Artikkelit

5 vinkkiä joiden avulla onnistut varastotilan valinnassa

5 vinkkiä joiden avulla onnistut varastotilan valinnassa

Varastotilan valinta on tulevaisuuden ratkaisu, jossa nivotaan yhteen liiketoimintasi tärkeimmät asiat: logistiikka, tavara ja ihmiset. Parhaimmillaan hyvin valittu varastotila joustaa tarpeidesi mukaan liiketoimintasi muuttuessa ja on sijainniltaan osa tehokasta logistiikan toimitusketjua. Listasimme avuksesi viisi vinkkiä sopivan varastotilan valintaan.

Sopivan varasto- tai logistiikkatilan hankinta on aina suoraan verrannollinen liiketoimintasi tavoitteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Uuden tilan on vastattava liiketoiminnan kehitystä vielä vuosienkin päästä ja tarjottava samalla parhaat mahdolliset puitteet yritykselle liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

1. Tee perusteellinen arvio ja tarvekartoitus tilatarpeestasi riittävän ajoissa

Tilatarpeet ovat aina yksilölliset ja kehittyvät liiketoiminnan mukana. Siksi sopivan tilan valinnassa kannattaa lähteä aina liikkeelle tilatarpeen kartoittamisesta. Hyvä tarvekartoitus liiketoiminnan tulevaisuuden näkymistä on ensimmäinen askel kohti aidosti liiketoimintaa tukevan tilaratkaisun löytymistä.

Uutta varastotilaa etsiessäsi tee perusteellinen arvio ajoissa siitä, millaisia tarpeita yrityksesi liiketoiminta asettaa varastotilalle nyt ja miten liiketoimintasi tulee kehittymään tulevaisuudessa.

Tarvekartoituksessa tärkeää on toimia ajoissa. Uusien varastotilojen etsintä aloitetaan monesti vasta siinä vaiheessa, kun nykyisen varastotilan kapasiteetti on täysin käytössä. Tällöin tarjolla olevat vaihtoehdot voivat olla rajatummat ja juuri sopivan tilan löytäminen hankalaa. Varastotila on harvoin sopiva ilman muutostöitä, joten niihinkin on varattava aikaa.

2. Valitse varastotilan sijainti oman logistisen verkostosi toiminnan kannalta järkeväksi

Sopivaa sijaintia kartoittaessa on tärkeää miettiä, millainen osa koko logistisen verkon toimivuutta varaston sijainti on ja miten se vaikuttaa koko logistiikkaverkon toimintaan. On myös hyvä pohtia, mitkä tavaravirrat ovat yritykselläsi kaikkein tärkeimpiä joko toimitusajan tai kustannusten näkökulmasta.

Ehkä teille on tärkeää olla esimerkiksi satamassa tai sen läheisyydessä. Tai sitten varasto toimii osana verkostoa, johon pitää päästä helposti liittymään. Kokonaisuus huomioimalla on mahdollista löytää optimaalisin sijainti, joka parhaiten tukee koko logistiikkaketjuasi.

Mieti ainakin seuraavia kysymyksiä sopivaa sijaintia valitessasi:
• Millainen logistinen verkkonne on tällä hetkellä? Miten uusi lokaatio sopii osaksi kokonaisuutta?
• Mitkä tavaravirrat ovat yrityksellenne tärkeimpiä? Onko niiden osalta syytä tehdä priorisointia?
• Miten logistiikkaverkkonne muuttuu seuraavien vuosien kuluessa ja miten tämä vaikuttaa sijainnin valintaan?

3. Varmista arjen toimivuus niin sisällä kuin ulkona

Ennen tilan hankkimista on tärkeää perehtyä tilan teknisiin tietoihin ja rakenneratkaisuihin sekä pohjakuvaan, jotka kertovat, pystyttekö saavuttamaan tilassa toivotun tehokkuusasteen. Olennaista on havainnoida suunnitelmavaiheessa myös tilan muunneltavuus mahdollisia tulevia tarpeita varten.

Toimitusketjuissa siirrytään jatkuvasti nopeampaan rytmiin, mikä vaatii entistä suurempia vastaanotto- ja lähetystiloja. Erityisesti ovialueisiin kohdistuu entistä enemmän vaatimuksia, kun sisään-ulosvirtojen käsittely nopeutuu. Varastoinnin näkökulmasta entistä kiinnostavammiksi nousevat tilat, joissa on mahdollista hyödyntää varastoautomaatiota.

Ulkotilojen toimivuudessa on tärkeää huomioida tontin muoto, rakennusten sijoittuminen ja pihan koko suhteessa kuljetettavan tavaran määrään. Riittäähän pihassa kääntösädettä myös isommalle kuljetuskalustolle ja onhan piha asianmukaisesti suojattu? Kaadot, pihakaivot ja talvikunnossapidon vaatimukset on hyvä tarkastaa. Jos liiketoimintaa on tarkoitus laajentaa lähivuosina, tulee pihalta löytyä riittävästi tilaa esimerkiksi ulkovarastointia tai laajennusta varten.

4. Valitse tila, joka tukee työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä

Henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi, minkä vuoksi uuden tilan tulee tukea heidän työnsä tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa tehokkaan työnteon mahdollistamista muun muassa ergonomisilla ja turvallisilla työpisteillä. Suunnittelemalla työtilat hyvin lisäät paitsi viihtyvyyttä myös tehokkuutta. Ota varastotilaa etsiessäsi siis henkilökuntaa mukaasi tai kysy heiltä, mitä he tarvitsevat onnistuakseen yhä paremmin.

Paras ja tehokkain tilaratkaisu toteutetaan viihtyvyyttä ja työturvallisuutta vaalien. Pohdi seuraavia kysymyksiä:
• Mitkä asiat vaikuttavat viihtyvyyteen töissä ja tauoilla?
• Mitä asioita työntekijät toivovat työturvallisuudelta (valaistus, ilmanvaihto jne.)?
• Millaiset ovat tulevaisuudet tarpeenne työntekijöiden viihtyvyyden näkökulmasta?

5. Varmista, että varastotila sopii sinulle myös tulevaisuudessa

Liiketoimintasi muuttuu ja kasvaa. Varastoautomaation mahdollisuudet kehittyvät vauhdilla. Millaista varastotilaa tarvitset kahden, viiden tai kymmenen vuoden kuluttua?

Tulevaisuutta ei voi aina tarkasti ennustaa. Tiloja valitessasi kannattaakin varmistaa, että tiloja voi muunnella tarpeen mukaan nyt ja tulevaisuudessa. Voiko olemassa olevaa varastotilaa laajentaa? Voiko varastointikapasiteettia kasvattaa rakennuksen sisällä esimerkiksi lattiakantavuuden tai tilakorkeuden ansiosta? Onko tontilla rakennusoikeutta jäljellä, niin että lisätilaa voisi rakentaa olemassa olevan rakennuksen kylkeen? Mahtuuko tiloihin myös tulevaisuuden varastoautomaatioratkaisut?

Markku Mikala
Senior Asset Manager
Logicor

(Julkaistu lehdessä Toimitilat.fi 4E/2019)