Artikkelit

Virtuaalitodellisuus mullistaa toimitilabisneksen

Virtuaalitodellisuus mullistaa toimitilabisneksen

3D-teknologioiden ja virtuaalitodellisuuden ennustetaan kasvavan lähivuosina räjähdysmäisesti kiinteistö- ja rakennusalalla. Goldman Sachs ennustaa vuonna 2016 julkaisemassaan raportissa, että vuoteen 2025 mennessä virtuaalisen ja laajennetun todellisuuden markkinat yltäisivät yhdessä 80 miljardiin dollariin. Tästä summasta kiinteistöalan osuus olisi 2,6 miljardia dollaria. Lisäksi raportin mukaan vuoteen 2020 mennessä virtuaaliteknologiaa hyödyntäisi jo yli 130 000 asuntovälittäjää.

Suomessakin kiinteistöalalla on alettu hyödyntää uusia teknologioita.

”Toteutukset ovat viime vuosina olleet pääasiassa kokeiluluontoisempia pilotointeja johtuen teknologian tuoreudesta. Viime aikoina VR-ratkaisuiden hintataso on kuitenkin tullut huomattavasti alaspäin, mikä on mahdollistanut niiden laajemman käyttöönoton”, sanoo VR-toteutuksia muun muassa Spondalle tekevän kiinteistömarkkinointiyritys Unrealerin toimitusjohtaja Tuomas Kankaanpää.

VR-ratkaisuja on suomalaisessa kiinteistöbisneksessä käytetty pääasiassa isommissa hankkeissa, joissa on markkinoitu kohdetta potentiaalisille sijoittajille ja vuokralaisille. Virtuaalitodellisuutta on käytetty myös sidosryhmien väliseen kommunikaatioon, jolloin esimerkiksi lähialueen asukkaat voivat nähdä tulevan alueen jo suunnitteluvaiheessa.

”Rakentamattomien kohteiden visualisointien lisäksi tuoreet, entistä kustannustehokkaammat 3D-skannaukseen käytettävät teknologiat ovat tuoneet myös olemassa olevat tilat virtuaalitodellisuuteen, mistä on hyötyä esimerkiksi toimitilojen välityksessä”, Tuomas Kankaanpää sanoo.

VR-materiaali auttaa hahmottamaan tilaa ja sen mittasuhteita tavalla, jota ei pysty muunlaisilla materiaaleilla tuottamaan. Virtuaalitodellisuuden avulla suunnitelmat ja esimerkiksi erilaiset sisustusratkaisut voidaan visualisoida tavalla, johon muuten ei kyetä. Tämä auttaa toimitilojen etsijää hahmottamaan erilaisten tilojen tarjoamat mahdollisuudet. Lisäksi asiakkaille voidaan esitellä useita eri projekteja ja vaihtoehtoja yhdellä kertaa, mikä säästää kaikkien osapuolten aikaa.

Tutustumis- ja kohdekäynnit tiloissa tuskin poistuvat lähitulevaisuudessa, mutta niiden merkitys tulee vähenemään huomattavasti. Toimitilojen, asuntojen ja vuokrattavien kohteiden etsintä on jo siirtynyt verkkoon. Virtuaalitodellisuus on oleellinen osa kohteiden ennakkomarkkinointia, koska fyysiset kohdevierailut eivät ole mahdollisia projektin ollessa vasta rakenteilla tai suunnitteluvaiheessa.

VR-teknologia on tullut jäädäkseen, ja yleistyy varmasti entisestään kiinteistöjen markkinoinnissa, kuten muutkin uuden ajan digiratkaisut. Markkinointi on kokenut digitaalisen murroksen jo monilla muilla toimialoilla ja sama trendi on selkeästi läsnä myös kiinteistö- ja rakennusalalla. Virtuaalitodellisuus tulee olemaan osa murrosta muiden digitaalisten ratkaisujen lomassa.

Anita Riikonen
Markkinointi- ja brändipäällikkö
Sponda

(Julkaistu lehdessä Vapaat Toimitilat 5B/2017)