Aluekatsaukset

Lounais-Suomen positiivinen rakennemuutos luo vetovoimaa ja vauhdittaa Turun seudun kärkihankkeita

Varsinais-Suomi - 26.11.2018

Turun ja koko Lounais-Suomen positiivinen vire näkyy vahvasti kiinteistömarkkinoilla niin tehtyjen transaktioiden määrässä kuin suurten investointien käynnistymisenä ja isompien kehityshankkeiden vauhdittamisenakin. Lounais-Suomen tilanne on ainutlaatuinen. Positiivisen rakennemuutoksen myötä on Lounais-Suomen alueelle ennustettu syntyvän jopa 30.000 uutta työpaikkaa lähivuosina. Lounais-Suomen ja Turun vetovoima paranee entisestään, mikäli suunnitelmat Turun, Helsingin ja Tampereen muodostaman Etelä-Suomen kasvukolmion raideyhteyksien parantamisesta toteutuvat. Alueesta muodostuisi kansainvälisestikin kiinnostava työmarkkina-alue.

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen kasvukeskusten etäisyydet ovat lyhyet ja tunnin junan avulla yhdistettäisiin jopa 1,5 miljoonaa ihmistä samalle työssäkäyntialueelle, jolla sijaitsee jo nyt yli 50 % Suomen työpaikoista. Tunnin junan suunnittelua vauhdittaa alueen talouskasvun lisäksi myös päästötavoitteet. Tunnin junan lisäksi on suunnitteilla alueellisen raidejunan kokeilu, jossa avattaisiin raideyhteyksiä mm. Turun ja Uudenkaupungin sekä Turun ja Loimaan välille. Paikallisesti Turun kaupungin kärkihankkeita koitetaan edistää vauhdilla. Näihin suunnitteilla oleviin kärkihankkeisiin kuuluu Kupittaa – Itäharjulla sijaitsevan Turku Science Park -alueen kehittäminen, ratapiha-alueelle suunniteltu kulttuuri- ja elämyspainotteinen keskustakehityshanke ja telakan läheisyydessä sijaitseva meri- ja valmistavan teollisuuden keskittymä Blue Industry Park. Yhtenä merkittävänä kehityshankkeena on myös Turun keskustan kehittäminen, joka onkin parhaillaan käynnissä. Keskustavisioon 2050 kuuluu kaupallisen keskustan laajeneminen, vanhan kaupungin muodostuminen eurooppalaiseksi kohtaamispaikaksi ja Aurajoen itärannan kehittyminen kulttuurin, ravintoloiden ja työnteon yhdistäväksi keskittymäksi.

Turun keskusta uudistuu

Turun keskustassa on käynnissä useita hankkeita, joiden ansiosta keskustan elinvoimaisuus ja saavutettavuus paranee. Keskustan yrittäjien on kuitenkin sitä ennen pärjättävä haastavissa olosuhteissa parin vuoden pituisen rakennusvaiheen läpi, mikä luo uhkakuvia erityisesti pienille kivijalkaliikkeille ja torikauppiaille. Toriparkki aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä, kun joukkoliikenne on siirtynyt torin laidalta Linnankadulle ja ydinkeskustassa on voimassa läpiajokielto. Toriparkin lisäksi myös sen ympärillä on rakennustöitä, kun Wiklundin talossa on hotelli- ja ravintolauudistuksen työmaa ja Hansakorttelissa tehdään mittavia muutostöitä kauppakeskuksen sisäosissa. Korttelin etäisyydellä torista on käynnissä Brahe-Centerin työmaa, jonka vanha liikerakennus on jo purettu uuden asuinrakennuksen tieltä. Alkamassa on myös Hamburger Börs -hotellin uudisrakentaminen ja Forum-korttelin täydennysrakentaminen hotellin laajennusosaa varten. Turun kaupunki yrittää yhdessä keskustan yrittäjien ja Turun Ydinkeskustayhdistyksen kanssa keksiä keinoja keskustan asiakasvirtojen säilyttämiseen mittavista uudistustöistä ja erikoisjärjestelyistä huolimatta. Keskustan liike- ja toimistotilojen käyttöasteet ovat parantuneet viime vuosina, mutta keskustan muutosten mahdollinen vaikutus ei vielä näy tilastoissa, eikä katukuvassa.

Turun seudulla runsaasti toimitila- ja asuinrakentamista

Kupittaan alue kehittyy kovaa vauhtia, kun tänä vuonna valmistuneen Pohjolasairaalan uudisrakennuksen viereen rakennetaan AMK Campusta, jonka arvioitu valmistuminen on kesällä 2020. Samaan kortteliin on suunnitteilla vielä lisää toimistorakentamista. Toimistorakentamista on luvassa myös, kun Veritas tulee siirtämään pääkonttorinsa keskustasta Kupittaalle rakennettavaan uudiskohteeseen. Intelligate III rakentaminen on käynnistynyt Kupittaan aseman vieressä ja kohteeseen tulee alueen ensimmäinen hotelli; Original Sokos Hotel Kupittaa, joka avautuu 2020. Hotellimarkkinoilla on muutenkin meneillään muutoksia, kun keskustassa Wiklundin ja Börsin hotellihankkeiden lisäksi saneerataan hotelli Seurahuonetta ja hotelli Marinan viereen suunnitellaan laajennusta. Myös uusia hotellitoimijoita odotetaan kaupunkiin, sillä Åbo Akademi sai poikkeamispäätöksen omistamaansa vanhan kaupungin alueella sijaitsevaan Rettigin tupakkatehtaan taloon, johon voidaan nyt sijoittaa hotelli.

