Artikkelit

Mistä on tulevaisuuden toimitilat tehty?

Mistä on tulevaisuuden toimitilat tehty?

Toimitilapuolella puhaltavat muutoksen tuulet ja johtotähtenä loistavat työn tekemisen uudet tavat ja asenteet. Työpaikan merkitys sosiaalisena kohtaamispaikkana on totta tänään enemmän kuin koskaan aiemmin, joten perinteinen käsitys työpaikasta on muuttumassa.

Mekin Spondassa olemme tunnistaneet neljä toimintamme kannalta keskeisintä trendiä, joita ovat kaupungistuminen, ilmastonmuutos, digitalisoituminen sekä kasvava yhteisöllisyyden tarve.

Juuri digitalisoituminen ja yhteisöllisyys johtavat tätä työn tekemisen murrosta haastamalla meitä pohtimaan ja toteuttamaan uudenlaisia keinoja luoda toimistotiloihin työskentelypisteiden lisäksi sosiaaliseen kanssakäymiseen kannustavia tapaamispaikkoja.

Eurooppalaisessa mittakaavassa olemme aallonharjalla etätyön tekijöinä, sillä 45 prosenttia suomalaisista tekee osan työstään työpaikan ulkopuolella. Digitaalisuus on mahdollistanut sen, että työpisteensä voi sijoittaa kauniina kesäpäivänä laiturin nokkaan tai lumimyrskyn yllättäessä oman kodin lämpöön. Etätyön lisääntyessä kuitenkin tarve yhteisöllisyydelle ja yhteisölle on entistä suurempi.

Avoimuus, elämyksellisyys, monipuolisuus - näihin ominaisuuksiin törmää yhä useammin uuden ajan toimistotiloissa. Toimistotyötä ei välttämättä tarvitse tehdä pelkästään omalta työpisteeltä käsin vaan kehitteillä on entistä yhteisöllisempiä ratkaisuja toimitilojen sisälle.

Työpaikalla inspiroidutaan ja inspiroidaan ja mikä voisi olla parempi inspiroitumisen kohde kuin ympärillä oleva elämyksellinen, uudenlaisiin työskentelytapoihin mukautuva ja vanhoja, hyviä malleja vahvistava toimistotila.

Spondan pari vuotta sitten toteuttamassa Tulevaisuuden toimitilat 2030 -kyselyssä kysyttiin Spondan asiakkaiden ajatuksia työelämän ja toimitilojen tulevaisuudesta. Suurimpina muutoksina nykyiseen verrattuna vastaajat pitivät avokonttorien tai toimistojen avoimuuden lisääntymistä ja työn tekemistä muualla kuin toimistossa.

Tiedonkulun kannalta sosiaaliseen kanssakäymiseen kannustavat tilat ovat ihanteelliset. Sähköpostirumban sijaan asiat voidaan hoitaa kasvotusten eikä isossakaan yhteisössä työkaverit ole tuntemattomia toisilleen.

Ulkomailla toimitilasuunnittelussa yhteisöllisyyteen ja elämyksellisyyteen panostavat ratkaisut ovat ottaneet tukevan jalansijan. Toimistotilojen oikeanlaisella suunnittelulla ja mitoituksella nähdään myös positiivinen vaikutus työhyvinvointiin.

Toimiva työympäristö tarjoaa tiloja moneen makuun; rauhallisia työtiloja hiljaisuutta arvostavalle ja kokoontumispaikkoja sosiaalista kanssakäymistä rakastaville. Monitilatoimistot ovat nykypäivää, jotka näyttävät työntekijöiltään ja henkivät sitä, millainen yritys tai organisaatio on kyseessä. Houkutteleva ja mielenkiintoinen toimitila on myös käyntikortti yrityksille.

Viihtyvyyteen, työhyvinvointiin, idearikkauteen – työympäristö voi vaikuttaa kaikkiin näihin. Ei ole siis yhdentekevää millaisessa paikassa työpäivänsä viettää. Millainen ympäristö sinulle avautuu, kun katsot maailmaa työpisteeltäsi?

Susanna Aula, Tiedottaja
Sponda Oyj

(Julkaistu lehdessä Vapaat Toimitilat 5B/2015)