Artikkelit

Joustavat toimitilat etätyöntekijän tukena

Joustavat toimitilat etätyöntekijän tukena

Yhä useampi työntekijä työskentelee osittain etänä, mutta vain noin puolella vastaajista on kotonaan toimiva ja hyvin varusteltu työtila, selviää Reguksen tekemästä tutkimuksesta.

Etätöiden lisääntyminen ja tekniikan kehittyminen ovat kulkeneet käsi kädessä. Etenkään tietotyötä tekevät ihmiset eivät ole enää sidottuja työskentelemään työpaikallaan yhdeksästä viiteen.

- Sovellukset kuten Skype ja Dropbox ovat edesauttaneet mahdollisuutta työskennellä etänä. Myös asenteet etätyötä kohtaan ovat muuttuneet: työntekijät haluavat vapautta työskennellä eri paikoissa ja työnantajat tukevat tätä. Koetaan, että työn tehokkuus ei ole paikasta kiinni. Pikemminkin etänä tehokkuus kasvaa, kun aikaa ei mene matkustamiseen, kertoo Reguksen Suomen maajohtaja Klaus Koponen.

Maailmanlaajuisesti 61 prosentilla vastaajista on kotonaan työpiste, mutta vain noin puolen mukaan työtila soveltuu ammattimaiseen työskentelyyn, paljastuu Reguksen tekemästä tutkimuksesta.

- Moni saattaa työskennellä kotonaan esimerkiksi huonossa asennossa. Siten kotona työskentely ei välttämättä ole optimaalisin tapa lisätä työtehokkuutta ja keskittymistä, Koponen jatkaa.

Kotona työskentelystä kustannuksia

Tutkimuksen vastaajat arvioivat, että kotityöpisteen saaminen ammattimaiseen kuntoon maksaisi noin yhden kuukauden palkan. Vain noin kolmannes (34 %) kertoi työnantajansa osallistuneen kotityöpisteen kustannuksiin.

- Lähes puolet vastaajista uskookin yritysten säästävän rahaa siirtämällä kotityöpisteen kustannuksia työntekijälle. Sen sijaan työnantajat, niin kuin osa heistä jo tekeekin, voivat tukea kustannustehokkaasti työntekijän työskentelyä ammattimaisissa toimitiloissa, Koponen kertoo.

- Esimerkiksi Suomessa on jo nähtävissä, että kun yritys muuttaa, se saattaa siirtyä nykyään pienempiin toimitiloihin, tehden säästöjä kalliin vuokran sijaan. Uudella työpaikalla työntekijöillä ei ole aina edes omaa työpistettä. Sen sijaan yritys tukee työntekijän joustavaa työskentelyä, eli työntekijä voi tehdä töitä siellä missä hän haluaa, kuten kotona, toimitiloissa, lentokentillä, ulkomailla ja niin edelleen.

Joustavuutta yrityksille eri tilanteisiin

Kotona työskentelee yritysten työntekijöiden lisäksi kokonaisia pienyrityksien ja startuppien edustajia.

- Vuokrattavien toimitilojen etuna on, että pienemmät yritykset voivat lähteä taloudellisesti epävarmoina aikoina joustavasti liikkeelle, ilman että he sitoutuvat omiin tiloihin ja pitkiin vuokrasopimuksiin. Joustavissa toimitiloissa he saavat tuekseen toimistopalvelut aina kopioinnista postiosoitteeseen. Yrityksen kasvaessa tai suunnatessa ulkomaille, toimitiloja pystyy hankkimaan joustavasti lisää, Koponen päättää.

Joustaviin toimitiloihin erikoistuneen Reguksen tutkimukseen otti osaa yli 44 000 yrityksen työntekijää yli 100 maasta, Suomi mukaan lukien. Suomesta tutkimukseen osallistui 358 vastaajaa.

Arja Kainulainen
Regus Finland Oy

(Julkaistu lehdessä Vapaat Toimitilat 5B/2015)


Reguksesta:
• Suomessa 31 toimipisteen verkosto: Espoo, Helsinki, Lahti, Lappeenranta, Tampere, Turku ja Vantaa
• Toimii 104 maassa, 850 kaupungissa ja 2 300 toimipisteessä
• Asiakkaita mm. Google ja Toshiba
• Perustettu Brysselissä Belgiassa 1989
• Pääkonttori Luxemburgissa
• Listattuna Lontoon pörssissä