Artikkelit

Coworking kasvattaa suosiotaan – ilmiö kiinnostaa nyt myös isoja yrityksiä

Coworking kasvattaa suosiotaan – ilmiö kiinnostaa nyt myös isoja yrityksiä

Ensin coworkingista innostuivat freelancerit ja startupit. Nyt palvelukonseptia hyödyntävät myös isot yritykset, joille konsepti tarjoaa paitsi monimuotoisia työtiloja myös mahdollisuuden oman työskentelykulttuurin uudistamiseen.

Työelämä on murroksessa. Yritykset ulkoistavat tehtäviään yhä herkemmin, projektimainen työ lisääntyy ja työntekijät liikkuvat aiempaa enemmän.

Muutokset vaikuttavat uudella tavalla myös yritysten toimitilatarpeisiin.

Coworking tuo apua muutoksen hallintaan

Yksi muutoksen myötä vahvistunut ilmiö on coworking. Termi tarkoittaa palvelukonseptia, joka tarjoaa jäsenyrityksille joustavien toimitilojen ohella erilaisia tapahtumia ja palveluita – ja synenergiahyötyjä tuovaa yhteisöllisyyttä.

Spondan luoma suosittu Mothership of Work (MOW) on laajuudessaan ensimmäinen aidosti yhteisöllinen coworking-konsepti Suomessa. Konseptin kehittäminen on luonut aitiopaikan yritysten toimitilatarpeiden ja alalla tapahtuvien muutosten seuraamiseen – sekä tulevaisuuden työtapojen ennakointiin.

Coworking-ilmiön ympärillä on havaittavissa myös erilaisia trendejä. Yksi trendi on se, että tilojen käyttäjäkunta on laajenemassa luovien alojen edustajista ja startup-yrityksistä yhä vahvemmin isoihin yrityksiin ja perinteisten toimialojen edustajiin.

Joustavia tiloja ja ideoita omaan yrityskulttuuriin

Miten isot yritykset hyötyvät coworkingista?

Coworking-tiloista haetaan tyypillisimmin joustavuutta omiin toimitiloihin. Jäsenyys tuo lisäarvoa esimerkiksi silloin, kun yrityksen henkilömäärä tai projektit vaihtelevat tai kun yritys kaipaa inspiroivia tiloja erilaisiin neuvotteluihin, tapahtumiin tai koulutuksiin.

Isot yritykset näkevät coworking-kumppanuuden myös keinona uudistaa omaa yrityskulttuuria. Innovatiiviset ja uusinta teknologiaa hyödyntävät coworking-tilat auttavat yrityksiä hahmottamaan, minkä tyyppiset uudet työn tekemisen mallit ja tilat sopivat heidän tarpeisiinsa parhaiten – ja oppi on helppo jalkauttaa pidemmällä tähtäimellä myös omaan työkulttuuriin ja toimitiloihin.

Synergiaa toimialarajoja rikkovasta yhteisöllisyydestä

Coworking-kumppanuudesta saadaan myös ideoita oman liiketoiminnan kehittämiseen. Isot yritykset hyödyntävät toimialarajoja rikkovaa yhteisöllisyyttä esimerkiksi silloin, kun halutaan kehittää yksittäistä liiketoimintayksikköä tai ollaan luomassa uutta tuotetta tai palvelua. Suurissa kansainvälisissä yrityksissä coworking-tiloja hyödyntävät erityisesti ulkomaiset vieraat ja työntekijät. Heille avainsanoja ovat tilojen helppo saavutettavuus sekä palvelujen laadukkuus.

Isoissakaan yrityksissä coworking-jäsenyys ei kuitenkaan tarkoita vain työntekijöiden etua. Monelle yritykselle tärkeää on se, minkälaisen mielikuvan toimitilat luovat asiakkaaseen ja sidosryhmiin. Nykyisessä vastuullisuutta ja vihreitä arvoja korostavassa toimintaympäristössä ammattimaisesti brändätyt ja vastuulliset coworking-tilat nähdään hyvänä mahdollisuutena myös oman yrityksen brändiarvon kasvattamiseen.

Anita Riikonen
Markkinointi- ja brändipäällikkö
Sponda

(Julkaistu lehdessä Vapaat Toimitilat 5B/2018)