Aluekatsaukset

Ratikka tuo positiivisia vaikutuksia Tampereelle

Pirkanmaa - 18.10.2021

Raideliikenteen aikakausi

Tampere on siirtynyt aidosti suurten kaupunkien joukkoon uusien raideliikenneratkaisujen myötä. Ratikan liikennöinti käynnistyi hyvin ensimmäisen vaiheen valmistuttua. Samalla kaupunkikuva on kehittynyt vetovoimaisemmaksi niin käyttäjille kuin sijoittajillekin. Ydinkeskustaan pääsee helposti ja nopeasti. Osana tätä kehitystä on ollut jo käynnistynyt lähijunayhteys Nokialta ja Tesomalta ja vielä suunnitteilla olevat yhteydet Lempäälään ja Kangasalle. Jälkimmäiseen suuntaan on myös käynnistetty raitiotien jatkamisen suunnittelu kuten myös Ylöjärven suuntaan. Liikenteellinen saavutettavuus ja helppous ovat vieneet kaupunkikehitystä aimo harppauksin eteenpäin. KansiAreenan valmistuminen on jo lähellä ja avajaisia odotetaan. Keskustan kehitykseen voi suhtautua varsin luottavaisin mielin, kun edellisten hankkeiden lisäksi myös Rautatieaseman seudun kehittäminen käynnistyy. Ensivaihe saa siten jatkoa pohjoispuolen kannen rakentamisesta. Rakentaminen käynnistyisi 2023 alustavasti noin 60 000 k-m² rakentamisella, mistä huomattava osa toteutuisi tornitalotyyppisenä. Alkuvaiheessa on samanaikaisesti tarkoitus järjestellä Asematunnelin liityntäliikenne sellaiseksi, että paikallisliikenteen ja junaliikenteen solmukohtaan ei tule toimivuutta haittaavaa pullonkaulaa.

Vilkas investointimarkkina

Tampereen ja sen vanavedessä koko Pirkanmaan kiinnostavuus investointimarkkinassa on näkynyt vuoden mittaan varsin vilkkaana kaupankäyntinä. Ydinkeskustan hyvät kohteet kiinnostavat kotimaisten sijoittajien lisäksi myös ulkomaisia. Kaupan kohteissa asuntoportfoliot sekä prime-toimistokohteet ovat edelleen kiinnostavimmat sijoituskategoriat. Keskustan ulkopuolella kiinnostusta on paljon erityisesti logistiikkakohteisiin mutta myös teollisuuskohteisiin, joissa on pitkät sopimukset hyvien vuokralaisten kanssa. Esimerkiksi keväällä perustettu ruotsalaistaustainen Nyfosa Finland Ky teki ensimmäisen hankintansa Tampereelta, kun se hankki omistukseensa Tamware Oy:n tuotantokiinteistön Hankkiolla. Logistiikka- ja teollisuuskohteiden tuottovaatimuksissa on tultu ennätyksellisen matalalle tasolle myös Pirkanmaalla. Investointimarkkinaa tukee edelleen matalalla pysytellyt korkotaso, vaikkakin inflaatio on viime aikoina jonkin verran kiihtynyt.

Toimistomarkkina taitekohdassa

Viimeiset puolitoista vuotta korona on merkittävässä määrin ohjannut tilatarpeita. Nyt kun rajoituksia puretaan ja rokotuskattavuus helpottaa kokoontumisia ja paluuta toimistoille, ollaan uuden edessä. Useat toimijat ovat jo ilmoittaneet kehittävänsä esimerkiksi toimistokäyttöään joustavampaan suuntaan. Hybridimalli, jossa työtä tehdään sekä etänä että yrityksen toimitiloissa on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, mutta odotettavissa on, että hybridimallin myötä tilankäytössä korostuu tehostamisen tarve. Tällä hetkellä vajaakäyttö on vuoden sisään pysähtynyt noin 10 % tuntumaan, mutta näyttäisi siltä, että etenkin vanhempaa tilaa vapautuu lisää. Nyt toimistotiloissa korostuu laatu ja turvallisuus ja varsinkin modernien toimistotilojen kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla. Havaittavissa on selkeä ero modernien ja vanhojen tilojen vuokratasossa.

Vajaakäytöt matalalla liike- ja tuotantotiloissa

Liiketilojen vajaakäyttö on pysytellyt koronasta huolimatta hieman alle 5 % tason. Liiketilakanta on kasvanut vain hyvillä käyttöasteilla olevilla kohteilla ja toisaalta myös pienten liiketilojen kysyntä keskustassa on jo hieman parantunut. Ratikan valmistuminen on selvästi parantanut tilakysyntää. Esimerkiksi Sammonkadun vanhatkin tilat ovat käyneet hyvin kaupaksi. Kaupungin länsipuolella Lielahteen saatiin hyviä uutisia, kun Puuilo ilmoitti siirtyvänsä viisi vuotta tyhjillään olleeseen entisen Kodin Ykkösen kiinteistöön. Samaan kiinteistöön on avaamassa myös huonekaluliike Veken Kaluste Oy ensimmäisen Tampereen myymälänsä. Teollisuus- ja varastotilojen vajaakäyttöaste on edelleen hyvin matalalla. Tyhjänä on vain noin 2 % tilatarjonnasta. Tilanne on osittain jo hieman hankalakin, kun kasvavien yritysten on vaikea löytää valmiita sopivia tiloja. Vaikka osaajapula on tuoreen yrityskyselyn mukaan suurin kasvua haittaava tekijä, on toimitilakysymys kolmanneksi tärkein tekijä saman kyselyn mukaan. Tilatarjonnan parantuminen edistäisi yritystoiminnan kehitystä mutta myös työllistämistä, kun yhä enenevässä määrin työntekijät arvostavat edustavia ja moderneja työympäristöjä.

Leena Smeds
arviointiasiantuntija, AKA, yleisauktorisointi
Catella Property Oy, Tampere