Aluekatsaukset

Tampereella hyvä vire jatkuu

Pirkanmaa - 03.09.2018

Toimitilamarkkinoiden hyvä vire on jatkunut kuluneena vuonna talouden kasvun siivittämänä. Reaalitalouden näkymät ovat positiivisia ja Pirkanmaan työllisyysaste on kehittynyt harppauksin. Asunto- ja korjausrakentaminen ovat Pirkanmaan suuria työllistäjiä ja se näkyy isojen aluekehityshankkeiden edistymisenä. Ranta-Tampellaan on jo kohonnut kaksi ensimmäistä asuintaloa, ja kanavan rakentaminen on alkanut. Santalahden asuinalue rakentuu myös hyvää vauhtia. Maanrakennustyöt ovat edenneet rivakasti ja ensimmäinen talo on nousemassa. Ylipäätään yritysten luottamus liikevaihdon nousuun on hyvällä tasolla. Tämä näkyy käyttäjäkysynnässä hienoisena vilkastumisena.

Viime talvena markkinatutkimuksen tuloksena nähtiin ennätyskorkeat vajaakäyttöluvut toimistotilojen osalta. Tampereen toimistomarkkina on jakaantumassa entistä voimakkaammin uuteen, moderniin ja vetovoimaiseen tilatarjontaan ja toisaalta tyhjentyneeseen, vanhaan ja epäajanmukaiseen keskustan toimistokantaan. Keskustan kohteet pitävät sijoittajamarkkinassa kuitenkin pintansa ja vuoden mittaan muutamat kohteet ovat vaihtaneet omistajaa. Ydinkeskustan kehitysnäkymät tuovat sijoituspotentiaalia mutta edellyttävät myös aktiivista kohteiden kehittämistä erityisesti vanhenevan toimistokannan osalta. Uutta toimistotilaa keskustaan tuova Technopoliksen Asemakeskuksen ensimmäinen vaihe lähestyy harjakorkeutta ja toinen vaihe käynnistyy syksyn aikana. Valmistuttuaan uutta tilaa syntyy yhteensä 20 500 m² ja 120 pysäköintipaikan pysäköintilaitos. Ratinaan linja-autoaseman naapuriin on suunnitteilla uutta toimistorakentamista, kun Sponda osti alkukesästä kaupungilta toimistotontin. Toimistojen osalta vajaakäytölle on ennustettavissa melko pitkä ajallinen rupeama ennen kuin saavutetaan markkinan koon kannalta järkevä vajaakäyttötaso.

Kuluttajien luottamusindikaattori osoitti tammikuussa mittaushistorian korkeimpia lukuja. Tämä on näkynyt kaupan alan vahvana kasvuna erityisesti vähittäiskaupassa mutta myös kauppakeskusmyynnissä. Kauppakeskusyhdistyksen mukaan pääkaupunkiseudun lisäksi sen ulkopuolisissa suurissa kaupungeissa myynnin trendi on ollut positiivinen, joskin kasvu on ollut vähittäiskaupan kasvua maltillisempaa.

Tampereen trendi noudattelee koko Suomen linjaa ja kaupan alan suurin yksittäinen kasvun tekijä on ollut Ratinan kauppakeskuksen avaaminen tämän vuoden huhtikuussa. Muitakin liikekehityskohteita valmistui. Tesoman liikekeskuksen ensimmäisessä vaiheessa valmistui kauppojen lisäksi Tampereen kaupungin hyvinvointikeskus, jossa on kirjasto, nuorisotilat, hammashoitola, neuvola ja terveysasema. Ideaparkissa 15 000 m² suuruinen laajennus Autoareena avattiin elokuussa ja Tampere-talon yhteyteen tuleva hotelli Marriot on pystytysvaiheessa. Ydinkeskustassa erityisesti Hämeenkadulla kauppiaiden väliaikainen heiluriliike raitiotietyömaan alta on alkanut ja on jo muuttanut ydinkeskustan ilmettä. Keskustan liiketila-aktiviteetin tämän hetken painopiste on siirtynyt ydinkeskustan itäosaan jalankulkuvirtojen hakiessa uusia keskustan reittejä.

Teollisuudessa liikevaihdon kasvu on niin ikään ollut voimakasta ja teollisuustilojen osalta tilatarpeet näyttäisivätkin olevan nousussa. Kehätien vetovoimaisimmat alueet ovat täyttyneet käyttäjävetoisista hankkeista ja tontit ovat käyneet hyvin kaupaksi. Tyhjän tilan määrä on pysynyt maltillisena, mutta esimerkiksi raskaan teollisuuden tarpeisiin tilatarjonta on vähäistä. Logistiikkatilojen määrän ennakoidaan lisääntyvän voimakkaasti kasvavan verkkokaupan johdosta.

Yleisesti ottaen sijoitusmarkkina on edelleen hyvin aktiivinen ja transaktioiden määrä alkuvuodesta on ollut jopa suurempi kuin ennätyksellisenä edellisenä vuotena. Kansalliset tai ylikansalliset asuntopainotteiset portfoliot kiinnostavat jälleen, mutta euromääräisesti eniten kauppaa on tehty liikekohteista. Pääkaupunkiseudun vanavedessä Tampereelle kohdistuu varsin aktiivista sijoittajakysyntää, mutta markkinan pieni koko rajoittaa investointipotentiaalia. Hyvien kohteiden löytyminen edellyttää aiempaa enemmän kehittäjämäistä aktiviteettia.

Leena Smeds
MRICS, KHK, AKA (yleisauktorisointi)
Catella Property Oy, Tampere