Aluekatsaukset

Rakentaminen jatkuu Oulussa vilkkaana

Pohjois-Pohjanmaa - 18.10.2021

Oulun ydinkeskustassa on käynnissä seitsemän suurehkoa uudisrakennushanketta, joista neljä on asuinkerrostalo- ja kolme toimitilahankkeita. Toimitilojen osalta torihotelli ja oikeustalo ovat jo runkovaiheessa. Torihotellin suunniteltu valmistumisajankohta on kesällä 2022 ja oikeustalon alkuvuodesta 2023. Asemanportti-hanke, rautatieaseman välittömässä läheisyydessä, on juuri aloitettu, ja se sisältää toimisto- ja liiketilojen lisäksi myös 12-kerroksisen asuinkerrostalon.

Oulun yliopistollisen sairaalan rakentaminen jatkuu edelleen ja A- ja B-osien valmistuminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä. C-osan rakentaminen on myös aloitettu ensimmäisen vaiheen osalta. Ritaharjussa on käynnissä Retail-hankkeen rakentaminen, johon tulee mm. päivittäistavarakauppa, vastapäätä juuri valmistunutta Motonetin uudisrakennusta. Rusta ja Biltema suunnittelevat myös myymälöitään kyseiselle alueelle. Limingantullissa on aloitettu liike- ja toimistorakennuksen rakentaminen Alasintien varrella. Oulun Portin uudella liikealueella on käynnissä useita toimitilahankkeita ja alueelle on sijoittumassa mm. autoliikkeitä. Ruskon ja Taka-Laanilan alueilla rakentaminen jatkuu edelleen vauhdikkaasti.

Oulun kaupunginjohtajan juuri esittelemässä ensivuoden 148 M€ investointiohjelmassa on useita koulujen ja päiväkotien uudis-, laajennus- ja korjaushankkeita ja mm. kaupungintalon, pääkirjaston ja lyseon peruskorjaushankkeet. Tulevina vuosina kaupungin investointitarpeiden ja -budjetin arvioidaan edelleen kasvavan. Suunnitteilla on mm. Linnanmaan ja Raksilan uimahallihankkeet. Senaatti-kiinteistöt valmistelee poliisitalon ja vankilan rakentamista Ruskonselän alueelle.

Oulussa on suunnitteilla myös suuria yksityisrahoitteisia hankkeita, joista lähimpänä aloituskynnystä lienee Nokian noin 72 000 kem² ja arvoltaan reilusti yli 100 M€ uudisrakennushanke Linnanmaan Teknologiakylän alueelle. Torinrantaan suunnitellun 22-kerroksisen arviolta 80 M€:n Terwa Tower -hankkeen suunnittelu ja valmistelu jatkuu edelleen, samoin kuin selkeästi pienemmän mittakaavan Allas Sea Pool -hankkeen valmistelu. Raksilaan on suunnitteilla Asemakeskus-hanke, jonka kaavaluonnos on tulossa nähtäville tämän vuoden aikana ja kaavoitus on tavoitteena saada hoidettua ainakin ensimmäisen vaiheen osalta valmiiksi vuonna 2022, jolloin rakentamaan päästäisiin jo vuonna 2023. Alueelle on tavoitteena kaavoittaa sekä asumista että toimitiloja ja mahdollisesti myös monitoimiareena tyhjillään olevan poliisi- ja oikeustalon paikalle. Oulussa järjestetään lisäksi Asuntomessut vuonna 2025, jotka sijoittuvat Hartaanselän alueelle meren tuntumaan. Suunnitteilla on jopa innovatiivista kelluvien asuntojen rakentamista.

Yliopisto suunnittelee myös siirtävänsä osan toiminnoistaan Raksilan nykyiselle markettialueelle, jossa Kampuksen laajuus olisi noin 30 000 kem² ja lisäksi Arina ja Kesko sijoittaisivat samalle tontille päivittäistavaramyymälänsä. Näiden osalta rakentaminen ajoittuisi arviolta vuosille 2025-2027 ja käyttöönotto 2027-2028. Rakentajille näyttää siis riittävän hyvin töitä Oulussa lähivuosina.

Vapaana olevien toimistotilojen määrä väheni edelleen

Koronan vaikutukset ovat jo jääneet Oulussa taka-alalle ja toimistotilojen kysynnän ja vuokrausten osalta on palattu normaalille tasolle. Kasvu jatkuu Oulussa ja yritykset hakevat pääosin suurempia toimitiloja henkilöstömääriensä kasvaessa. Vapaana olevien toimistotilojen määrä väheni Oulussa jo viidettä vuotta peräkkäin ja kesäkuun 2021 lopussa vapaana oli n. 44 300 m² toimistotiloja, mikä vastaa 6,9 % vajaakäyttöastetta. Ydinkeskustan alueella toimistotilojen vajaakäyttöaste oli n. 5,1 % tarjolla olevan tilamäärän ollessa n. 13 600 m². Ongelmallista edelleen on, kuten aiempinakin vuosina, että tämä tällä hetkellä vapaana oleva tila on käytännössä lähes kokonaan ns. vanhaa tilakantaa, jolle on niukasti kysyntää, eli kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Erityisesti ydinkeskustassa tarvittaisiin uusia toimistorakennuksia, jotta jatkuvaan kysyntään voitaisiin vastata.

Liiketilojen kysyntä virkistynyt

Oulussa, kuten muissakin kaupungeissa, on viimeisen puolentoista vuoden aikana katukuvassa näkynyt Koronan aiheut­tamat vaikutukset kivijalkakauppaan. Tilastojen perusteella vajaakäyttöaste on Oulun ydinkeskustassa kuitenkin laskenut 0,7 %-yksikköä puolen vuoden takaisesta, ollen kesäkuun lopussa 4,5 %. Tämä on seurausta keväällä virinneen liiketilakysynnän aktivoitumisesta. Toisaalta liikehdintää on tapahtunut myös keskustan sisällä, yritysten muuttaessa paremmin toimintaansa vastaaviin tiloihin joko sijainnin tai myymälän kokoluokan muuttuessa.

Teollisuus- ja logistiikkatilojen käyttöaste korkea

Vaikka Oulussa on rakennettu viime vuosina erityisesti pienteollisuustyyppisiä kohteita runsaasti ja käytettävissä oleva nettotilakanta (valmistuneet – puretut rakennukset) on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana noin 115 000 m², on vajaakäyttöaste pysytellyt 2,2 – 2,9 % tasolla. Kesäkuun lopussa oli vapaana noin 39 800 m² vuokrattavana olevia tiloja vajaakäyttöasteen ollessa 2,7 %. Uudisrakentamista on erityisesti tapahtunut Ruskon ja Takalaanilan alueilla, jossa rakentamattomia tontteja alkaa olla jo varsin vähän.

Pekka Laurila-Harju
myyntipäällikkö
Catella Property Oy, Oulu