Aluekatsaukset

Hyvinkäällä uusia mahdollisuuksia menestyä

Uusimaa - 16.03.2020

Hyvinkäällä on käynnissä useita hankkeita, jotka luovat loistavia mahdollisuuksia menestyvälle yritystoiminnalle.

Yritysalueita moniin tarkoituksiin

Kaksi käynnistynyttä kaavahanketta täydentävät ennestään kaupungin hyvää yritystonttitarjontaa.

Liikerakentamisen alue ”VT 3 Veikkari liikekiinteistöt” tarjoaa erinomaisella näkyvyydellä ja sijainnilla paikan kaupan alan toimijoille. Alue sijaitsee E 12 moottoritien ja Nurmijärventie 130 välissä ja on kooltaan noin 6,4 hehtaaria. Broman Group Oy (Motonet) on tehnyt osalle aluetta suunnitteluvarauksen. Näkyvyys moottoritielle ja sijainti liittymän välittömässä läheisyydessä tekevät alueesta erityisen houkuttelevan. Alueella liikkuu jo valmiiksi runsaasti potentiaalisia asukkaita: Veikkarissa ja lähellä sijaitsevan Sveitsin Portaalin alueella on ennestään kaupan alan keskittymä.

Hyvinkään pohjoisen moottoritien liittymän lähellä, parin minuutin ajomatkan päässä moottoritieltä sijaitsee uusi Kehätien yritysalue, jonka kaavoitus on käynnistynyt. Alue on kokonaispinta-alaltaan noin 55 hehtaaria, se rajoittuu Hyvinkään Pohjoiseen kehätiehen ja päärataan. Alueen eteläpuolella sijaitsee Antinsaaren yritysalue ja myös Sahanmäen vilkas yritysalue on naapurissa. Hyvinkään keskustan kaupallisiin palveluihin on muutaman minuutin ajomatka. Alueen koko ja sijainti tekevät siitä houkuttelevan erityisesti tilaa vaativalle yritystoiminnalle, asemakaava on kuulutettu vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville. Alue on rakentamisvalmis noin parin vuoden kuluttua.

Kaupan alalla tonttivarauksia

Veikkariin tulevan uuden kaupan korttelin lisäksi kaupungissa on meneillään ja suunnitteilla kaksi merkittävää hanketta: helmikuussa kaupungilta varattiin kaksi kaupan alan tonttia. Tontit sijaitsevat Sveitsin Portaalissa moottoritien kupeessa ja Hakakallion yritysalueella valtatie 25:n läheisyydessä. Sveitsin Portaalin tontin varasi BRAND toimitilat Oy ja Hakakallion tontin Tekova Oy. Yritykset ovat toimitilarakentajia ja kiinteistökehittäjiä. Varausaikana varauksen saajat käyvät tarpeellisia sopimusneuvotteluja tulevien toimijoiden kanssa ja muutoinkin suunnittelevat hanketta eteenpäin. Sveitsin Portaalin tonttivarauksen mukaan tällä hetkellä alueelle sijoittuisi yhtenä brändinä Vianor Oy sekä autoalan toimijoita. Hakakallion tontin varaushakemuksen mukaisesti tarkoituksena on rakentaa tontille liikerakennus, johon tulee kaksi kaupallista toimijaa. Toisella yrityksellä ei tällä hetkellä ole liikettä Hyvinkäällä.

Yritystonttien ja toimitilojen kysyntä on vilkasta, neuvotteluja yritysten kanssa käydään aktiivisesti ja yritystonteista sekä keskustellaan että tehdään tarjouksia. Toimitilapuolella tapahtuu kaupungin sisälläkin, Onninen on vuokrannut toiminnan laajentuessa 15.000 m² uutta varastotilaa Hyvinkään Hakakalliosta ja Sahanmäen jakelukeskuksen toiminta jatkuu. Onninen työllistää Hyvinkäällä kaikkiaan noin 390 henkilöä.

Jyrki Käki
Elinkeinopäällikkö
Hyvinkään kaupunki

Lohjan logistisesti hyvä sijainti eduksi uusille yritysalueille

Uusimaa - 16.03.2020

Karnainen

Karnainen on suosittu pysähdyspaikka Helsinki-Turku -moottoritiellä kulkeville. Alueen ABC-liikennepalveluasemalla vierailee vuosittain noin 1,3 miljoonaa kävijää. Se takaa hyvän kävijäpotentiaalin myös alueelle tulevaisuudessa sijoittuville muille yrityksille.

Karnaisten liittymäalueen läheisyydessä sijaitsee huippu-urheilun valmennuskeskus ja liikunnallisen vapaa-ajan viettokohde, Kisakallion urheiluopisto. Alueen tuntumassa on myös Karnaisten korpi, joka on tunnettu luonto- ja retkeilykohde. Yöpymismahdollisuudet Karnaisten alueella ovat jo monipuoliset, tarjolla on niin kartano-, mökki- kuin hotellimaistakin majoitusta.

Karnaisten alueen vahvuuksia ovat läheinen sijainti Lohjan keskustaan nähden sekä erinomaiset liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Turun suuntaan. Alueella on hyvät kunnallistekniset valmiudet.

Karnaisten alue mahdollistaa sijoittumisen tilaa vaativalle kaupalle ja erikoiskaupalle, monipuoliselle pk-yritystoiminnalle sekä erimerkiksi sisäaktiviteettipuistolle tai muulle liikunnalliselle palvelutoiminnalle. Karnaisten liittymän alueelle voidaan sijoittaa myös liikennepalvelu-asema ja päivittäistavarakaupan yksikkö.

Hevoskallio

Hevoskallion alueen vahvuus on sen sijainti lähellä pääkaupunkiseutua, merkittävien liikenneväylien risteysalueella. Hevoskallion yritysalueelta on hyvät yhteydet paitsi itään ja länteen, myös Hangon ja Vuosaaren satamiin sekä Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Parhaiten Hevoskallion alue palveleekin juuri logistiikkaan painottuneita yrityksiä. Alueella on valmis asemakaava 50.000 kerrosneliömetrin kokoisen logistiikkakeskuksen sijoittamiselle. Sinne voi toki sijoittua myös teollisuutta tai alue voi toimia esimerkiksi Hangon satamasta tuotavan auto- tai muun rahdin välivarastointialueena.

Hevoskallion alueelle on hyvä näkyvyys moottoritieltä ja maakaasuputki kulkee aivan alueen tuntumassa, eikä asutus aiheuta haittaa yritystoiminnalle. Hevoskalliolla onkin potentiaalia kasvaa Helsinki-Turku -kehityskäytävän logistiseksi keskukseksi.

Tapani Tapiola
Yrityspalvelupäällikkö
Lohjan kaupunki / Elinvoima