Artikkelit

Varma investoi rohkeasti uusiutuvaan energiaan

Varma investoi rohkeasti uusiutuvaan energiaan

Varman kiinteistöliiketoiminta on ottanut vahvan kopin vastuullisuudesta: hiilijalanjäljen vähennystavoite on saavutettu etuajassa ja uusiutuvaan energiaan investoidaan rohkeasti.

-Kiinteistötoimiala uudistuu ja innovoi: alalle on tullut uudenlaista osaamista, uusia teknologioita ja ratkaisuja, joita tutkimme ja otamme mielellämme käyttöön, mikäli ne ovat taloudellisesti järkeviä. Haluamme rohkaista myös suunnittelijoita kokeilemaan innovatiivisia ratkaisuja perinteisten sijaan, Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen toteaa.

Konkretiaa energiankulutuksen seurantaan

Varma onkin investoinut rohkeasti uusiutuvaan energiaan.

–Kiinteistöomistajana meille on toki tärkeää, että voimme uuden teknologian avulla mitata ja seurata energiankulutusta ja todentaa syntyneet säästöt konkreettisina lukuina. Se lisää luottamusta uusien innovaatioiden ja ratkaisujen kokeiluun, Varman kiinteistöpäällikkö Mika Kaasalainen painottaa.

Pääkonttorin katolla oma aurinkovoimala

Varman Salmisaaressa sijaitsevassa pääkonttorissa konkretia näkyy jo monin eri tavoin. Pysäköintihalliin asennettiin viime kesänä mittava sähköautojen latausjärjestelmä.

–Autohallissamme on nyt valmiudet yli 200:lle sähköauton latauspaikalle. Voimme siis tarpeen vaatiessa ottaa nopeasti käyttöön lisää latauspisteitä. On ollut hieno huomata, että uudistus on lisännyt Varman henkilöstönkin intoa kallistua autovalinnoissaan sähköautojen suuntaan, Pekonen toteaa.

Viime syksynä pääkonttorin katolle asennettiin myös 215 aurinkopaneelin aurinkovoimala, joka kattaa yhdessä vesisähkön kanssa koko pääkonttorin sähkönkulutuksen.

–Aurinkovoimala koostuu SolarEdgen älykkäästä sähköjärjestelmästä, jonka energiantuotto on perinteisiä järjestelmiä parempi. Älykäs aurinkosähköjärjestelmä mahdollistaa myös tuotannon optimoinnin: jokainen paneeli on oma tuotantoyksikkö eli vaikka osa paneeleista jää varjoon, toimivat muut paneelit täydellä teholla. Uskomme, että aurinkosähkö on paitsi ympäristöystävällinen, mutta myös taloudellisesti järkevä investointi. Tuleva kesä näyttää, pitävätkö meidän ennakkolaskelmat paikkansa, Pekonen pohtii.

Varman aulaan onkin Pekosen mukaan tulossa infotaulu, josta voi jatkossa seurata aurinkopaneeleiden tuottaman energian määrää ja reaaliaikaista tuottoa per paneeli.

Nuuka kerää kiinteistödataa

Kaasalainen kertoo, että pääkonttorissa käytetään kiinteistönhallintaan ja -seurantaan myös Nuuka Solutions Oy:n kehittämää IoT-ratkaisua.

–Keräämme ja hallinnoimme sen avulla tehokkaasti kiinteistössä syntyvää dataa. Nuuka on meille tärkeä arjen työkalu. Kun voimme yhden näkymän kautta seurata kiinteistön energiankulutusta, sisäilmaolosuhteita ja jopa jätemääriä, antaa se meille entistä paremmat mahdollisuudet tehdä tarvittavat toimenpiteet, jolloin parannamme entisestään kiinteistön energiatehokkuutta ja saavutamme sille asetetut ympäristötavoitteet. Plussaa on mielestäni myös se, että Nuuka on kotimainen ratkaisu, joka on kehitetty nimenomaan suomalaisiin ilmasto-olosuhteisiin.

Ympäristösertifioitujen kiinteistöjen määrä kasvaa tasaisesti

Pekonen muistuttaa, että kiinteistöjen ympäristöluokitukset ovat myös tehokas keino kehittää kiinteistöjen vastuullisuutta.

–Sertifikaatti on loppukäyttäjälle osoitus siitä, että kiinteistössä on kiinnitetty huomiota vastuullisuuteen. Sertifiointi on myös työkalu kiinteistön huollon ja ylläpidon toimintatapojen kehittämiseen. Tavoitteenamme on sertifioida Varman merkittävimmät rakennukset BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä. Meillä on tällä hetkellä ympäri Suomen jo parikymmentä sertifioitua kiinteistöä ja kasvatamme määrää vähintään kymmenellä kiinteistöllä vuosittain.

Mia Heiskanen

(Julkaistu lehdessä Vapaat Toimitilat 5B/2018)


CASE: Elisan pääkonttori

Datatilan lämmöntalteenottojärjestelmä pienentää rakennuksen hiilidioksidipäästöjä 40 %.

Varma omistaa puolet hiljattain saneeratusta Elisan pääkonttorista.

–Rakennuksen katolle asennetaan 144 m² aurinkopaneeleja, joiden vuotuinen energiantuotanto on 16 megawattituntia. Toinen projekti on käynnistynyt datatiloissa, jonka laitteet tuottavat huomattavan määrän lämpöä. Tähän 4 500 m²:n tilaan asennetaan lämmöntalteenottojärjestelmä, joka lämmittää datatiloissa syntyvällä lämmöllä kiinteistön toimistotilat. Näin voidaan minimoida kaukolämmön tarve toimistotiloissa sekä datatilan jäähdytysenergian tarve. Laskelmien mukaan rakennuksen hiilidioksidipäästöt pienenevät vuositasolla 230 tonnia, joka vastaa 40 % rakennuksen hiilidioksidipäästöistä, Kaasalainen toteaa.


Varman sijoitusten hiilijalanjälki laskenut reippaasti parissa vuodessa

Varman tavoitteena oli keventää kiinteistösijoitusten hiilijalanjälkeä 15 % vuoteen 2020 mennessä. Tavoite saavutettiin jo vuonna 2017, kun kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki pieneni 18 %.