Artikkelit

Kauppakeskustarjonta kasvussa, ostoskeskukset muutoksessa

Kauppakeskustarjonta kasvussa, ostoskeskukset muutoksessa

Kauppakeskusten tarjonta lisääntyy pääkaupunkiseudulla, vaikka kaupan alaa varjostavat haastavat ajat. Tilastokeskuksen ja Kaupan liiton mukaan vähittäiskaupan liikevaihto supistui ja supistuu edelleen. Kaupan liiton ennusteen mukaan vähittäiskaupan myynnin määrän odotetaan pienenevän edelleen tänä vuonna. Silti uusien kauppakeskusten tarjonta on selkeästi kasvussa. Samanaikaisesti vanhojen ostokeskusten tulevaisuus on vaakalaudalla.

Vuoden 2015 alussa pääkaupunkiseudulla on lähtenyt liikkeelle useita suuria kauppakeskushankkeita. Kalasatamaan nousevan kauppakeskuksen tai tarkemmin kauppa- ja elämyskeskuksen REDI:n rakennustyöt käynnistettiin alkuvuodesta. Kauppakeskuksen tavoitteena on valmistua kokonaisuudessaan vuonna 2018. REDI:in on tarkoitus tulla noin 60 000 vuokrattavaa neliötä. Noin 4 kilometrin päähän, Pasilaan rakentuu Tripla-hanke. Tripla on noin kolmen korttelin kokonaisuus, johon kuuluu kauppakeskus, joukkoliikenteen keskus, asuntoja, hotelleja ja toimistoja. Triplan kokonaislaajuus on yhteensä noin 183 000 kerrosneliömetriä eli mittakaavaltaan lähes kolmen Kampin keskuksen suuruinen. Tripla valmistuu vaiheittain vuosina 2018–2021.

Itä-Helsingissä Kesko on aloittanut Itäkeskukseen rakennettavan uuden kaupallisen keskuksen rakennushankkeen. Hankeen ensimmäisen osan, noin 26 000 kerrosneliömetriä, on tarkoitus valmistua vuoden 2017 lopussa. Hankkeen toisen vaiheen on arvioitu valmistuvan vuonna 2019. Samanaikaisesti Espoossa Ison Omenan uudistus- ja laajennushanke etenee. Laajennuksen jälkeen kauppakeskuksessa on yli 200 erilaista liikettä ja muuta palvelua. Ison Omenan saavutettavuutta lisää rakentuva länsimetro. Uudistuneen kauppakeskuksen odotetaan avaavan ovensa vuoden 2016-2017 aikana. Samoin Espoon Tapiolan keskustan kauppakeskus Ainoa laajenee 20 000 neliömetriä, kun sen toisen vaiheen uudisrakennukseen valmistuu uusia tiloja vuonna 2017.

Samanaikaisesti vanhoissa ostoskeskuksissa on käynnissä murros pääkaupunkiseudulla. Ostoskeskuksilla tarkoitetaan yleensä alle 15 liikkeen kauppojen keskittymää. Epävarman tulevaisuuden takia osa ostoskeskuksista on joutunut kohtaamaan liikkeiden katoamisen ja kunnossapidon vähenemisen. Useiden pääkaupunkiseudun ostoskeskusten tulevaisuus on todennäköisesti purkutuomio. Purettavat ostoskeskukset herättävät varmasti kiinnostusta esimerkiksi asuntojen kehitykselle.

Vuosille 2017-2019 on siis odotettavissa suurta kauppakeskusten lisäystä pääkaupunkiseudun markkinoille lännestä itään. Vanhoja ostoskeskuksia taas puretaan tai niille keksitään muita käyttötarkoituksia. Kauppapaikka käsitteenä on myös rikastunut viime vuosina esimerkiksi verkkokaupan lisääntyessä. Kaupan markkinoilla voidaan sanoa olevan käynnissä osittain taloustieteilijä Joseph Schumpeterin luoma teoria ”luova tuho”. Luovalla tuholla tarkoitetaan vanhojen konseptien väistymistä uusien konseptien tieltä.

Olli-Pekka Mustonen, Head of Research
Newsec Valuation Oy

(Julkaistu lehdessä Vapaat Toimitilat 5B/2015)