Aluekatsaukset

Kehittyvä ja kasvava Kuopio

Pohjois-Savo - 15.02.2021

Kuopio on elänyt viime vuodet vahvaa kasvamisen ja kehittymisen aikaa ja vuosi 2020 kiihdytti tätä suuntaa väkiluvun kasvaessa lähes prosentilla.

Kuopion ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitosten sijainnit ovat koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuisia. Suuria muutoksia tapahtuikin 2020 syksyllä kun Savonia-ammattikorkeakoulu keskitti kaikki Kuopion opiskelijansa Savilahden kaupunginosaan Microkadulle, sulautuen vahvasti samalla tontilla toimivien yli 150 yrityksen joukkoon. Myös Savon Koulutuskuntayhtymän liiketalouden- sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat siirtyivät samalle tontille.

Näiden tilojen viereen rakentuva Sakkyn oma kampus käsittää yli 28 000 m² ja valmistuu vuoden 2022 aikana. Myös Itä-Suomen yliopiston Kuopion toiminnot sijaitsevat Savilahden alueella. Savilahteen onkin kasvanut Kuopion liike-elämän, koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä.

Kolmen koulutusasteen sijainti Kuopion yrityskeskittymässä tulee väistämättä vahvistamaan kaupungin asemaa paikkana, josta yritykset saavat osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa. Tätä edesauttaa KPY:n ja Osuma Henkilöstöpalvelut Oy:n syksyllä 2020 lanseeraama Pondi-osaajapooli. Pondissa on yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon koulutuskuntayhtymä ja Itä-Suomen yliopisto. Pondi luo työnantajille suoran kanavan opiskelijoihin yli oppilaitos- ja koulutusalarajojen ja parantaa työpaikan tunnettuutta osaajien keskuudessa.

Muita merkittäviä toimitilamuutoksia kaupungissamme on ollut Kuopion Portin alueen rakentuminen, jonne sijoittuu asuntoja, hoiva-, toimisto- ja liiketiloja, Kuopion verotoimiston muutto Viestikadun uuteen tornitaloon sekä uuden, Suomen toiseksi suurimman uimahallin valmistuminen Kuntolaaksoon.

Pidä näitä hankkeita silmällä

Kuopio koetaan mielenkiintoisena kohteena yritystoiminnan laajentuessa, koska osaajien saatavuus, sitoutuminen ja elämisen hintataso ovat täällä kilpailukykyisiä. Kuopion kaupungin visiona on olla vuonna 2030 Hyvän elämän pääkaupunki, jota ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus. Tämä kehitys onkin hyvässä vauhdissa.

Mielenkiintoisia vireillä olevia hankkeita ovat geenilääketehdas Finvectorin uusi toimitila, Siilinjärven Lentokapteeni -kiinteistön yhteyteen kaavailtu laajennusosa, Bellanrannan aktiviteetti- ja elämyskeskuksen kehittäminen sekä Savilahti-hankeen eteneminen. Savilahti on ”yksi Suomen monipuolisimmista kaupunkikehityskohteista” ja hankkeen kokonaisinvestointien määräksi arvioidaan 1,5-2 miljardia euroa.

Savilahti on Kuopion tärkein ja mittavin asuntotuotantoalue 2020 -luvulla, joka tulee valmiina käsittämään yli 7500 asukkaan kaupunginosan. Ensimmäinen asuntorakentamisen vaihe, joka käsittää noin 1700 ihmisen asutusalueen, lähtee rakentumaan todennäköisesti vuonna 2022. Koko alueen suunnittelua ohjaa 360 -astetta ajatus, jonka myötä alueella limittyvät tulevaisuudessa entistä vahvemmin opiskelu, tutkimus, työnteko ja vahva elinkeinoelämä, kuin myös asuminen ja vapaa-aika.

Kehittyvien yritysten strategia

Koronapandemian myötä etätyöskentely on laskenut toimistojen käyttöastetta tilapäisesti. Moni yritys on kuitenkin viisaasti pitänyt päätöksenteon rauhallisena ja katsoo jo tulevaisuuteen pitäen mielessä, että viihtyisän toimiston ja työpäiväkokemuksen merkitys tulee jatkossa kasvamaan. Tilojen terveellisyys, viihtyisyys ja muuntojoustavuus korostuvat parhaiden osaajien rekrytoinnissa.

Useat kehittyvät ja kasvavat yritykset ymmärtävät toimitilan merkityksen yrityksen imagon kannalta ja miettivät parhaillaan tulevaisuuden työympäristön tarpeita ja ratkaisuja oman liiketoiminnan ja henkilöstön näkökulmista.

Korona-aika on kiihdyttänyt yritysten jakoa niihin, jotka syystä tai toisesta keskittyvät selviytymään ja niihin, jotka kehittyvät ja kehittävät. Onko moderni, tehokas, terveellinen ja edustava toimitila ja joustavat työympäristöt niitä tekijöitä, jotka parantavat yrityksen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta? Millaisia vaatimuksia oman alansa huippuosaajalla tulee olemaan työnantajan toimitilojen vastuullisuudesta ja ympäristöarvoista? Kehittyvät yritykset miettivät näitä näkökulmia jo nyt.

Kun elämä pääsee normalisoitumaan, on Kuopio kaupunkina siihen valmis. Harrastusmahdollisuudet ovat loistavat ja monipuolistuvat koko ajan, esimerkiksi padel -kenttien rakentamisen myötä. Kouluverkko on kattava ja jatkokoulutuksen puitteet ovat Suomen mittakaavalla katsottuna huippuluokkaa. Elinkeinoelämä kehittyy monien uusien hankkeiden myötävaikutuksella. Myös me kuopiolaiset olemme valmiina. Digitaalisuudesta on tullut merkittävämpi osa meidän kaikkien arkea. Olemme oppineet paljon etäpalavereista ja verkostoitumisesta verkossa. Nämä – ja monet muut uudet taidot – tulevat hyödyttämään meitä jatkossakin. Tulkoon mitä vaan, me kehitymme ja kehitämme!

Henri Kuronen
KPY Novapolis Oy