Artikkelit

Tervetuloa uusi arki – vastaako toimistosi muuttuviin tarpeisiin?

Tervetuloa uusi arki – vastaako toimistosi muuttuviin tarpeisiin?

Syksyn aikana useimmat meistä ovat palanneet pitkän etätyöjakson jälkeen oman työpöydän ääreen tuttuihin toimistoympyröihin. Itse kullakin olo on kuin pitkän talvihorteen jälkeen. Hieman jähmeä, mutta odottava. Työkavereiden kanssa vaihdetaan kuulumisia ja kerrataan etätyökokemuksia kahvihuoneessa. Huomaamattaan moni toteaakin, että työn tekeminen tuntuu luontevammalta toimiston yhteistiloissa kuin omassa työhuoneessa.

Yrityksissä mietitään toimistotilojen roolia tulevaisuudessa, miten korona-aika on vaikuttanut työn tekemiseen ja vastaavatko nykyiset tilat muuttuneisiin tarpeisiin. Kevään aikana tehdyt kyselyt osoittavat, että työn tekemiseen liittyviä muutostoiveita ja -tarpeita on paljon. On huomattu, että työn tekeminen ja asioiden hoitaminen onnistuu jouhevasti myös kotoa käsin. Samalla kaivataan toimistojen yhteisöllisyyttä, uusia virikkeitä ja ihmisten kohtaamisia.

Edessä siirtyminen monitilatoimistoihin

Usealla yrityksellä on edessään omien tilojen uudelleenajattelu. Tyhjien vuokraneliöiden sijaan haetaan moderneja ja tehokkaita toimitilaratkaisuja, jotka vastaavat muuttuneeseen työn tekemisen tapaan.

Uusien toimistotilojen tilasuunnittelun tavoitteena on rakentaa aikaa kestäviä, asiakkaan tilatarpeita vastaavia, muuntojoustavia monitoimitiloja.

Uuden ajan toimistoissa tarvitaan hiljaista tilaa, jossa työskenteleviä ei saa häiritä, tiimeille yhteisiä työskentelytiloja, sohvia ja tuoliryhmiä sosiaalisiin kontakteihin, äänieristettyjä kokoushuoneita ja puhelinkoppeja.

Moderni toimistotila tukee muuttuneita työn tekemisen tarpeita, innostaa ja parantaa työmotivaatiota.

Erilaisten tilojen valaistuksessa huomioidaan myös käyttäjien toiveet. Toimistoissa on sekä kirkkaasti että hämärästi valaistuja alueita, koska moni kokee hämärässä työskentelyn miellyttävänä.

Etätyön myötä myös toimivat verkkoyhteydet, virtuaaliset ryhmätyötilat sekä riittävä tekniikka videopalavereiden pitoon ovat tulleet tärkeiksi.

Vihreä ajattelu vaikuttaa myös toimitilavalintoihin

Yhä useamman yrityksen pyrkimyksenä on ympäristövastuullisuus ja omilla valinnoilla haetaan konkreettisia tapoja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tämä tarve näkyy myös uusien toimitilojen valinnoissa.

Ratkaisevassa asemassa hiilijalanjäljen pienentämisessä on moderni rakennustekniikka vähähiilisten rakennusmateriaalien rinnalla. Moderni tekniikka mahdollistaa terveellisen ja turvallisen työympäristön, tarpeenmukaisen työtilojen jäähdytyksen kesällä ja lämmityksen talvella sekä tilakohtaiset säätömahdollisuudet. Rakennusratkaisut toteutetaan parhaaseen energiatehokkuusluokkaan siten, että tilat ovat muuntojoustavia ja elinkaaritalouden kannalta edullisia.

Vähähiilisyyteen vaikuttaa myös työmatkaliikenne ja toimistotalon tarjoamat edellytykset vähähiilisyyteen. Osa autopaikoista on varustettu sähköautojen latauspisteillä. Sähköpyörillä työmatkansa liikkuville on tarjolla lukittavia säilytystiloja pyörille sekä asianmukaiset sosiaalitilat, joissa on mahdollisuus käydä suihkussa ja vaihtaa vaatteet.

Mari Ollila
Rakennusliike Lapti Oy

(Julkaistu lehdessä Toimitilat.fi 7/2021)