Aluekatsaukset

Vientiteollisuus hyvässä vauhdissa Vaasan seudulla

Pohjanmaa - 24.04.2019

Vaasan seutu on kotimaan mittakaavassa vahva vientiteollisuusalue. Talouskehitys viime vuonna oli suotuisaa ja Vaasan seutu on mm. työllisyyden näkökulmasta katsottuna menestynyt hyvin.

Vientikauppa on vetänyt ja Vaasan alueelle onkin tehty viime vuosina merkittäviä investointeja. Wärtsilälle on valmistunut uusi Powergate II -toimistorakennus Airport Parkin alueelle ja viime vuoden elokuussa Wärtsilä julkaisi uuden Smart Technology Hubin perustamisen Vaskiluodon alueelle. Kyseessä on yksi suurimpia tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskusinvestointeja, jonka on määrä olla valmis ja käytössä vuoden 2020 lopulla. Hankkeen kokonaisinvestoinniksi on arvioitu noin 200 m€.

Vaasa kiinnostaa myös isoja toimijoita

Isojen kehityshankkeiden ansiosta Vaasa kiinnostaa vahvan kasvun alueena kotimaisten sijoittajien lisäksi myös ulkomaisia sijoittajia. Kiinteistökauppoja toteutui vuonna 2018 melko tasaisesti. Nordisk Renting osti Oy Vaasa Parks Ab:lta Powergate II-kohteen, jossa Wärtsilä on vuokralaisena 16.700 m² suuruisissa tiloissa. KPO-kiinteistöt Oy osti torin itäpuolella sijaitsevan Sokos Hotel Royal -hotellikiinteistön CapManin hotellirahastolta. Edelleen pääpaino kaupoissa on ollut asuntoportfolioissa ja hoivakohteissa, joita on ollut noin puolet kaikista toteutuneista kaupoista.

Liisanlehdon ja Risön kehittyminen jatkuu

Prisman rakentaminen Liisanlehtoon on askeleen lähempänä, kun kaupunginhallitus päätti loppuvuodesta 2018 esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavaehdotuksen hyväksymistä. Myös KPO-kiinteistöjen tonttikauppa Minimanin kanssa on varmistunut. Kesko puolestaan ei ole vielä vahvistanut omia Citymarket kaavailujaan.

Keskustan pisimpään vireillä ollut kehittämishanke Wasa Station on edennyt ja YIT etsii parhaillaan tiloihin toimijoita. Lopullinen rakentamispäätös tehdään, kun toimijoita on riittävästi. Tavoitemäärä on noin 50 yritystä. Tiloihin on suunniteltu kauppakeskus, musiikki- ja kongressikeskus, palloiluhalli ja hyvinvointikeskus, hotelli sekä asuntoja. Kaupungin omistukseen tulisi musiikki- ja kongressisali. Wasa Group käynnisti uuden hotellihankkeen Myllykadun ja Sepänkyläntien kulmatontille. Tarkoituksena on rakentaa 100 huonetta käsittävä GreenStar Hotel, joka valmistuu tämän vuoden syksyllä.

Torin länsilaidalla sijaitseva entinen HS Center avattiin syksyllä 2018 uudelleen kauppakeskus Espen-nimellä. Miltei vuoden kestäneen remontin tuloksena tiloihin on saatu uusia, aiemmin Vaasasta puuttuneita muodin brändejä kuten New Yorker ja Halonen. Muutos vastaa muuallakin nähtyä trendiä, jossa kauppakeskusympäristöön sijoittuu enemmän elämyksellisiä palveluita kuten kahvila- ja ravintolapalveluita sekä viihdepalveluita.

Yleisesti ottaen liiketilojen käyttöaste on pysynyt hyvällä tasolla, vaikkakin vajaakäyttö on hieman noussut vuoden takaisesta. Uutta liiketilaa rakentuu keskustaan Centrumin talon tilalle rakentuvaan liike-, toimisto- ja asuinkerrostaloon.

Aluekehityshankkeet ja Wärtsilän investoinnit keihäänkärkinä

Meneillään on useita mittavia kehityshankkeita ja suunnitelmia, jotka etenevät kaavakehityksen tahtiin. Powergate II-toimistorakennus tarjoaa tilat 900 työntekijälle. Sen kolmas osa valmistuu syksyllä 2019. Wärtsilä keskittää kaikki keskustatoimintonsa ja työntekijät suunnittelemaansa Vaskiluodon Smart Technology Hubiin. Myös Runsorissa olevat logistiikan ja huollon toiminnot keskitetään Vaskiluotoon. Keskittäminen tarkoittaa, että keskustan Vöyrinkaupungissa olevat Wärtsilän kiinteistöt jäävät tyhjilleen. Alueen suunnittelua on tarkoitus viedä eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa ja alueelle on alustavasti kaavailtu asumista ja palveluja. Kaavoituksella halutaan tehostaa keskustan ja sen lähialueiden hyödyntämistä. Laskelmissa on ollut jopa 10.000 asukkaan lisäys keskustaan ja lähialueille. Toinen yhtä merkittävä aluekehityshanke on ABB:n Strömberg Parkin kehittäminen. Tavoitteena on uudistaa vanhoja tiloja toimisto- ja pysäköintikäyttöön.

Laajametsän suurteollisuusalue askeleen lähempänä toteutumista

Vaasan ja Mustasaaren rajan molemmin puolin sijaitsevalle Laajametsän teollisuusalueelle haetaan toimijoita. Aluesuunnittelulla on valmisteltu tonttien laaja soveltuvuus erilaisiin teollisuustarpeisiin. Pääpaino on akkutuotannossa ja sitä lähellä olevissa toiminnoissa. Alueen logistinen asema moottoritien ja lentokentän läheisyydessä sekä mahdollisuus hyödyntää raideliikennettä tekevät sijainnista varsin kiinnostavan.

Leena Smeds
MRICS, KHK, AKA, Yleisauktorisointi
Catella Property Oy