Aluekatsaukset

Lahdessa toimitilarakentaminen on hidastunut

Päijät-Häme - 12.09.2022

Asuntotuotantoa keskustan tuntumaan

Kaupungin keskustan eteläpuoli Radanvarsi on täyttymässä uudisrakentamisella. Hartela-yhtiöt Oy nostaa entisen Starckjohannin tontille Mytäjäisiin tuhannen asunnon kokonaisuutta, johon on uusi päivittäistavarakauppakin valmistunut. Kahdeksantoista kerrostaloa rakennetaan niin kovan rahan kuin muunkin asumisen tarpeeseen. Talojen fasadit ovat näyttäviä Lahden mittapuulla. Radanvarren keskiosan, matkakeskuksen ympäristön rakentaminen etenee nyt voimakkaasti. Entisen pääpostin, tullikamarin ja meijerin tonteille on valmistumassa useita kerrostaloja ja rakentaminen jatkuu aikanaan entisen poliisiaseman tontille. Toisin on Askon alueella. Asuntokaava on ollut jo pitkään, mutta rakentaminen on tyssännyt yhteen kerrostaloon. On ilmeistä, että radanvarren länsiosa ja matkakeskuksen väli täyttyy nopeasti uudisrakentamisesta, mutta radanvarren itäosa rakentuu hiljalleen, joskin entisen paitatehtaan tontille on tulossa uusi kerrostalo. Keskustan itäpuolella Viipurintien alussa on laaja kaavatyö menossa. Kaavoitushakemus on entisen huoltoasematontin osalla jätetty vuonna 2017. Ajan saatossa yhdestä tontista käynnistynyt asemakaavamuutos on laajentunut vanhan paloaseman kortteliin ja Ruolan ostoskeskukseen. Kun kaavamuutos aikanaan valmistuu, syntyy uudisrakentamiselle mahdollisuuksia. Toivoa sopii, että asemakaavamuutoksessa alueelle tulisi myös liikerakentamista, koska palvelut tavoittaa laajemmin keskustasta ja Karistosta.

Työpaikkarakentamista Pippo-Kujalan alueelle

Lahden kaupunki on tehnyt sopimuksen Fazerin kanssa ison leipomo-makeistehtaan tontin luovuttamisesta Fazerin rakennettavaksi. Fazerin hanke on Lahden mittakaavassa huomattavan suuri, lähes miljardin euron suuruusluokassa ja investoinnin vaikutus Lahden ja Lahden seudun työpaikkojen omavaraisuuteen on mittava. Fazerin jättihanke on saanut negatiivista julkisuutta, kun tavaratalo Kärkkäinen on päättänyt valittaa tontin luovuttamisesta Fazerille. Kärkkäinen katsoo, että sillä olisi etuoikeus tonttiin, kun se on ollut siitä ensimmäiseksi kiinnostunut. Toivottavaa on, että tontti kuitenkin luovutetaan jo sovitusti Fazerille, koska sen hankkeella on suuri positiivinen merkitys Lahden talousalueen kehitykselle. Tuleva Fazerin investointi yhdessä Polttimon ja Hartwallin panimon kanssa muodostaakin aivan ainutlaatuisen elintarviketeollisuuden klusterin Lahteen. Elintarviketeollisuuden työpaikkojen lisäys on Lahdessa sitä luokkaa, että se vastaa takavuosien puusepänteollisuuden kokoluokkaa.

Liiketilarakentamisessa suvantovaihe

Vuosia on valmisteltu kaupungin keskustaan entisen Anttilan tavaratalon paikalle Paavolaan isoa kauppakeskus-asuntokeskittymää. Tällä erää asian tiimoilla on hiljaista. McDonald’s on valinnut uuden liikepaikan sijainnin. Tontti löytyi kaupungin pohjoispuolelta Vääksyntien tuntumasta Holmasta, Prisman naapurista. Hampurilaisyhtiölle tulee ravintola ja drive-in -kaista. Holman alue on ollut voimakkaasti osuuskauppavetoinen, pois lukien alueella sijaitseva K-rauta. Holman alueella olisi paljonkin annettavaa. Kehitystä jarruttaa ajoyhteyden puuttuminen Holmasta Mukkulan kaupunginosaan. Nykyisen väylän puitteissa on ajettava melkoinen lenkki, jos mielii ostoksille Holmaan. Lahden kaupungin keskusta on heräämässä hitaasti, mutta varmasti korona-ajan horroksesta. Vuosia tyhjillään ollut ykkösliikepaikka on tulossa käyttöön. Isoon kaksikerroksiseen runsaan 500 m² liiketilaan rakennetaan kanaruokapainotteinen ravintola. Pienille liiketiloille on löytynyt käyttäjät, joskin vuokratasossa on tapahtunut tuntuvaa joustoa. Lahden iäisyyskysymyksenä olevan hotellin saaminen kaupunkiin näyttää hyvin etäiseltä. Ranta-kartanon varaus, jossa tavoitteena oli uimahalli-hotellin rakentaminen, ei ole toteutumassa.

