Artikkelit

”Seuraava asema: Lohja Lempola”

”Seuraava asema: Lohja Lempola”

Juha Sipilän hallitus on päättänyt kehysriihessään 5.4. käynnistää Tunnin junan, eli uuden nopean junayhteyden jatkosuunnittelun Helsingin ja Turun välille. Suunnittelukustannuksiksi on arvioitu noin 40 miljoonaa euroa.

Turusta Salon, Lohjan ja Espoon kautta Helsinkiin kulkevan uuden ratayhteyden yleissuunnittelun on arvioitu kestävän kolme vuotta. Yleissuunnitelma tarkentaa ratayhteyden kustannusarviota, yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ja toteuttamisen reunaehtoja. Samassa yhteydessä suunnitellaan ratakäytävää tukeva alue- ja yhdyskuntarakenne ja maankäyttö.

Otsikon kuulutus on siis vielä tulevaisuutta, mutta saattaa olla todellisuutta nopeammin kuin alun perin ajateltiinkaan. Lempolan aseman seutu on Lohjan taajamaosayleiskaavassa jätetty valkoiseksi odottamaan tulevia ratapäätöksiä. Muutoin taajamaosayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi nyt maaliskuussa ja se tulee nopeuttamaan kaavoitusta koko Lohjan pitkällä nauhataajama-alueella.

Yksi taajaman alakeskuksista sijaitsee E18-moottoritien sisääntuloväylän päässä, johon nyt on jo rakentunut Lempolan Kauppapuisto. Lohjan nykyiseen keskustaan on matkaa noin 3 kilometriä, mutta toinen keskusta tulee aseman myötä muodostumaan tälle alueelle. Myös Hanko-Hyvinkää -radan ja Espoo-Lohja -taajamaradan mahdolliset asemat sijaitsevat tällä alueella.

Jo osittain toteutettuun Lempolan Kauppapuistoon ovat sijoittuneet mm. S-Market, K-Supermarket, Motonet, Tokmanni, Stark, Hesburger, apteekki. Lähituntumassa sijaitsee myös julkisia palveluita, kuten Mäntynummen yhtenäiskoulu, kirjasto, neuvola ja senioriasumista.

Työpaikkaliikenne Helsingin suuntaan kulkee kauppapuiston vierestä. Kauppapuiston sijainti on erinomainen vähittäiskaupan ja sen asiakkaiden kannalta, sekä näkyvyydeltään että liikenteellisesti.

Lempolan Kauppapuistoon johtavasta liikenneympyrästä päästään myös uudelle kehittämistä vailla olevalle alueelle. Alue koostuu tällä hetkellä useasta myytävänä olevasta vanhasta kiinteistöstä, tonteista ja tienpohjasta, joiden yhdistäminen ja rakennusten purkaminen mahdollistaisi koko alueen kehittämisen aivan uuteen uskoon. Kaavan mukaan alueelle soveltuu asuntojen täydennysrakentamista sekä monipuolisia julkisia ja yksityisiä lähipalveluita. Suunnittelun reunaehtoja ovat joukkoliikenteen hyvän palvelutason säilyttäminen pääkaupunkiseudun suuntaan ja sen edellyttämä riittävä asukasmäärä joukkoliikenneyhteyksien varrella ja Tunnin junan asemaan varautuminen. Muita reunaehtoja on vielä mm. asumismahdollisuuksien lisääminen ikääntyneille sekä alueen toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen eheyttäminen. Kaavamerkintä C2 eli keskustatoimintojen alue.

Alueen kokonaispinta-ala on noin n. 2,3 ha ja koko alue voidaan käyttää asuntorakentamiseen, mutta myös muu palvelurakentaminen on mahdollista. Kaavoittajan näkemyksen mukaan alueen kaavaa tulisi selkeyttää ja myös korkeat 8-kerroksiset talot olisivat alueelle suotavia ikään kuin porttina Lohjan kaupunkiin. Alueelta pääsee jo tällä hetkellä n. tunnissa Helsingin keskustaan linja-autolla ja pysäkki on aivan vieressä. Lempolan kauppapuiston kaikki kaupat ja palvelut ovat käytettävissä. Alueella voisi olla sekä vuokra-asumista että omistusasumista. Vanhusten ja lapsiperheiden asumista voisi yhdistää ja sopisihan alimpiin kerroksiin myös esimerkiksi päiväkoti sekä yhteiskeittiö, joka palvelisi niin talojen kuin päiväkodinkin tarpeita.

Tulevaisuuden paikka siis odottaa jo nyt kehittäjäänsä!

Päivi Kuitunen
Toimitilavälittäjä/LKV
TILANA LKV

(Julkaistu lehdessä Vapaat Toimitilat 5B/2016)