Aluekatsaukset

Oulussa investoidaan isosti

Pohjois-Pohjanmaa - 19.10.2020

Oulun ydinkeskustan ja lähialueiden toimitila- ja asuntomarkkinoiden tämänhetkistä tilannetta kuvaa hyvin kaupunkikuvassa näkyvien torninostureiden määrä. Pelkästään ruutukaava-alueella; Kirkkokadulla, Isokadulla, Rautatienkadulla ja Arkistokadulla on rakenteilla eri rakennusliikkeillä runkovaiheessa kuusi suurehkoa asuinkerrostalohanketta, joista osaan kortteleista rakennetaan tulevina vuosina useita kerrostaloja. Pakkahuoneenkadulla entisen Intersportin myymälän korttelin rakentaminen on myös alkamassa vanhan alun perin Centrumin käytössä olleen tavaratalon purkutöillä. Toimitilapuolella Torihotellin rakentaminen Kauppahallin vieressä on käynnissä ja Torikadulla on alkamassa Senaatin rakennuttaman oikeustalokorttelin rakentaminen.

Oulun alueen suurimpana hankkeena on noin 10 vuotta kestävä ja kokonaiskustannuksiltaan noin 1,6 miljardia euroa maksava uusi Oulun Yliopistollinen sairaala. Vanha sairaala osastoineen sekä hallinto- ja pysäköintirakennuksineen puretaan pois ja varsinaisen uudisrakentamisen osuudeksi on budjetoitu n. 900 M€. Vuonna 2019 alkanut 4-10 kerroksien A-osan rakentaminen etenee suunnitellusti NCC:n toimiessa allianssihankkeessa pääurakoitsijana. A-osan kokonaiskustannus suunnitteluineen ja aliurakoineen on yli 200 M€. Helmikuun lopussa 2020 käynnistyi B-osan rakentaminen Skanskan toimiessa pääurakoitsijana. Kokonaisbudjetti tämän osalta on vajaa 400 M€ ja laajuus n. 59.000 brm² sisältäen myös maanalaisia paikoitustiloja. Työmaalla näkyy tällä hetkellä lähekkäin kuusi torninosturia, mikä kuvastaa hyvin hankkeen laajuutta jo tässä vaiheessa. A- ja B-osa valmistuvat vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Toisen vaiheen, eli C-talon rakentaminen toteutetaan myös kahdessa vaiheessa ja ensimmäisen vaiheen urakoitsijaksi on juuri valittu NCC.

Ritaharjuun Ideaparkin lähelle on rakenteilla Motonetille uusi tavaratalo ja viereisellä tontilla on Terwa Kiinteistökehityksen Retail-hanke. Kaakkuriin on alkamassa LIDL-päivittäistavarakaupan rakentaminen ja sen läheisyyteen on suunnitteilla Rustalle uudisrakennus.

Rakentajille näyttää siis riittävän hyvin töitä Oulussa lähivuosina vaikka asuinkerrostalojen rakennuslupien kokonaismäärät ovatkin selkeästi laskeneet kuluneen vuoden aikana. Ydinkeskustan hankkeissa tämäkään ei ole kuitenkaan näkynyt vaan niitä aloitetaan edelleen matalalla kynnyksellä, koska keskustan asunnoille on hyvin kysyntää.

Suunnitteilla on myös paljon valtion (mm. poliisitalo ja vankila) ja Oulun kaupungin (kouluja, päiväkoteja, paloasemia) julkisen rakentamisen hankkeita samoin kuin kaupungin kiinteistöjen peruskorjauksia, joista monista on jo aloituspäätökset tehty. Ei voida myöskään olla mainitsematta Yliopiston aloittamaa selvitystä sijoittaa noin 30.000 m² uusi yliopistokampus Raksilaan. Yksityisen sektorin rahoittamina hankkeina taas ovat julkisuudessa ihan viime viikkoina olleet noin 80 M€ maksava 22-kerroksinen Terwa Tower -hotelli-, Suites- ja toimistohanke sekä mittasuhteiltaan paljon pienempi mutta sinänsä mielenkiintoinen Allas Sea Pool -hanke Torinrantaan. Myös Arena-hanke on edelleen suunnitteilla Raksilaan, kuten myös nykyisten Prisman ja Citymarketin korvaaminen uudisrakennuksilla sekä asuinrakentaminen. Hietasaaren alueen kaavoitus on myös saatu valitusprosessien jälkeen viimeinkin lainvoimaiseksi ja sinne on suunnitteilla matkailuun ja vapaa-aikaan liittyviä palveluita, kuten huvipuisto, vauhtipuisto ja majoitusrakentamista.