Uusi keskustan pysäköintilaitos odottaa ratkaisua

Lahdessa päätöstä odottaa keskustan uuden pysäköintilaitoksen rakentaminen. Pysäköintilaitoksen suunnittelun ykkösenä on kaupunginsairaalan yhteyteen rakennettava 600 autopaikkainen pysäköintilaitos. Poliittisella rintamalla vaihtoehdoksi on nostettu jo olemassa olevan Siltapuiston pysäköintilaitoksen korvaaminen uudella ja nykyistä laajemmalla pysäköintilaitoksella. Tämä tarkoittaisi, että nykyinen pysäköintitalo ja 30 vuotta vanha kerros-toimistotalo puretaan uuden pysäköintilaitoksen tieltä. Ranta-Kartanon alueen pysäköintilaitos keskustan tuntumassa on rakenteilla, vaikkakin Kinos-yhtiön vuosia valmistelema kylpylä-uimahalli-hotelli hanke on valunut hiekkaan. Pysäköintilaitos rakennetaan, jotta alueen velvoiteautopaikat saadaan toteutettua. Hotelli-uimalaitoshankkeen pyllähtäminen antaa myös mahdollisuuksia. Rakennuspaikalle voidaan rakentaa koko aluetta ja keskustan länsiosaa palvelevia kaupan palveluja, jotka nyt loistavat poissaolollaan.

Lahden ympäristökuntien hankkeet

Orimattilan kärkihanke Henna etenee vähintäänkin tahmeasti. Ilman palveluja oleva Henna ei pikkuisten tonttien voimalla ole ollut perheitä kiinnostava asuinpaikka. Tästä tai muusta johtuen Orimattilan kunnan koko johtotroikka on vaihtunut kaupunginjohtajasta alkaen. Tuskinpa henkilövaihdoilla on vaikutusta Hennan etenemiseen. Positiivista on, että Hennan juna-asema on käytössä ja siitä jos jostakin hyötyy koko Lahden talousalue. Tosin asema säilyy käytössä ainoastaan sillä, että sen käyttöaste on riittävä. Orimattilan toinen kasvuhanke on Hennan pohjoispuolella Tuuliharjan liikenneaseman liittymäalueen kehittäminen yritystoimintoihin. Alueen yleiskaava mahdollistaa alueen kehittämisen. Työpaikka-alueen toteuttamiseen liittyy se, että entiseltä valtatie 4:ltä rakennetaan Tuuliharjaan tieyhteys, joka monipuolistaisi alueen tulevan käytön. Pitkällä aikavälillä on mahdollista, että Mäntsälän ja Lahden väliin muodostuu uusi merkittävä työpaikka-alue. Orimattilalla on kasvava logistiikka-alue Lahden kaupungin rajalla Pennalassa, johon on sijoittunut isoja logistisia toimijoita, joiden tavaraliikenne on ajoneuvokuljetusta.

Lahden naapurikunnan Hollolan työpaikkarakentaminen painottuu valtatie 12:n Riihimäentien liittymäalueeseen. Valtatie 12:n uuden linjauksen tultua käyttöön voidaan odottaa, että alueen kasvu vauhdittuu. Hollolan Salpakankaan kuntakeskuksen rakennetta uudistetaan purkamalla kunnantalo ja sen myötä haetaan maankäytön kehittämistä. Kuntakeskuksen kehittäminen on aiheellista, muuten kuntakeskus siirtyy Riihimäentien risteykseen Matkakeitaan ympäristöön. Hollolan historian mittavin hanke tavaraliikennekeskus on edelleen vaiheessa. Maat on toki ostettu, mutta ainakaan toistaiseksi ei edistymistä ole näköpiirissä. Mielenkiintoista on, kun aikanaan Lahden Kujalan rakentaminen on loppusuoralla, löytyykö Hollolan kanssa yhteistä säveltä tavaraliikennekeskuksen toteuttamiselle tavalla tai toisella yhteisenä hankkeena. Tavaraliikennekeskushanke on taloudellisesti ja jopa teknisesti raskas hanke. Hollolan matkailuveturit Messilä ja Pyhäniemen kartano ovat kehittämisen kohteena. Pyhäniemen kartanon omistus vaihtui pari vuotta sitten ja nyt odotellaan uuden omistajan otteita kartanon kehittämisessä. Messilän kartanolla on myös laajennushankkeita kartanokeskuksen ja Vesijärven väliselle alueelle.

Heinolassa on kaavoituksessa E75 eteläiseen liittymäalueeseen Prisma-myymälä. Prisma-myymälä on tarkoitus rakentaa Citymarket-myymälän tuntumaan uudelle työpaikka-alueelle. Kaavoitusta on hidastanut alueen luontoarvojen selvitykset ja valitukset. Hypermarketille onkin valituksista johtuen katseltu uutta paikkaa Heinolassa.

Mikko Helenius
johtava arviointiasiantuntija
Arviointitoimisto Oy