Aluekatsaukset

Lahden urheilu- ja messupuiston rakentaminen jatkuu

Päijät-Häme - 22.03.2021

Keskustan tuntumassa sijaitsevan urheilu- ja messupuistoalueen rakentaminen on saamassa jatkoa. Lahdessa on päätetty uudistaa jalkapalloareena. Lahden kaupunki käynnistää nyt jalkapalloareenan uudistamisen Spatium Oy:n suunnitelmien pohjalta. Kentän, huoltotilojen ja erityisesti katsomon tulee uudistamisen jälkeen täyttää kansainvälisen jalkapalloilun ja veikkausliigan asettamat vaatimukset. Areenahankkeen alustava kustannusarvio vaihtelee suuruusluokassa 9–12 miljoonaa. Jalkapalloareenaan rajoittuvaan kortteliin on jo kaavoitettu hotelli-uintikeskus. Hotelli-uintikeskushanketta vetää yksityinen taho suunnitteluvarauksella. Talviurheilu-urheilu- ja messupuisto on kokonaisuutena harvinainen Euroopassa. On poikkeuksellista, että lähes kaupungin torilta voidaan seurata talviurheilutapahtumia. Urheilu- ja messupuiston logistiikkaan liittyy myös raideyhteys oikoradalta, jota on takavuosina hyödynnetty mm. talvilajien maailmanmestaruuskisojen katsojakuljetuksissa Helsingistä Lahteen.

Hotelli-uintikeskuksen lykkääntyminen tulevaisuuteen ei ole onneksi halvaannuttanut hotellitilojen rakentamista Lahdessa. Osuuskauppa on laajentanut keskustahotellia onnistuneesti naapurirakennuksiin ja nyt pyritään rakentamaan Aleksanterinkadun ylittävä putkisilta vastaavasti kuin esim. on toteutettu Vaasassa.

Konserttitalon asuinkerrostalon rakentamista odotetaan

Pitkään keskeneräisenä ollut konserttitalon asuinkerrostalo on nyt viimein lähdössä liikkeelle. Rakennukseen valmistuu enimmillään 60 asuntoa. Asuntorakentamisessa etenee myös Ranta-Kartanon alue urheilu- ja messupuiston naapurissa. Starkin alueen rakentaminen etenee ja alueen K-kauppakin valmistui syksyllä 2020. Vilkas asuntorakentaminen Lahdessa näkyy lisääntyneenä vuokra-asuntotarjontana. Vuokrausajat ovat pidentyneet ja lähiöiden asuntoja on ollut vaikea saada vuokratuksi.

Asemanalueen ja Paavolan kampuksen rakentaminen

Muutoksen tuulet puhaltavat Lahden matkakeskuksen ympäristössä. Toki vauhtia on otettu jo vuosikymmenet. Entisestä Askon teollisuusalueesta on kuoriutunut hiljalleen toimisto-asuinkerrostaloalue oikoradan varteen. Lähimmän kymmenen vuoden tapahtumat mahdollistavat laajan rakentamisen matkakeskuksen ympäristöön. Matkakeskuksen naapurustossa on toimintansa päättänyt Vientikerma, poliisi- ja oikeustalot. Muutos antaa paljon mahdollisuuksia. Pisimmällä on Vientikerman tontille suunniteltu ja markkinoitu toimistorakennus, jonka aloituspäätöstä ei tosin ole tiedossa. Lahden kaupunki osti yksityiseltä taholta entisen postin kiinteistön matkakeskuksen naapurista. Vanhat postin rakennukset on jo purettu ja tontin rakentaminen pääsee liikkeelle nopeasti.

Entisen poliisin ja oikeustalon osalla maankäytön suunnittelua on valmisteltu. Salininkadun ja Rautatienkadun väliin jäävä alue on laaja. Voimakkaasti rinteinen korttelialue antaa tilaa mielenkiintoisten pysäköintiratkaisujen tekemiseksi asunnoille, toimistoille ja matkakeskuksen asiakkaille. Ehkäpä tällä erää löytyy tilaa myös vauhdilla lisääntyvien polkupyörien turvalliseen säilyttämiseen matkakeskuksen lähiympäristössä.

