Artikkelit

Tarastenjärvi on 9-tien portti kaupunkiin

Tarastenjärvi on 9-tien portti kaupunkiin

Yritysalueen rakentaminen valtatie 9:n molemmin puolin on vahvasti konkretisoitumassa. Hanke koostuu 9-tien eteläpuolen yritysalueesta ja pohjoispuolen kiertotalous- ja teollisuusalueesta.

Saavuttaessa alueelle voi nopeasti todeta, että aluerakentamishanke on selvästi kaksijakoinen; 9-tien viereinen perinteinen yritysalue tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisen liiketoiminnan tarpeisiin, kun taas hankealueen pohjoisosan alueet palvelevat enemmänkin kiertotalouden ydintoimintoja kuten alueella aloittanut Kekkilä Oy:n multa-asema.

”Liikenne ohikulkevalla 9-tiellä on kova, Tarasten eritasoliittymästä haarautuva Ruutanan paikallistie on myös erittäin vilkkaasti liikennöity”, toteaa Tarasten Kiertotalousalue Oy:n toimitusjohtaja Petri Järvensivu haastattelun alkuun. Myös Tarastenjärven alueelle itselleen kohdistuu merkittävä, lähinnä raskaasta liikenteestä muodostuva trafiikki.

Alue on kokenut viimeisen vuoden aikana melkoisen muodonmuutoksen metsämaasta kohti rakennettua kaupunkiympäristöä, alueen katuverkko on valmistunut ja tonttien täyttö- ja esirakentamistyö on täydessä vauhdissaan. Alueella on toiminnassa maa- ja kiertotalousmateriaalien vastaanotto- ja hyötykäyttötoiminnot.

Alueelta saadaan hieno näkymä ohikulkevalle liikenteelle, näkyvyyttä tulevat lisäämään myös molemmin puolin valtatietä rakennettavat korkeat mainospylonit, joista alueelle sijoittuvat yritykset saavat lisäarvona liiketoiminnalleen hyvää näkyvyyttä.

Alueen rakentamista osaltaan ohjaava rakentamistapaohje takaa rakennettavan ympäristön soveltuvuuden maisemaan sekä korkealaatuisen ja viihtyisän näkymän alueelle.

Alueen rakentamisen matala hiilijalanjälki

Tarasten Kiertotalousalue Oy on vahvasti sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen toimintatapaan. Konkreettisella ja ehkä myös parhaalla tavalla tämä toteutuu yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa; alueella hyödynnetään kansallisesti merkittäviä määriä kiertotalousmateriaaleja rakentamisessa ja näin vältetään hyvien, rakentamiskelpoisten materiaalien päätyminen kaatopaikalle.

”On ollut hienoa nähdä eri toimijayhteisöjen herääminen kiertotalouteen ja sen merkitykseen yhteiskunnassa, myös valtiovallan toimet tämän suhteen ilahduttavat”, kertoo Järvensivu. Ei ole niin, etteikö yksittäisen ihmisen tai toimijan teoilla olisi merkitystä kokonaisuudessa. Monesti suuret asiat koostuvat pienistä puroista ja laajalle levinneestä halusta ottaa omalta osaltaan vastuuta tulevaisuudesta.

”On tärkeää, että rakentamisessa vaadittava laatu ymmärretään oikealla tavoin ja halukkuus uusiin avauksiin ja kokeiluihin on aitoa”, Järvensivu jatkaa.

Alueen katuverkko mahdollistaa nopean rakentamisen aloittamisen

Yhtiö on rakentanut alueelle katuverkkoa nyt noin neljän kilometrin verran. ”Tämä on ollut merkittävä ponnistus yrityksellemme hankkeen ollessa vielä sen alkuvaiheessa”, toteaa Järvensivu. Päällystetty osuus katuverkosta laajenee alkukesästä 2021 jo kolmeen kilometriin. ”Katuverkon rakentamisessa on hyödynnetty merkittäviä määriä kiertotalousmateriaaleja”, toteaa Järvensivu ja jatkaa, ”Uskon, että alueelle sijoittuvat yritykset näkevät panostuksen arvon myös omassa liiketoiminnassaan”. Tonttien kysyntä onkin katujen rakentumisen myötä vilkastunut, eikä ihme, kun alueen sijainti talousalueella on keskeinen ja saavutettavuus on erinomainen.

Kirsi Geiger

(Julkaistu lehdessä Toimitilat.fi 4E/2021)