Artikkelit

Kauppapaikkojen ajurina kaupungillistuminen

Kauppapaikkojen ajurina kaupungillistuminen

Pääkaupunkiseudun suuret infrahankkeet vaikuttavat pääkaupunkiseudun kauppapaikkojen kysynnän painopisteisiin. Junaradan ja Länsimetron varrelle rakennetaan viiden seuraavan vuoden aikana merkittävä määrä kauppakeskuksia, suurimpina näistä Kalasataman Redi, Pasilan Tripla ja Kivistön suunnitteilla oleva kauppakeskus. Yhtenä vetovoimatekijänä kauppapaikkojen lisäykselle on kaupungistuminen.

Kehäradan ja Länsimetron pysäkkien yhteyteen on rakenteilla merkittävä määrä uutta liiketilaa. Kalasataman kauppakeskus Redin rakentaminen on aloitettu ja kauppakeskus valmistuu syksyllä 2018. Pasilan Triplan kauppakeskus valmistuu oletettavasti vuonna 2020. Yhdessä Redi ja Tripla tarjoavat Pasilan ja Kalasataman alueelle yli 120 000 neliötä uutta liiketilaa. Rakennusyhtiöt NCC ja Skanska ovat mukana Kivistön kauppakeskuksen rakentamisessa ja kauppakeskuksen 1. vaiheeseen suunnitellaan noin 60 000 neliötä liiketilaa. Myös Kehäradan varrella sijaitsevan Aviapoliksen rautatieasemalle on suunnitteilla liiketiloja. Kesko rakentaa Itäkeskukseen nykyisen K-citymarketin alueelle uuden ja modernin kauppakeskuksen. Kauppakeskuksen kokonaisrakennusoikeus on noin 62 000 kerrosneliömetriä ja alueelle mahdollistuu myös asumista. Rakennusvaiheen ensimmäinen osa tulee valmistumaan Keskon mukaan vuoden 2017 lopussa ja toinen vaihe valmistunee vuonna 2019.

Radan varteen syntyvät kauppapaikat kiinnostavat myös sijoittajia. Niittykummun metroaseman yhteyteen rakennettava Metrokeskus myytiin vuonna 2015 alkuvuodesta OP-Vuokratuotolle. Niittykummun Metrokeskus sisältää noin 5 400 neliötä liiketilaa, suurimmat vuokralaiset ovat Kesko ja HOK-Elanto. Niittykummun Metrokeskus aukeaa Länsimetron valmistuttua syksyllä 2016. Lähempänä Helsingin keskustaa Lauttasaaressa YIT myi Kauppakeskus Lauttiksen Aberdeen European Balanced Property Fundille. Lauttiksen kauppakeskuksessa on noin 6 000 kerrosneliötä liiketilaa ja se valmistuu vuoden 2016 lopussa.

Suurin osa edellä mainituista liiketilaprojekteista valmistuvat seuraavan viiden vuoden sisällä. Kauppapaikkojen äkillisen lisääntymisen yhtenä vetovoimatekijänä on urbanisaatio eli kaupungistuminen. Urbanisaatio on valtavassa kasvussa Suomessa ja on merkittävä kiinteistömarkkinoihin vaikuttava niin sanottu megatrendi. Suuri osa Suomen kaupungistumisesta johtuu työperäisestä muuttoliikkeestä, joka heijastuu vahvasti pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudun sisäiset infrahankkeet heiluttavat asunto- ja toimitila-alueiden kysynnän painopisteitä. Kehärata ja Länsimetro ovat lisänneet asuinrakentamista asemien läheisyydessä. Vaikka pääkaupunkiseudulla ammattimaiset kiinteistönomistajat keskittyvät pieniin asuntoihin, joihin kohdistuu suurin vuokrannousuodotus, on asuntovuokramarkkinoilla havaittu kasvavaa kysyntää myös keskustan ulkopuolella sijaitseville suuremmille perheasuinnoille.

Urbanisaatio luo mahdollisuuksia ja kysyntää kauppapaikoille. Kilpailu kiristyy kauppapaikkojen välillä. Uuden liiketilavolyymin nouseminen markkinoille yhdistettynä nettikaupan aiheuttamiin haasteisiin vaatii merkittäviä ponnistuksia vuokralaisten ja ostovoiman houkuttelemiseksi. Kauppapaikkojen monikanavaisuus korostuu tulevaisuudessa.

Olli-Pekka Mustonen
Kehityspäällikkö
Newsec Valuation Oy

(Julkaistu lehdessä Vapaat Toimitilat 2/2016)