Aluekatsaukset

Rakentaminen jatkuu edelleen vahvana Turun seudulla

Varsinais-Suomi - 16.03.2020

Turussa on kihelmöivän odottava tilanne. Päätöksiä odotellaan niin tunnin junayhteydestä Helsinkiin kuin myös raitiotie- tai superbussilinjauksista. Molemmat liittyvät kiinteästi Turun kärkihankkeeksi nimetyn Itäharjun alueen kehityskulkuun. Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat ovat jo kääntäneet katseensa alueen potentiaalia kohden. Alue on huomattavan laaja kokonaisuus ja rakentamispotentiaali muodostuu niin asuin-, liike- kuin toimistorakentamisesta. Alueelle kaavaillaan 10 000 uutta työpaikkaa ja asuntoja 20 000 uudelle asukkaalle. Lisäksi alueelle suunnitellaan julkista rakentamista mm. ammatillisen koulutuksen kampuksen muodossa.

Investointimarkkina

Turun investointimarkkina on hiljentynyt sitten viime vuoden kauppojen transaktiovolyymilla mitattuna. Viimeisin julkaistu yksittäinen kauppa oli Turku High Tech Centre 2 -kiinteistön myynti Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I:lle. Kupittaalla sijaitsevan vuonna 2004 rakennetun toimistokiinteistön vuokrattava ala on noin 4.000 m². Kysyntä Turun kiinteistömarkkinoita kohtaan ei ole missään nimessä laimentunut, mutta myytävien kohteiden tarjonnan puute laskee kaupankäyntivolyymiä. Sijoittajat ovat erittäin kiinnostuneita Turun seudun kiinteistömarkkinoista. Erityisesti vahvan kassavirran omaavat kohteet kiinnostavat, kuten toisaalta kehityskiinteistötkin, lähinnä asuinrakennuspotentiaalia omaavat kohteet.

Turun toimitilamarkkinat

Toimistotilojen vajaakäyttöaste on Turussa kasvukeskusten toiseksi alhaisin, luokkaa 6,9 %. Ainoastaan Vaasassa toimistotilojen vajaakäyttöaste on alhaisempi, luokkaa 6,5 %. Modernin toimistotilan kysyntä on verrattain suurta ja tarjonta on rajallista, kun modernit tilat ovat lähes 100 prosenttisesti käytössä. Uudishankkeita on käynnistynyt melko harvakseltaan, mikä selittää tarjonnan niukkuutta. Toisaalta uudishankkeiden puute on lisännyt vanhan tilakannan saneerauksia ja modernisointia vuokralaiskysynnän tyydyttämiseksi. Toimistotilojen vuokrataso onkin noussut viime vuosien aikana edellä mainituista syistä johtuen. Prime-toimistotilan bruttovuokrataso lähentelee jo parhaimmillaan 25 €/m²/kk tasoa. Kupittaan alueelle on rakenteilla Veritaksen uusi pääkonttori, johon tulee myös jonkin verran ulosvuokrattavaa toimistotilaa. Science Parkin alueen laajeneminen Itäharjun puolelle käynnistyy, kun Turku Energia on päättänyt sijoittautua Itäharjun alueelle. Uuden pääkonttorirakennuksen rakennuttajana toimii Turun Teknologiakiinteistöt.

Turun ydinkeskusta on edelleen mittavien rakennushankkeiden pyörteissä. Toriparkkityömaa etenee näkyvästi ja entisen Börsin hotellirakennuksen purkutyömaa on siirtynyt jo uudisrakentamisen aloittamiseen. Forum-korttelin kaavaprosessi on vielä kesken, joten uuden hotellirakennuksen ja korttelin sisäosiin mahdollisesti toteutettavien toimisto- ja asuinrakennusten laajuudet ovat vielä avoinna. Kauppakeskus Hansan laaja uudistaminen valmistui joulumarkkinoille. Asiakkaat näyttävät ottaneen uudistuksen positiivisesti vastaan, koska kauppakeskus näyttää heränneen uudelleen eloon, huolimatta ydinkeskustan liikkumista hankaloittavista rakennustyömaista. Torin laidalla sijaitsevan Kop-Kolmion katutaso on myös uudistumassa ja sinne avautuu kesällä Veikkauksen Feel Vegas -pelisali ja sporttibaari sekä pikaruokaravintola Fafa’s.

