Artikkelit

Toimistot osana yrityksen ilmastotekoja

Toimistot osana yrityksen ilmastotekoja

Suomeen rantautunut energiakriisi on saanut yritykset optimoimaan energiankulutustaan osana kansallista energiansäästötalkoota ja omien kustannusten riskienhallintaa. Kiinteistöissä energiasäästäminen näkyy esimerkiksi tavoitelämpötilojen laskemisella ja valaistuksen säätelyllä. Kiinteistöjen rooli energiansäästössä on merkittävä, mikä pistää sekä kiinteistöjen omistajat että tilojen käyttäjät keskeiseen asemaan koko Suomen energiansäästötavoitteissa.

Yrityksissä vastuullisuus ydinarvona konkretisoituu toimitilojen osalta kahdella eri tavalla:

1. Energiatehokkaiden kiinteistöjen suosiminen vuokrauspäätöksenteossa

Toimiston valintaan vaikuttaa kiinteistön ympäristövaikutukset ja vuokranantajan vastuullisuusarvot. Toimiston roolista on tullut entisestään yrityksen brändiä ja arvoja viestivä elin, joten myös toimistot ajavat parhaimmillaan yrityksen vastuullisuusviestiä eri sidosryhmille. Energiatehokkaiden kiinteistöjen suosimisella saavutetaan positiivisia vaikutuksia yrityksen imagoon ja energiatehokkuuteen sekä sitä kautta pitkän ajan säästöihin. Samalla yritykset painostavat myös niitä kiinteistöjä, jotka laahaavat ympäristökehityksen perässä, panostamaan investointeihin paremman tekniikan ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Kiinteistöjen ympäristötehokkuutta mitataan monella tapaa, joista toimiston hakijalle keskeisimmät mittarit ovat kiinteistöille myönnetyt ympäristösertifikaatit.

2. Oman energiankäytön optimointi toimistolla

Omalla toimistokäyttäytymisellä on myös vaikutusta energiansäästöihin, joista monet ovat samoja toimia, joihin on totuttu kotona. Toimistot kuitenkin eroavat kotiolosuhteista eri tavoin. Tyypillisesti toimisto on varustettu lukuisilla elektroniikkalaitteilla, jotka syövät energiaa myös käyttämättöminä. Sähkölaitteet on hyvä sammuttaa poissaolon ajaksi ja laitteiden virransäästötilan voi laittaa päälle oletuksena. Toimiston sisustuksen suunnittelussa taas on hyvä ottaa huomioon, että ilmavirta pääsee kulkemaan toimistossa tehokkaasti. Valaistus on myös tärkeä tekijä, jolla vaikutetaan sekä toimiston miellyttävyyteen että energiatehokkuuteen.

Miksi kiinteistöjen ympäristösertifikaateilla on väliä?

BREEAM- ja LEED- ympäristösertifikaatit ovat maailmalla suosituimpia ja myös Suomessa arvostetuimmat meriitit. Ympäristö-sertifikaateilla voidaan arvioida kiinteistöjen ympäristövaikutuksia, kuten maankäyttöä, energiankäyttöä, vedenkäyttöä, materiaalivalintoja, sisätilojen ilmastointia ja valaistusta, innovaatioastetta ja jätehuoltoa. Tyypillisesti ympäristösertifikaateilla on eri tasoja, jotka helpottavat tilankäyttäjiä ymmärtämään kiinteistön todelliset ympäristövaikutukset. Kiinteistöt, jotka pärjäävät hyvin ympäristöluokituksissa, ovat halvempia huoltaa, energiatehokkaampia ja riskittömämpiä. Ympäristösertifioidut kiinteistöt pärjäävät myös muita paremmin viihtyvyyden ja työhyvinvoinnin mittareilla, millä on vaikutusta yrityksen houkuttelevuuteen työvoimamarkkinoilla.

BREEAM eli Building Research Establishment Environmental Assessment Method on Euroopassa yleisin käytetty ympäristöluokitusjärjestelmä ja sertifikaatin myöntäjä. BREEAM -sertifikaatti luokittelee kiinteistöt viiteen eri luokkaan: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding riippuen kuinka kiinteistö on pisteytetty eri kriteereissä, jotka ovat joustavasti muokattu koskemaan eri kiinteistöjä erilaisissa ylläpitojärjestelyissä.

LEED eli Leadership in Energy and Environmental Design on yhdysvaltalainen ympäristöluokitusjärjestelmä, joka on vertailtavissa myös globaalisti. LEED:in luokituksissa on kuitenkin mahdollista soveltaa eurooppalaisia ja suomalaisia käytäntöjä, tehden tästä soveltuvan kohteesta riippumatta. LEED:in arviointitasoja ovat Certified, Silver, Gold ja Platinum.

Välittäjän rooli energiatalkoissa

Toimistoa etsivät yritykset ovat entistä ympäristötietoisempia ja arvomaailmaansa sitoutuneita, mikä näkyy energiatehokkaiden toimistojen kysynnän kasvuna. Yritykset, jotka ovat vähemmän tietoisia toimiston ympäristövaikutuksista, kysyvät usein välittäjän neuvoa. Välittäjä pääsee usein yhdessä toimistoa etsivän yrityksen kanssa rakentamaan tälle ympäristöystävällistä toimistoratkaisua, jolla vaikutetaan sekä tulevaisuuteen että olemassa oleviin kustannuksiin ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Niklas Forsell ja Sakari Parkkinen
Cushman & Wakefield

(Julkaistu lehdessä Toimitilat.fi 6/2022)