Artikkelit

Kaikki vihreälle

Kaikki vihreälle

Yleinen trendi yritysten ajatusmaailmassa on siirtynyt vahvasti ympäristöystävällisempään suuntaan ja tämä näkyy myös kysynnässä vihreämpien toimitilojen osalta.

Suuri osa kaikista maailman CO2-päästöistä syntyy rakentamisesta. Tarkemmin ottaen 40 % itse rakentamisesta ja 20 % rakennusten ylläpidosta. Riippumatta siitä haluatko myöntää sitä vai et, ennemmin tai myöhemmin meidän kaikkien on kannettava kortemme vihreämmän tulevaisuuden kekoon. Tulevina vuosikymmeninä maapallolta tulee loppumaan elämälle välttämättömiä luonnonvaroja ja tilanne on jo tällä hetkellä vähintäänkin hälyttävä. Tästä syystä niin moni yritys pyrkiikin sijoittamaan ja sijoittumaan vihreämpiin toimitiloihin. Kestävän kehityksen toimitilat ovat kuitenkin vielä enemmänkin poikkeus kuin sääntö ja ympäristötavoitteet on usein helpommin lueteltavissa kuin saavutettavissa.

Vihreät tilat on suunniteltu niin että ne vähentävät kokonaiskulutusta niin ympäristön kuin ihmistenkin kannalta useilla eri tavoilla ja on kasvavassa määrin merkittävä osa vuokralaisten päätösprosessia uusien toimitilojen haussa. Valtaosa yritysjohtajista uskookin kestävän kehityksen auttavan yrityksiä erottumaan markkinoista sekä parantamaan taloudellista tulosta.

Innovatiivista rakentamista

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalainen kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. Avoin ja läpinäkyvä LEED-järjestelmä pisteyttää rakennusprojektit, minkä perusteella LEED-arvosanat annetaan. Korkein arvosana on LEED Platinum, mihin luokkaan kuuluu myös Derby Business Park, Espoon Perkkaalla. LEED Platinum -tasoon yltäneitä kohteita on Suomessa kaiken kaikkiaan vain 13 kappaletta.

LEED Platinum -tason toimitilat on saavutettu Derbyssä kiinnittämällä erityistä huomiota ympäristövaikutusten minimoimiseen sekä käyttäjien viihtyisyyteen. Derbyn taloteknisiin järjestelmiin on asennettu 200 mittaria, joiden avulla energiakulutusta ja säästöjä mitataan.

Mittareista saatu tieto on myös nähtävillä vastaanoton aulan infonäytöissä mistä voi seurata sähkön, veden ja lämmityksen/jäähdytyksen kulutusta reaaliajassa. Yrityspuiston katoille asennetuista 163 aurinkopaneeleista saadaan sähköenergia mm. valomainosten valaisuun. Maisemasuunnittelussa on huomioitu vedenkäytön minimointi valitsemalla kasvillisuutta mikä ei vaadi lainkaan kastelua.

ERA17 -toimintaohjelman ja Green Building Council Finlandin Suomen viihtyisin ja energiatehokkain toimisto 2014 -kilpailussa Suomen viihtyisimmän ja energiatehokkaimman toimitilan tittelin vei Derby Business Parkin HIITTI, joka oli Kokonaiset kiinteistöt -sarjassa energiakulutuksessa omaa luokkaansa. Rakennuksen ulkoseinien tiiviyteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja maalämpöjärjestelmällä tuotetaan noin 90 % tarvittavasta lämpö- ja jäähdytysenergiasta. Huonelämpötilan ohjaus on integroitu ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä tilan läsnäolotietoon. Lisäksi ilmanvaihdon tarpeenmukaisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Tehokkaampaa työntekoa ja tyytyväisiä työntekijöitä

Useat eri tutkimukset osoittavat työntekijöiden tuottavuuden kasvusta kun työympäristön viihtyisyyteen on kiinnitetty huomiota; esimerkiksi parempi ilmanvaihto paransi tuottavuutta + 11 %, hyvin suunniteltu valaistus + 23 % ja luonnonvalon läheisyys + 18 %. Hiljattain toteutetun tutkimuksen tulokset osoittavat myös LEED sertifioitujen rakennusten työntekijöiden olevan tuottavampia ja sitoutuneempia työhönsä kuin samassa organisaatiossa mutta eri toimipisteessä töitä tekevät kollegat. Samoin yritysten hoitokulut yhtä työntekijää kohden olivat merkittävästi pienemmät kuin tavallisessa toimistossa työskentelevillä (Conlon, E. and Glavas A. 2012).

Yritykset jotka omaksuvat tiukemmat ympäristötavoitteet omaavat myös korkeamman tuottavuuden, jonka keskiarvo on 16% korkeampi kuin ei-vihreillä yrityksillä. (Delmas, Magali A. And Pekovic, Sanja 2012).

Vihreä tekee hyvää yrityksen imagolle

Siirto vihreämpään on myös siirto taloudellisesti kannattavampaan. Suorien taloudellisten hyötyjen kuten pienempien hoitokulujen ja työntekijöiden vähentyneiden sairauspoissaolojen sekä tuottavuuden lisääntymisen lisäksi kaikki merkit osoittavat siihen suuntaan että seuraava siirto toimitiloissa tulisi ehdottomasti olla vihreämpään suuntaan. Maailman myllerryksessä yksi asia mistä kaikki ovat yksimielisiä on ympäristön suojelemisen tärkeys. Niin kiinteistön omistajat, rakentajat kuin vuokralaisyrityksetkin kohdistavat tulevaisuuden toimitilapäätöksiä vihreämpiin tiloihin. Kaikki tulevat valtiolliset ja kansainväliset säädökset puoltavat ympäristöystävällisempiä toimintatapoja.

Antti Jalomäki
Kiinteistöpäällikkö
Derby Business Park

(Julkaistu lehdessä Vapaat Toimitilat 5B/2016)