Artikkelit

Oikein valituissa varastotiloissa arki sujuu – huomioi sijainti, toimivuus ja muunneltavuus

Oikein valituissa varastotiloissa arki sujuu – huomioi sijainti, toimivuus ja muunneltavuus

Logistiikka- ja varastotilat ovat yksi liiketoiminnan kriittisimmistä tuotannontekijöistä. Siksi on tärkeää, että toimitila sopii juuri kyseiselle liiketoiminnalle ja että kiinteistön käytettävyys on huippuluokkaa. Asiantuntijan vinkkien avulla toimitilojen valinta onnistuu heti kerralla.

1. Sijainti on ykkönen

Yrityksen toiminnan luonteella on suuri merkitys logistiikka- ja varastotilan sijaintia päätettäessä. Sijoittumista tulisikin tarkastella laajasti koko yrityksen toimitusketjun näkökulmasta. On hyvä esimerkiksi pohtia, mitkä tavaravirrat ovat yritykselle kaikkein tärkeimpiä joko toimitusajan tai kustannusten suhteen.

Ehkä yrityksen sijoittuminen esimerkiksi satamaan tai sen läheisyyteen on tärkeää. Tai sitten varasto toimii osana verkostoa, johon pitää päästä helposti liittymään. Kokonaisuus huomioimalla on mahdollista löytää optimaalisin sijainti, joka parhaiten tukee yrityksen koko logistiikkaketjua.

2. Tilan toimivuus ratkaisee

Ennen tilan hankkimista on tärkeää perehtyä tilan teknisiin tietoihin ja rakenneratkaisuihin sekä pohjakuvaan. Niistä selviää, pystyykö yritys saavuttamaan toivotun tehokkuusasteen kyseisessä tilassa. On hyvä ottaa tarvittaessa asiantuntija mukaan tulkitsemaan tietoja ja kuvia.

Toimitusketjuissa siirrytään jatkuvasti nopeampaan rytmiin, mikä vaatii entistä suurempia vastaanotto- ja lähetystiloja. Erityisesti ovialueisiin kohdistuu entistä enemmän vaatimuksia, kun sisään- ja ulosvirtojen käsittely nopeutuu. Varastoinnin näkökulmasta entistä kiinnostavammiksi nousevat tilat, joissa on mahdollista hyödyntää varastoautomaatiota.

Ulkotilojen toimivuudessa on tärkeää huomioida tontin muoto, rakennusten sijoittuminen ja pihan koko suhteessa kuljetettavan tavaran määrään. Riittäähän pihassa kääntösädettä myös isommalle kuljetuskalustolle ja onhan piha asianmukaisesti suojattu? Jos liiketoimintaa on tarkoitus laajentaa lähivuosina, tulee pihalta löytyä riittävästi tilaa esimerkiksi ulkovarastointia tai laajennusta varten.

3. Huomioi varastotilan muunneltavuus

Yrityksen liiketoiminnan koko voi kasvaa. Millainen tarve varastotilalle on kahden, viiden tai kymmenen vuoden kuluttua?

Tulevaisuutta ei voi tarkasti ennustaa. Siksi kokonaisratkaisua pohdittaessa kannattaa miettiä, miten tilat joustavat ja muuntuvat vastaamaan vielä tuntemattomiin tuleviin tarpeisiin. Voiko olemassa olevaa varastotilaa laajentaa tarvittaessa? Voiko varastointikapasiteettia kasvattaa rakennuksen sisällä esimerkiksi lattiakantavuuden tai tilakorkeuden ansiosta? Varastoautomaation mahdollisuudet kehittyvät vauhdilla. Mahtuuko tiloihin myös tulevaisuuden varastoautomaatioratkaisut?

4. Yhteistyö logistiikka- ja varastotilaosaajan kanssa kannattaa

Ei ole yhdentekevää, millaiselta toimijalta logistiikka- ja varastotilat vuokraa. Toimitiloilla on erityisen suuri merkitys yrityksen liiketoiminnalle ja tilojen tarjoajan tulisi aidosti ymmärtää kyseessä olevan liiketoiminnan vaatimukset toimitiloille.

Osaava kumppani pystyy auttamaan yrityksen nykyisten ja tulevien tarpeiden kartoittamisessa ja niitä vastaavan toimitilan etsimisessä. Hyvällä kumppanilla on myös muutostöihin liittyvää osaamista ja yhteistyöverkosto, joiden avulla kiinteistö saadaan räätälöityä juuri kyseisen yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Markku Mikala
Senior Asset Manager
Logicor

(Julkaistu lehdessä Toimitilat.fi 4E/2020)