Artikkelit

Logistiikkatilat kilpailukyvyn veturina

Logistiikkatilat kilpailukyvyn veturina

Logistiikan hallinnalla on keskeinen rooli kilpailukyvyn säilyttämisessä siellä missä tehokkuus on valttia ja kustannukset kasvussa. Liiketoiminnan erityistarpeisiin räätälöityjen logistiikkayksiköiden vuokrauksessa nämä teemat ovat siis väistämättä pinnalla. Kilpailukykyä tavoitellaan ensisijaisesti priorisoimalla logistiikkayksiköiden kustannustehokkuutta ja kestävyyttä.

Suoria kustannussäästöjä pyritään löytämään heti vuokran hinnasta, mikä määräytyy tekijöiden kuten sijainnin, koon ja tilan muiden ominaisuuksien kautta. Tiloja määrittävät kuitenkin myös tiukat toiminnan kriteerit, mitkä vähentävät vaihtoehtojen määrää ja siten myös vuokravertailun mahdollisuutta.

Logistiikkayksikön kustannukset ja edut tuleekin punnita osana yrityksen toimintaa. Esimerkiksi sijaintiin vaikuttaa sekä etäisyys että matkan toistojen määrä. Jos matkoja yksikköön tehdään kerran viikossa verrattuna kerran päivässä, ovat kilometrikustannukset halvemmat, vaikka yksikkö sijaitsisikin kauempana. Toisaalta sijainnin merkitys kasvaa, mikäli matkaa toistetaan usein.

Tilaratkaisujen kestävyys on yhä tärkeämpi osa liiketoiminnallista kokonaisuutta. Kestävät logistiikkatilat auttavat yrityksiä minimoimaan energiankulutusta ja jätteen tuotantoa sekä kontrolloimaan kustannuksia pitkällä aikavälillä. Kestävä logistiikkayksikkö huomioi myös tulevaisuuden toiminnalliset muutokset, kuten varautumisen liiketoiminnan kasvuun.

Tyypillinen pullonkaula onkin liian pieni tilan määrä. Tällöin vuokrauksen avulla pyritään skaalaamaan toiminta nopeasti ja tehokkaasti muuttuviin olosuhteisiin. Tehottomista tilaratkaisuista kannattaa irtautua pienellä kynnyksellä, sillä ajan myötä näistä tulee toimintaa hidastavia kustannussyöppöjä. Moni yritys on havahtunut vastaavaan tilanteeseen, mikä näkyy kasvavana kiinnostuksena parempien tilaratkaisujen löytämiseksi.

Kasvavaan kysyntään on vastattu uusilla varastointi- ja logistiikkahankkeilla, jotka tuovat mukanaan ominaisuuksia, jotka suoraan vaikuttavat yrityksen taloudellisiin ja ekologisiin tavoitteisiin. Tilojen tekniset parannukset, kuten ledivalaistus ja maalämpö sekä näistä kumpuavat mahdollisuudet kasvattavat osaltaan muuttoliikettä vanhoista tiloista uudempiin.

Logistiikkayksikön vuokrauksella on kauaskantoisia vaikutuksia, joilla yritys pystyy parantamaan omaa operatiivista tehokkuuttaan ja sitä kautta kilpailuetua markkinoilla. Siksi parhaat tilaratkaisut usein vuokrataan jo ennen näiden julkista vapautumista.

Sakari Parkkinen
Cushman & Wakefield

(Julkaistu lehdessä Toimitilat.fi 2/2023)