Artikkelit

PEAK GROUP haluaa olla edelläkävijä – nyt vuorossa uusiutuvat ja joukkorahoitus

PEAK GROUP haluaa olla edelläkävijä – nyt vuorossa uusiutuvat ja joukkorahoitus

Toimitilakeskuksia rakennuttava PEAK GROUP saa toimitusjohtaja Raimo Jokisen mukaan virtaa innovoinnista ja uusiin toimintatapoihin tarttumisesta. Mm. Espoon Finnooseen rakennettava 57 toimitilahuoneiston Finnoonportti pitää Jokisen tänä keväänä erityisen valppaana. Kiinteistö Oy Finnoonportin ja sen uusiutuvan energian ratkaisujen rahoittamiseen hyödynnetään joukkorahoitusta, jota Jokinen haluaa olla vakiinnuttamassa kiinteistöalalle. Joukkorahoituskampanja kestää kesäkuun puoleen väliin saakka.

PEAK GROUP on ollut rakennuttamassa pääkaupunkiseudulle viimeisten kahden vuosikymmenen aikana yli kahtakymmentä etenkin pk-yrityksille suunnattua toimitilakeskusta. Yhteistä näissä kohteissa on ollut, että käyttäjien logistiset tarpeet on huomioitu muun muassa mahdollisuudella ajaa tiloihin sisälle, optimaalisella teknisellä varustuksella sekä tilojen monipuolisella muokattavuudella. Ensimmäiset näistä, viime vuosina drive-in-center -nimeä kantavista, kohteista olivat poikkeuksellisia jo 1990-luvun alun lama-ajan Suomessa. Käyttäjien tarpeisiin vastaten tilat myytiin tai vuokrattiin silloinkin sitä mukaa, kun niiden toteutus aloitettiin.

Jokinen ei tuolloinkaan karsastanut poikkeaviin ratkaisuihin tarttumista ja uusien toimintamallien hyödyntämistä. Samalla otteella, nyt Finnoonporttia rakennutettaessa, hän on lähtenyt hyödyntämään joukkorahoitusta osana kokonaisrahoitusratkaisua ensimmäisten joukossa Suomessa.

Joukkorahoitus murtaa rahoituskäytäntöjä

Käynnissä oleva rahoitusalan murros on saavuttamassa nyt myös kiinteistöalan. Kiinteistöjen joukkorahoitus on jo vakiintunut naapurimaissamme, mutta rantautuminen Suomeen on kestänyt.

Joukkorahoituksessa kohteen rahoitus avataan julkiseksi siten, että kuka tahansa voi lähteä mukaan pienelläkin panoksella. Digitalisaation myötä rahoituksen hakijan ja antajan on mahdollisuus löytää toisensa ilman ylimääräisiä välikäsiä ja portinvartijoita.

Kiinteistöpuolella vakiintuneena mallina on lainapohjainen joukkorahoitus, jossa rahoittajat saavat sijoitukselleen koron. Kiinteistöalan potentiaali lainapohjaisessa joukkorahoituksessa on valtava, sillä kiinteistöt tarjoavat hyviä ja helposti ymmärrettäviä sijoituskohteita tavallisille säästäjillekin. Finnoonportin rahoittamiseksi on laskettu liikkeelle kahden vuoden vakuudellisia velkakirjoja 7,0 % korolla.

Pankkirahoitus on nykyisessä markkinatilanteessa tiukassa ja haastavien valmiusastevaatimusten takana, mikä osaltaan rohkaisee innovatiivisuuteen korvaavissa rahoitusratkaisuissa. Jokinen näkee joukkorahoituksen rakennuttajan kannalta erinomaisena vaihtoehtona nimenomaan rakennusaikaisen rahoituksen varmistamiseen.

Etukäteismyynti ilman kiveä kiven päällä on harvoin riittävässä määrin mahdollista. Joukkorahoitetulla pääomalla rakennusvaihe saadaan käynnistettyä ja näin myös huoneistojen myynti kunnolla käyntiin muun rahoitustarpeen kattamiseksi.

Kannattavuus ja ekologisuus kohtaavat uusiutuvissa

Finnoonportin joukkorahoituksessa uusituvan energian ratkaisut ovat suuressa roolissa. Kestäviin energiaratkaisuihin keskittyvän joukkorahoituspalvelun Joukon Voiman järjestämän rahoituksen onnistuessa Finnoonportin katolla olisi Suomen kymmenenneksi suurin aurinkovoimala.

Jokinen tunnustautuu kestävien ratkaisujen kannattajaksi ja vaalijaksi. Hän on ottanut maalämmön standardiratkaisuksi rakennuttamiinsa kiinteistöihinsä jo vuosia sitten. Nyt vakioratkaisujen palettiin ollaan lisäämässä aurinkosähköä. Aurinkosähkön kannattavuus on noussut radikaalisti, sillä paneelien hinta on vain kuudennes siitä, mitä ne olivat vielä kymmenen vuotta sitten.

”Suunnittelemme kiinteistömme jo lähtökohtaisesti hyvin aikaa kestäviksi, joten aurinkovoimalat sopivat niihin 30-vuotisen ja lähes huoltovapaan elinkaarensa myötä erinomaisesti”, Jokinen perustelee.

Uusiutuvan energian puntaroinnissa Jokinen ottaa huomioon kannattavuuden, mutta syitä löytyy muualtakin kuin viivan alta. Hän näkee rakennuttajien roolin suunnannäyttäjänä merkittävänä koko toimintatavan vakiinnuttamiseksi laajemminkin: ”Rakennuttajilla on vastuu ja velvollisuus olla suunnannäyttäjinä uusiutuvan energian hyödyntämisen omaksumisessa. Enemmän kuin velvollisuutena, otan tämän kuitenkin etuoikeutena. Meillä on asema ja näin mahdollisuus olla osaltamme laittamassa ympäristön huomioivaa isoa pyörää liikkeelle tulevat sukupolvet huomioiden.”

Jukka Kajan

(Julkaistu lehdessä Vapaat Toimitilat 5B/2016)