Artikkelit

Toimitilamarkkinan tulisi nyt puhaltaa yhteen hiileen ja luoda koko alaa hyödyttävä toimintamalli

Toimitilamarkkinan tulisi nyt puhaltaa yhteen hiileen ja luoda koko alaa hyödyttävä toimintamalli

Kun korona on vauhdittanut työn tekemisen tapojen muutosta, ovat toimitilamarkkinassa jo ennestään vallinneet kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen ongelmat korostuneet. Samalla kun osalle asiakkaista myydään jatkuvasti eioota, osaan tiloista ei saada uusia vuokralaisia edes mainoskampanjoilla ja alennetuilla vuokrilla.

Pääkaupunkiseudulla toimistotilaa on ollut monilla alueilla tarjolla liikaa, kun taas liikuntatiloille, valmistuskeittiöille, päiväkodeille ja sisään ajettaville pienille autopesuun soveltuville hallitiloille olisi ollut huomattavasti enemmän kysyntää kuin on ollut tarjontaa. Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muuttuessa kivijalkamyymälöiden ja ostoskeskusten kiinnostavuus saattaa vähentyä samalla, kun helposti saavutettavat verkkokauppojen noutopisteet lisääntyvät.

Mitä tulevaisuuden toimitilahakija haluaa?

Liikenteellisesti hyvissä paikoissa oleville uusille toimistokiinteistöille on ollut toistaiseksi kysyntää ja vuokrahinnat ovat olleet korkeita. Kuitenkin mahdollinen etätyön lisääntyminen, liikematkailun väheneminen ja muut vielä tuntemattomat trendit, jotka todennäköisesti muuttavat lähitulevaisuuden toimitilamarkkinaa, voivat kääntää totutun asetelman yllättävänkin nopeasti. Mikäli arviot etätyön lisääntymisestä toteutuvat edes osin, voi toimistotilojen kysyntä supistua lähivuosina merkittävästi. Esimerkiksi 20 prosentin markkinan pieneneminen tarkoittaisi miljoonien eurojen vuokranmenetyksiä, kun kalliisti saneeratut tilat seisovat pitkään tyhjillään.

Toimitilamarkkinaa tulevat muokkaamaan myös tulevaisuuden johtajat, joiden suhtautuminen työhön ja työtiloihin voi olla merkittävästi toisenlainen kuin edellisten sukupolvien. Haluavatko milleniaalijohtajat selata sekavia tilalistoja ja soitella välittäjille, vai haluavatko he, että tekoäly ennakoi heidän tulevat tilatarpeensa ja miettii valmiita ratkaisuja, jotka vastaavat yrityksen arvoja ja toiveita? Odottaako tulevaisuuden johtaja saavansa uudet tilat yhdellä klikkauksella tekoälyyn luottaen? Tähän vastauksen saa kysymällä ja havainnoimalla - tai kattavammin selainten hakusanojen analytiikasta.

Alustatalousmallista ratkaisu kohtaanto-ongelmaan?

Tekoälyä hyödyntävälle ja asiakasta hyvin palvelevalle ratkaisulle on toimitilamarkkinassa nyt uuden palvelukonseptin mentävä aukko. Jos asiakkaita halutaan palvella tehokkaasti omaa liiketoimintaa kasvattaen, on tehtävä yhteistyötä ja luotava uudenlainen toimintamalli, joka perustuu luottamukseen, tiedonjakamiseen sekä verkoston hallintaan.

Tupakka-askin kanteen raapustelun sijaan on otettava käyttöön koneoppimista hyödyntävä digitaalinen ratkaisu toimitilojen hakuun sekä tarpeisiin liittyvän tiedon hankintaan ja hallintaan. Eri toimijoiden tietoja on yhdistettävä liityntäpintoja madaltamalla siten, että luodaan helppokäyttöinen ja tehokas alusta yhdistämään kysyntä ja tarjonta.