Aivan uutta innovaatiota edustaa Suomessa Lahteen rakenteilla oleva keskustan kampus Paavolassa. Se toteutetaan vaiheittain vuosina 2020–2023. Uusi kampus muodostuu alueella jo sijaitsevista rakennuksista sekä uudisrakennuksista. Kampukselle sijoittuvat Tiirismaan peruskoulu, Kannaksen ja Tiirismaan lukiot yhdistävä uusi lukio, Humpulan päiväkoti, Wellamo-opisto sekä Taide- ja muotoilukoulu Taika. Paavolaa käyttää sen valmistuttua noin 2 500 lasta ja nuorta. Kokonaisuudessaan kampusrakennusten pinta-ala on noin 30 000 neliömetriä. Yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut Hemsö ja Lahden kaupunki ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen Paavolan kampuksen rakennuksista. Kaupan arvo on noin 80 miljoonaa euroa. Lahden kaupunki jää tiloihin vuokralaiseksi 20 vuoden vuokrasopimuksilla. (Lähde: ESS, Lahti.fi)

Liiketilojen ja toimistojen vajaakäyttö Lahden keskustassa

Lahdessa keskustan liiketilojen vajaakäyttö on edelleen hienoisesti alentunut. Muutos ei ole suuri, mutta oikean suuntainen. Muutos on kohdistunut pieniin katutason liiketiloihin, mutta myös suljetun sektorin vuokrasopimukset yksityisistä tiloista ovat merkittäviä tekijöitä. Vajaakäyttö vaivaa edelleenkin Kauppakeskus Trion liiketiloja. Liiketiloja on saatu viimeisten vuosien kuluessa vuokrattua suljetun sektorin käyttöön. Kauppakeskukselle on tulossa pelastus lähivuosien aikana. Vuoden 2020 lopulla Lahden kaupungin tekninen lautakunta teki vallankumouksellisen päätöksen keskustan liikenneverkkouudistuksen puitteissa. Lahden historian ajan paikallisliikenteen keskus on toiminut kauppatorin ympärillä. Uusi päätetty joukkoliikenteen keskus toteutetaan hyvin ahtaasti Kauppakeskus Trion ympärille. Muutos tarkoittaa kauppatorin ympäristön liiketiloille suuria ongelmia, mutta toisaalla Kauppakeskus Trion liiketilat saavat voimakkaasti lisääntyvän asiakasvirran myötä vetoapua tilojen vuokraukseen. Paikallisliikenteen siirto Kauppakeskus Trion yhteyteen tarkoittaa myös, että kaupallinen keskusta siirtyy kaupungin keskustan itäosaan. Muutos on harmillinen, koska samaan aikaan kaupunki investoi urheilu- ja messupuiston alueeseen, johon odotetaan vuosittain runsaasti kävijöitä.

Kauppapaikat Lahden keskustan ulkopuolella

Liiketilojen lisärakentaminen on Kariston, Holman ja Launeen osalta vähissä. Tilanteeseen vaikuttaa se, että rakennuspaikkoja ei ole halutuilta paikoilta tarjolla. Holmassa olisi tilaa, mutta Holman aluetta ei pidetä haluttuna. Renkomäki on lähes rakennettu. Parasta aikaa nousee liiketalo Renkomäkeen. Uuden liiketalon tulevia käyttäjiä ei ole julkaistu, mutta tilojen kokoluokka on huomattava ja lupa on odottaa tiloihin isoja vähittäiskaupan yksiköitä. Uudisrakennuksen valmistumisen myötä rakennuspaikat ovat vähissä. Tavaratalo Kärkkäinen valmistelee huomattavaa laajennusta, jossa tavaratalo kasvaisi huikeat 27 000 neliömetriä.

Uusia tuulia

Viking Malt ilmoitti, että se siirtää toimintansa Niemestä Vesijärven rannalta valtatie 12 tuntumaan Kujalan alueella. Hanke on mittava teknisesti ja taloudellisesti. Investoinnin loppusummaksi on yhtiö ilmoittanut 90 miljoonaa euroa. Toiminnan siirtäminen Kujalaan tarkoittaa, että Vesijärven rannalta Niemestä tulee mitä todennäköisimmin maankäytön kehittämiseen huomattavan iso maa-alue. Aluetta ympäröi jo Ruoriniemen ja Ankkurin asuntoalueet.

Vastikään käyttöönotetun valtatie 12 liittymäalueet odottavat uusia investointeja. Valtatien osalla Hollola on jo varmistanut useita hankkeita Riihimäentien liittymän ympäristöön. Hollolan Salpakankaan taajaman toimintaan voimakkaasti vaikuttava liikennepalveluasema Matkakeidas on käytännössä Hollolan Salpakankaan ainoa ravintola. Orimattila suunnittelee valtatie E75/oikoradan varteen Mustajärven, liikenneasema Tuuliharjan ympäristöön työpaikka-aluetta. Liikenneaseman johdosta alueella on käytössä eritasoliittymä, joka on palvellut liikenneasema Tuuliharjaa. Maa-alueet Tuuliharjan ympärillä ovat kiinnostavia, kun ne sijoittuvat valtatie E75 ja kantatie 140 väliin sekä oikoradan ohituskaistojen tuntumaan. Kyse on suuresta panostuksesta. Käyttöön on saatava Tuuliharjan eritasoliittymä sekä tieyhteys valtatie E75 ja kantatie 140 välille.

Mikko Helenius
johtava arviointiasiantuntija
Arviointitoimisto Oy