Artikkelit

Kohti tulevaisuuden työympäristöä: Houkuttelevat toimitilat hybridityöskentelyn aikakaudella

Kohti tulevaisuuden työympäristöä: Houkuttelevat toimitilat hybridityöskentelyn aikakaudella

Kuvat: Sponda Ltd

Hybridityöskentelyn yleistyminen on asettanut uusia haasteita toimitiloille. Pelkkä työpiste ei enää riitä houkuttelemaan toimistolle. Yritykset panostavat yhä enemmän toimitilojensa palveluihin ja arjen sujuvuuteen, jotta ne voivat tarjota henkilökunnalleen houkuttavia ja innostavia työympäristöjä.

Hyvän toimiston vetovoima perustuu muun muassa monipuolisiin palveluihin, viihtyisyyteen, yhteisöllisyyteen ja keskeiseen sijaintiin. Tämän päivän toimistot tarvitsevat huolellisesti suunnitellut tilaratkaisut, hyvän akustiikan ja valaistuksen, henkilökunnan yhteisöllisyyttä tukevia lounge- ja kahvilatiloja, ryhmätyötiloja sekä tiloja keskittymistä vaativaan työskentelyyn.

Yksilölliset ratkaisut toimitilojen houkuttelevuuden lisäämiseen

Monet yritysjohtajat pohtivat, miten he voisivat houkutella työntekijöitä toimistolle, jotta spontaanit kohtaamiset, hiljaisen tiedon jakaminen ja yrityskulttuurin vahvistaminen sekä yrityksen johtaminen voisivat toteutua. Tämä haaste on kuitenkin hyvin yksilöllinen, eikä siihen ole yhtä oikeaa ratkaisua. Jokaisen yrityksen on löydettävä oma ratkaisunsa siihen, miten tavoitteet saavutetaan ja millä keinoin toimitilat voivat parhaiten tukea yrityksen strategiaa.

Työympäristöjen suunnittelussa on lähdettävä liikkeelle yrityksen strategiasta, brändistä ja tavoitteista. Lisäksi on huomioitava digitaalisen työympäristön linkittyminen fyysiseen tilaan. Uusien työskentelytapojen ja etätyön kasvu lisäävät tarvetta yhdistää fyysiset ja digitaaliset työympäristöt, jotta vuorovaikutus ja yhteistyö sujuvat.

Monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus ovat myös entistä tärkeämpiä tekijöitä toimistotilojen suunnittelussa, kun nykypäivän organisaatiot elävät jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi yritysten kasvu sekä muutokset liiketoiminnassa ja työntekijöiden määrässä edellyttävät usein tilamuutoksia. Muuntojoustavuus mahdollistaa sen, että tiloja voidaan muuntaa helposti ja käyttää monipuolisesti eri tarkoituksiin, mikä lisää niiden toiminnallisuutta ja tehokkuutta.

Toimistotilojen merkitys organisaation menestykselle

Hyvin suunnitellut ja muuntojoustavat toimistotilat tukevat työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista, mikä puolestaan parantaa organisaation tulosta ja kilpailukykyä. Siksi panostaminen toimistovalintaan ja tilojen suunnitteluun on tärkeää yrityksen menestyksen kannalta pitkällä aikavälillä.

Myös sijainnin ja vastuullisuuden merkitys on kasvanut. Toimiston on oltava joka suunnasta helposti saavutettava ja kattavien palveluiden ympäröimä ja tilojen on tuettava yrityksen ESG-tavoitteita. Ykkösluokan sijainnilla halutaan kasvattaa myös brändiarvoa.

Yritysten ESG-strategiat ovat tilavalinnassa entistä useammin esillä, ja vastuullisuus on tullut merkittäväksi tekijäksi toimitilojen valinnassa. Kiinteistönomistajan vastuullisuutta tarkastellaan kriittisesti, ja vastuullinen vuokranantaja nauttii luottamusta.

Yritykset etsivät toimistotiloja keskeisiltä paikoilta, joissa on erinomaiset julkiset liikenneyhteydet ja arkea helpottavat palvelut lähellä. Helsingin keskusta erottuu vahvana vaihtoehtona laajoine kansainvälisen tason kauppa-, viihde-, kulttuuri- ja ravintolapalveluineen sekä kattavan julkisen liikenteen tarjonnan ansiosta, mikä tekee siitä erittäin houkuttelevan alueen toimistotiloja etsiville yrityksille. Muiden alueiden on vaikea kilpailla sen kanssa.

Vaikka vapaata toimitilaa on pääkaupunkiseudulla paljon, yrityskohtaisiin tarpeisiin ja toiveisiin sopivia tiloja löytyy usein rajallisesti. Etenkin Helsingin ydinkeskustan laadukkaista toimitiloista on tällä hetkellä kova kysyntä.

Yksi yrityksen tärkeimmistä päätöksistä

Toimitilojen valinta on yksi yrityksen tärkeimmistä päätöksistä, joka vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen. Oikeanlaiset toimitilat tukevat yrityksen strategiaa ja kulttuuria, houkuttelevat parhaita osaajia ja vaikuttavat positiivisesti brändiin ja kilpailukykyyn. Tärkeää päätöstä tehtäessä kannattaa kääntyä toimitila-ammattilaisten puoleen, joilla on vankka osaaminen yritysten toimitilatarpeiden ymmärtämisessä, hyvä toimitila- ja aluetuntemus sekä ajankohtainen tieto toimialan ja markkinoiden kehityksestä.

Vastuullinen ja muuntojoustava toimitila on tärkeä panostus tulevaisuuteen, joka houkuttelee paitsi nykyisiä, myös tulevia työntekijöitä ja edistää organisaation menestystä pitkällä aikavälillä.

Anita Riikonen
Sponda Ltd

(Julkaistu lehdessä Toimitilat.fi 4/2023)