Vapaana olevien toimistotilojen määrä väheni edelleen

Koronan vaikutukset eivät juurikaan ole näkyneet toimistotilojen vuokramarkkinassa ja useat yritykset hakevat edelleen nykyistä suurempia tai ainakin teknisesti parempia nykyaikaisia toimitiloja. Vapaana olevien toimistotilojen määrä väheni Oulussa jo neljättä vuotta peräkkäin huomioiden että muissa Suomen kasvukeskuskaupungeissa se lähti nousuun. Oulussa oli kesäkuun 2020 lopussa n. 46.100 m² toimistotiloja vapaana, mikä vastaa 7,2 % vajaakäyttöastetta. Ydinkeskustan alueella toimistotilojen vajaakäyttöaste oli n. 5,0 % tarjolla olevan tilamäärän ollessa kesäkuun lopussa n. 13.400 m². Ongelmallista edelleen on, kuten aiempinakin vuosina, että tämä tällä hetkellä vapaana oleva tila on käytännössä lähes kokonaan ns. vanhaa tilakantaa, jolle on niukasti kysyntää, eli kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

Liiketiloja vapautunut jonkin verran ydinkeskustassa

Oulussa, kuten muissakin kaupungeissa, on alkanut syksyn aikana katukuvassa selkeästi näkymään koronan vaikutukset ja kuluttajien varovaisuus kivijalkamyymälöiden toimintaan ja nykytilanteeseen. Tilastojen valossa kesäkuun lopussa tilanne oli vielä kuitenkin hyvä ydinkeskustan vajaakäyttöasteen ollessa vain 3,6 % ja koko Oulun alueella 3,7 %. Vajaakäyttöasteiden kolme vuotta jatkunut lasku on kuitenkin nyt todennäköisesti kääntymässä joksikin aikaa ainakin lievään nousuun ja tiloja on syksyn kuluessa alkanut vapautumaan. Huomion arvoista on myös, että entiset kivijalkamyymälät ovat viime vuosina muuttuneet enemmän palvelutyyppisiksi toimitiloiksi, eli kahviloiden, ruokaravintoloiden, pikaruokapaikkojen, parturikampaamoiden, kauneushoitoloiden, liikuntakeskusten ja vastaavien toimialojen määrä on selkeästi lisääntynyt ydinkeskustan katukuvassa.

Investointien ajoittuminen optimaalista

Yhteenvetona Oulun osalta voidaan todeta, että jälleen on onnistuttu ajoittamaan suuri määrä rakennushankkeita tuleville vuosille, mikä antaa hyvää pohjaa selvitä eteenpäin muutoin varmaankin haastavista ajoista. Näin onnistuttiin myös vuosina 2009-2010, lähinnä Oulun kaupungin tehdessä tuolloin omia investointejaan, taaten samalla rakennusliikkeille perustyöllisyyskantaa. Nyt käynnissä olevien investointien määrä on kuitenkin merkittävästi suurempi kuin tuolloin pankkikriisin jälkimainingeissa. Rakentamisen aktiivisuuden vaikutus työllisyyteen ja talouteen nopeasti elvyttävänä toimialana kerrannaisvaikutuksineenhan on tiedossa. Olemme siis tässä suhteessa Oulussa erittäin hyvissä lähtöasetelmissa!

Pekka Laurila-Harju
Myyntipäällikkö
Catella Property Oy, Oulu