Meyer jatkaa mittavien investointien jatkumoa Turun telakalla. Työvaiheita pyritään tekemään entistä enemmän säältä suojassa sisätiloissa, jolloin laadun, nopeuden ja työtyytyväisyyden oletetaan kasvavan. Myös toimistotiloja on rakennettu omiin sekä yhteistyökumppaneiden tarpeisiin telakan porttien sisäpuolelle. DB Schenkerin uudet toimitilat ovat lähes valmiit Liedon Avantin alueella. Yritys pääsee muuttamaan Lietoon Turun sataman alueelta, jossa asuinrakentaminen valtaa vanhoja teollisuus- ja varastotila-alueita. Hyvien teollisuustonttien kysyntä näyttää olevan kohtuullisen korkealla tällä hetkellä. Tämä kielii yritysten tulevaisuuden luottamuksesta ja halusta investointeihin. Myös Turun seudun hyvä taloudellinen vetovoima toimii imuna uusien toimijoiden sijoittautumisessa alueelle.

Asuinrakentamisen volyymi korkea ympäri Turkua

Turun kaupungilla on merkittäviä suuntaa antavia päätöksiä tehtävänä kevään aikana, joilla tulee olemaan suuria vaikutuksia aluekehityshankkeisiin sekä yksittäisiin rakennusprojekteihin. Julkisessa keskustelussa ykkösaiheena on ollut mahdollisen raitiotien tai vaihtoehtoisesti nk. superbussilinjauksen rakentamispäätöksen eteenpäin vieminen. Päätös vaihtoehtojen toteuttamisesta sekä niiden reittilinjauksista tulee vaikuttamaan reittialueiden maankäyttöön ja näin ollen reitin ympäristön kehittymiseen. Ensisijaisena alueena tätä päätöstä odottaa Itäharjun alue, joka on kaupungin kärkihankkeeksikin nimetty alue. Kupittaan ja Itäharjun alueet yhdistävän kansihankkeen kilpailun on tarkoitus käynnistyä kevään aikana. Turku-Helsinki -moottoritien ylittävä kansi yhdistää kaksi merkittävää aluetta yhdeksi suureksi toiminnalliseksi työpaikka- ja asuinalueeksi. Yhtenä keskeisenä tekijänä alueen kehittymiselle on nk. tunnin junayhteys Helsinkiin, jolloin Kupittaa-Itäharjun alue muodostaa varsin nopeasti saavutettavan aluekokonaisuuden pääkaupunkiseudulle. Itäharjun alueella on tehty jo maaomistusten järjestelyjä sekä konkreettisia investointiratkaisuja, joista esimerkkinä Teknologiakiinteistöjen solmima uudishanke Turku Energialle. Raitiotielinjauksen ensimmäisen vaiheen varrella toinen merkittävä kehittyvä alue on Linnakaupunki. Alueen asuinrakentaminen on ollut vauhdissa jo jonkin aikaa, mutta suunnitteilla on lisäksi uusi yhteisterminaali matkustaja-aluksille sekä 7.000 m² historian museon rakentaminen Turun Linnan kupeeseen. Raitiotie kytkisikin yhteen kolme merkittävää kärkihanketta Turussa; Tiedepuiston alueen Kupittaalla, Linnakaupungin alueen satamassa sekä niiden väliin jäävän ydinkeskustan ja sen kehittämisen.

Asuinrakennushankkeita on käynnissä ympäri Turkua. Mittavimmat aluekehityshankkeet sijaitsevat mm. Linnakaupungin, sataman, Iso-Heikkilän ja Pukkilan alueilla. Heikkilän kasarmin alueelle suunnitellaan kokonaan uutta jopa 5.000 asukkaan merellistä asuinaluetta Pihlajaniemeä. Turun itäpuolisista hankkeista mainittakoon Sepänkadun, Kurjenmäen ja Luolavuoren vanhainkodin alueet, joita kaikkia yhdistää se, että osa rakennuskannasta säilyy suojelumääräyksin ja saneerattavien vanhojen rakennusten ympäristö linkittyy uudisrakentamiseen.

Sami Matara
Catella Property Oy, Turku