Sataman alueelle on suunniteltu merkittävää asuin- ja toimitilarakentamista, kun Linnakaupungin Satamasta Pitkämäkeen ulottuvaa aluetta kehitetään. Alueella on parhaillaan käynnissä merkittävät Harppuunakorttelin ja Linnanfältin rakennustyömaat ja myös Kirstinpuiston ensimmäiset talot ovat jo valmistuneet. Satamaan on tiedossa muutoksia myös matkustajaterminaaleihin, kun Viking Linen ja Tallink Siljan terminaalien yhdistymistä suunnitellaan ja alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä uusittaisiin. Kaupunki laajenee sataman suuntaan myös Kakolan rakentamisen ansiosta. Alueella on jo valmistunut laajasti asuinrakentamista, mutta rakentamisvaroja on vielä mittavasti hyödyntämättä. Kakolaan on asuinrakentamisen lisäksi tulossa myös toimitiloja, kuten hotelli- ja ravintolatoimintaa. Alueen julkista saavutettavuutta tullaan parantamaan funikulaarin avulla, jonka rakennustyöt ovat käynnissä.

Turun ympäryskuntiin on rakennettu uutta toimitilaa lähinnä liike- ja logistiikkatilojen muodossa. Raisioon Haunisten ja Kuninkojan alueelle on sijoittunut uusia toimijoita, kun Verkkokauppa.com, Burger King ja uusimpana Suomen suurin HopLop avasivat alueella. Kaarinassa Krossin alue on kehittynyt kauppakeskus Krossin ilmeen parantamisen ja liiketilamuutosten myötä. Alueen vetovoimaa parantaa myös viereiselle tontille sijoittunut Motonet. Liedossa Avantin teollisuusalue on säilynyt vetovoimaisena ja parhaillaan sinne rakennetaan Schenkerin uutta noin 19.000 m² terminaalia, joka valmistuu vuonna 2020.

Toimitiloilla kasvava merkitys yrityskuvan luomisessa

Toimitilojen sijainnilla, toiminnallisuudella sekä ulkoasulla on kasvava merkitys yrityksen toimintaprosessien sujuvuuden sekä työtyytyväisyyden kannalta. Viime aikoina onkin ollut vallalla trendi toimintaympäristön parantamisesta kiinnittämällä huomiota toimitilojen valintaan. Tämä trendi on vallalla kaikissa tilatyypeissä. Toimitilojen merkitys esimerkiksi kiristyvillä rekrytointimarkkinoilla on noussut merkittäväksi kilpailutekijäksi. Sijainniltaan ja ulkoasultaan houkuttelevampiin tiloihin on helpompi saada osaavaa ja motivoituneempaa henkilökuntaa töihin. Toimistotilojen osalta coworking-tilojen lukumäärä ja kysyntä kasvaa edelleen. Yhteisöllinen toimintaympäristö luo itsessään sosiaalista kanssakäymistä yli yritys- ja toimialarajojen.

Transaktiomarkkinoilla vilkasta

Turun seudulla on tehty kuluvana vuonna merkittäviä kauppoja, joka on luonnollinen jatke viime vuonna alkaneelle kaupankäyntiaktiivisuudelle. Neuvotteluja on edelleen vireillä ja loppuvuoden osalta saatetaan vielä nähdä joitakin suurempia kauppoja. Kuluvan vuoden merkittävimpiä toimitilakauppoja ovat olleet Trevianin rahastojen tekemät hankinnat; Varissuon liikekeskus, Leaf-Center, TV-Center ja Kaarinan Piispanristin Puuilon käytössä oleva kiinteistö. Viimeisimmän hankinnan Trevian teki Raisiosta, kun se osti kolmen kiinteistön kokonaisuuden Raision keskustasta. Rausanne hankki Kupittaalta alueelle valmistuvan Turun Osuuskaupan operoiman Original Sokos Hotelli Kupittaan YIT:ltä. Turun Teknologiakiinteistöt myi Turun kaupungin käytössä olevat kaksi toimistokiinteistöä keskustan alueelta Kiinteistöyhtiö Kielolle. Kansallis-Yhtiöt osti yli 90 % Yliopistonkadun ja Humalistonkadun kulmauksesta nk. Trinaxin talosta. Kaupan kohteena oli noin 10.000 m² toimitilat.

Turun seutu onkin noussut erityisen kiinnostavaksi osamarkkinaksi Suomen toimitilamarkkinoilla, mistä osoituksena vilkas kaupankäyntivolyymi. Turun hyvä työllisyystilanne sekä kaupungin ja yksityisten tahojen edistämät kärkihankkeet pitänevät kaupungin houkuttelevuutta yllä jatkossakin. Lisääntynyt kysyntä Turun markkinoita kohtaan on vaikuttanut myös tuottovaateisiin. Muutamissa prime-kohteissa tuottotasot ovat laskeneet ennätyksellisen alhaiselle tasolle ja neuvoteltavina olevissa kohteissa voidaan nähdä samanlaisen kehityksen jatkuvan. Osaltaan tähän on vaikuttanut myös hyvien prime-kohteiden tulo markkinoille, joita ei ole ollut kaupan aiemmin.

Sami Matara
Catella Property Oy, Turku