Vuokralaisten ja vuokranantajien kohtaaminen tehokkaasti voi tapahtua esimerkiksi alustatalouteen perustuvassa toimintamallissa, jonka taustalla alusta kokoaa markkinatiedon ja tarjoaa asiakkaalle helpon ja kohdennetun palvelun.

Näin se menee matkailualalla

Vertailukohdaksi alustatalousmallin käytöstä voi ottaa jo reilu vuosikymmen sitten murroksen kokeneen matkailualan. Matkailualalla eri toimijat on tuotu yhteisille alustoille, joiden kautta jakelu asiakkaalle tapahtuu keskitetysti, läpinäkyvästi ja helposti. Absurdilta tuntuu ajatus siitä, että halutessamme lähteä Kreikkaan lomalle, alkaisimme soitella lentoyhtiöitä ja hotelleja läpi löytääksemme sopivan matkan. Irrallisena toimijana matkailumarkkinassa on nykyään vaikea toimia, ja asiakas on totutettu saamaan nopeaa ja avointa tietoa eri mahdollisuuksista. Lentoja tai majoitusta etsiessä perusoletuksena on, että ominaisuudet ja hinnat ovat avoimesti nähtävillä ja varaustilanne on ajantasaista. Helppokäyttöisestä palvelusta asiakas taas vastavuoroisesti antaa järjestelmälle tietoja, joita palveluntarjoajat käyttävät tehostaakseen toimintaansa. Ajan tasalla oleva tieto hyödyttää myös tarjoajia, sillä tilauskirjan näyttäessä tyhjältä, voidaan hakukoneiden tarjoaman datan perusteella reagoida tulevaan kysyntään esimerkiksi muokkaamalla tarjontaa.

Kuka muuttaisi pelin – ja miksi?

Suurta, koko markkinan mullistavaa radikaalia innovaatiota pystyy tuskin kukaan toimija rakentamaan yksin, mutta yhdistämällä alan osaamista ja tietoa, voidaan luoda kaikkia osapuolia palveleva kokonaisuus. Avainasemassa koko alaa palvelevan muutoksen edistämisessä ovat suuret toimijat, mutta pienten ja notkeiden yritysten arvoa kokonaisuutta liimaavina ja eteenpäin vievänä voimana ei kannata unohtaa. Osaaminen ja asiakasymmärrys ovat nyt jakautuneet sirpaleisena markkinan eri osiin, mutta kaikki olemassa oleva tieto kannattaa suunnittelussa hyödyntää. Aika vähän on luotava uutta, sillä tieto rakentamisesta ja toimitiloista on jo tarkasti dokumentoituna olemassa.

Yhteiskehittämällä (co-creation) nykyisen toimijaverkoston sekä asiakkaiden kanssa, on mahdollista rakentaa koko toimialaa hyödyttävä ratkaisu, jossa asiakaskokemus paranee, kysyntä ja tarjonta kohtaavat tehokkaammin ja matka varastosta asiakkaalle – eli tyhjät kuukaudet vuokrausten välissä – vähenevät. Samalla kun käyttökokemus paranee, paranevat myös ennakointi ja sitä kautta mahdollisuus reagoida tuleviin kysynnän muutoksiin ja käyttöasteen nostaminen. Uuden toimintatavan palaset ovat jo olemassa, mutta nyt tarvitaan yhteinen tahtotila tiedon yhdistämiseksi ja toiminnan uudistamiseksi.

Tulevaisuuden tilatarpeita ja asiakkaiden käyttäytymistä emme voi varmasti tietää, mutta osaamista yhdistämällä ja tekemällä kaikki se mitä tehtävissä on, olemme toimialana valmistautuneempia tulevaan ja voimme olla itse ohjaamassa alaan kohdistuvia muutosvoimia.

Hanna Temmes
Asiakkuuspäällikkö
Logistila Oy LKV

(Julkaistu lehdessä Toimitilat.fi 4E/2020)