiatehokkuutta ESCO-hankkeella

Vantaan kaupunki on valinnut Caverionin kumppanikseen kehittämään kiinteistöjen energiatehokkuutta. Kaupungin kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä modernisoidaan 12 kiinteistössä ESCO-hankkeella. Toimenpiteet rahoitetaan modernisoinnista syntyvillä säästöillä, joilla on noin 5 vuoden takaisinmaksuaika. Sopimuksen kokonaisarvo on 1,5 miljoonaa ja säätötavoite on yli 5000 MWh/a.

”Vantaan kaupunki on sitoutunut energiatehokkuussopimuksen mukaisesti 7,5 % energiansäästöön vuoteen 2025 mennessä. Nyt sovittu ESCO-hanke on tärkeä uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupungin kannalta on myönteistä, että hankkeessa kiinteistöjen tekniikkaa saadaan uusittua energiatehokkuuden kautta saatavan säästön rahoittamana. Investoinneille haetaan myös Tekesiltä energiatukea, joka tukee hankkeen kannattavuutta”, sanoo Vantaan kaupungin projektipäällikkö Marita Tamminen.

Tavoitteena yli 20 %:n vuotuinen energiansäästö

Hankkeessa uusitaan kiinteistöjen valaistusta ja ilmanvaihtoa, korvataan koulun öljylämmitystä maalämpöratkaisulla sekä parannetaan energiatehokkuuteen liittyviä talotekniikan ohjaustoimintoja. Näissä kiinteistöissä tavoitellaan yli 20 %:n vuotuista energiansäästöä nykytilanteeseen verrattuna, mikä merkitsee 15 vuoden elinkaaren aikana noin 4,7 miljoonan euron säästöä. Myös hiilidioksidipäästöjä vähennetään 1 317 tonnia vuodessa. Investointien ja muutosten jälkeen Caverion vastaa kiinteistöjen energiansäästöstä ja energiatehokkuuden optimoinnista sekä antaa sopimukseen kuuluville kiinteistöille energiansäästötakuun.

”ESCO-palvelulla varmistamme, että kiinteistöjen tekniikkaa päivitetään asianmukaisesti energiatehokkuutta tukevalla tavalla. Kiinteistöjen etävalvonta takaa, että kiinteistöjen olosuhteisiin vaikuttavat säädöt pysyvät järkevinä ja talotekniikka toimii oikein. Sopimukseemme sisältyy myös henkilöstölle järjestettävä kiinteistöjen energiansäästökoulutus”, kertoo projektipäällikkö Tuukka Vainio Caverionista.

Vantaa on ollut edelläkävijä ESCO-hankkeiden kilpailuttamisissa. Kaupunki on toteuttanut jo aiemmin vastaavanlaisen ESCO-hankkeen kilpailutuksen kehittäen samalla kilpailuttamismalleja ja nyt hankinta sujuu jo rutiinilla. Nyt sovittu ESCO-sopimus koskee 12 kiinteistöä, joissa tavoitteena on toteuttaa energiatehokkuusinvestoinnit vuoden 2017 aikana ja säästötakuujakso on 5-vuotinen.

Caverion on toteuttanut kunnille ESCO-hankkeita muun muassa Jyväskylässä, Siilinjärvellä, Kuopiossa, Turussa ja Akaalla. Lisäksi Caverion on toteuttanut myös muissa Pohjoismaissa laajempia ESCO ja EPC -hankekokonaisuuksia. ESCO -palvelu sopii kuntien hankkeisiin, joissa hanke voidaan pääosin tai kokonaan rahoittaa sen tuottamilla energian kustannussäästöillä, jolloin hankkeet voidaan rahoittaa myös ylläpitobudjetin ulkopuolisena hankintana.

Caverion Suomi

(Julkaistu lehdessä Vapaat Toimitilat 5B/2017)