Aluekatsaukset

Lahden alueellinen vajaakäyttötutkimus 2019/1

Päijät-Häme - 18.03.2019

Arviointitoimisto on toteuttanut jo seitsemännen alueellisen vajaakäyttötutkimuksen Lahden alueella vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Tutkimus käsittää liiketilojen, toimistotilojen sekä teollisuus-varastotilojen vajaakäyttöjen selvittämisen markkinoitavien tilojen osalta.

Liiketilojen osalta Lahti on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen: keskusta, Laune ja Holma-Karisto. Toimistotilat on myös jaettu kolmeen vyöhykkeeseen käsittäen keskustan, Niemen alueen sekä Askon alueen. Teollisuus-varastotilojen osalta käsiteltiin Lahden alue ennen kuntaliitosta Nastolan kanssa.

Katutason liiketilojen sukellus taitettu, kauppakeskukset sukeltaa: Trio ja Syke vajaakäytön huippua

Keskusta-alueen liiketilojen vajaakäyttöaste on parantunut. Tyhjiä liiketiloja on Lahden keskusta-alueella enää noin 20 900 m², kun vuosi sitten vapaata liiketilaa oli hulppeat 24 800 m². Keskustan ravintolatarjontaan on tullut uusia tulijoita, jotka ovat täyttäneet pitkään tyhjänä olleita tiloja Aleksanterinkadun varrelta ja lisää on tulossa Lanunaukiolle. Tyhjien tilojen keskikoko on kasvanut, joka viittaa siihen, että pienet tilat ovat täyttyneet hyvin, mutta isommat tilat ovat edelleen vailla käyttäjää. Kauppakeskus Trio ja Syke ovat vajaakäytön murheentähdet, yhteensä tyhjää liiketilaa on noin 7 000 m², joka vastaa koko vajaakäytöstä kolmasosaa. Löytyyköhän selitys jäykistyneestä vuokratasosta, joka ei ole seurannut yleistä liiketilojen vuokratason laskua Lahdessa.

Launeen kaupallisella alueella tilanne on kutakuinkin ennallaan. Vuosi sitten tyhjää liiketilaa oli Launeen alueella noin 5 400 m² ja viimeisimmän tutkimuksen mukaan noin 4 700 m². Prosentuaalisesti muutos Launeella on ollut pieni, noin 0,3 %.

Holma-Karisto-akselilla vapaana on noin 1 300 m², joka on hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Kokonaisuudessaan kaikilla kolmella tutkitulla alueella vapaan liiketilan määrä on laskenut huomattavasti. Vaikka keskustan vajaakäyttöaste on laskenut, vuokrataso on jatkanut laskuaan. Viimeinen virhe keskustan liiketilojen kannalta olisi vuokratason nousu, joka voisi pahimmillaan rampauttaa hyvin alkaneen keskustan täyttymisen.

Toimistotilat

Keskustan toimistotilojen vajaakäyttöaste on pysynyt samana, vaikka neliömääräisesti vertailtuna vapaan tilan määrä on pienentynyt. Tilastoa selittää tilakannan pieneneminen. Niemen alueella vajaakäyttö sen sijaan on hieman noussut ja tätä selittää LAMKin muutto IskuCenteriin. Askon alueella tilanne on pysynyt hyvin samankaltaisena.

Teollisuus- ja varastotilat

Tyhjän teollisuus- ja varastotilan määrä on jatkanut laskuaan. Vuoden 2015 huipputasosta (7,7 %) on tultu hyvää vauhtia alaspäin jo vuosia ja vapaata tilaa on enää noin 83 700 m². Suurin Lahden alueen valopilkku on ollut Okeroisissa sijaitsevan Lasitehtaan täyttyminen vuosia jatkuneen tyhjänä olon jälkeen. Vaikeasti vuokrattavia ja myytäviä tiloja on edelleen paljon tarjolla eri puolilla Lahtea.

Valtteri Helenius
Arviointiasiantuntija, kiinteistöverotarkastaja
Arviointitoimisto Oy