Aluekatsaukset

Talouden käänne edessä

Pirkanmaa - 21.10.2019

Talouden pitkään jatkunut kasvu nosti Tampereen ja koko talousalueen työllisyyslukuja harppauksin. Asunto- ja korjausrakentaminen ovat olleet Pirkanmaan suuria työllistäjiä. Näkymät ovat kuitenkin muuttuneet selvästi hidastuvan kasvun suuntaan ja sekä uudis- että korjausrakentaminen on jo hiljentynyt kuluneen vuoden aikana. Samaan aikaan kuitenkin keskustan kiinnostus on parantumassa, kun ratikan isoimmat rakennustyöt ovat valmistumassa.

Kiinteistökaupoissa vilkas vuosi

Investointimarkkinassa edelleen etsitään pääkaupunkiseudun ulkopuolelta hyviä sijoituskohteita ja korkeita tuottoja. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella tapahtuneista kaupoista viimeisen kolmen vuoden aikana keskimäärin puolet on ollut ulkomaisten sijoittajien tekemiä. Tampereella on toteutunut joitakin ulkomaisten sijoittajien kauppoja, mutta erityisesti paikallinen kaupankäynti on ollut vilkasta. Pohjoismaalainen sijoittaja NREP hankki omistukseensa kauppakeskus Duon ja asuntokohteen, joka muodostuu Lielahteen rakentuvasta 103 asunnosta. Ydinkeskustassa useampi talo vaihtoi omistajaa ja Pirkkalan puolella Partolakeskuksen osti Aare Invest Oy. Kehitysnäkymät luovat sijoituspotentiaalia mutta edellyttävät vanhenevan toimistokannan aktiivista kehittämistä.

Keskustan kaupallinen painopiste siirtynyt sillan yli itään

Keskustan kaupallinen painopiste on selkeästi siirtynyt sillan itäpuolelle Ratinan kauppakeskuksen myötä. Monet liikkeet ovat siirtäneet toimintansa sinne ja samalla tiloja on jäänyt tyhjilleen. Raitiotien liikennejärjestelyistä johtuen keskustan jalankulkuvirrat ovat siirtyneet uusille reiteille, ja samalla nopeasti kasvava verkkokauppa haastaa kivijalkamyymälät. Silti liiketilojen vajaakäyttö on yllättäen pysynyt maltillisella tasolla. Osa vapautuneista liiketiloista on muutettu muuhun käyttöön tai siirtynyt saneerauksen johdosta pois aktiivisesta vuokramarkkinasta. Ydinkeskustan ilme on voimakkaasti muuttunut, ja nähtäväksi jää, miten pitkäaikainen heiluriliike Hämeenkadun liiketilojen tyhjentymisessä on kyseessä. Ratikka saa myös jatkoa, kun syksyllä hyväksyttiin raitiotien jatkaminen Hatanpään valtatien suuntaan. Kaavailuissa on Hatanpään haaran nopea toteutus, kun alkuperäiset linjat valmistuvat.

Uutta toimistotilaa tulossa keskustaan

Keskustaan rakentuu uutta toimistotilaa pienen tauon jälkeen. Technopoliksen Asemakeskuksen kaksi ensimmäistä vaihetta ovat valmiina vuodenvaihteen jälkeen ja kolmas kesällä 2020. Ratinaan linja-autoaseman naapuriin on valmistumassa uutta toimistorakentamista Spondan rakennuttamana. Uutta toimistoa tulee 13.700 m2 ja tilojen käyttöaste on hyvä. Tilojen päävuokralainen on Elisa Oyj. Myös Sorin Kannen ensimmäinen hybriditalo on hyvässä vauhdissa. Taloon tulee asumisen ja liiketilojen lisäksi myös toimistoja. Vuoden takaisista toimistomarkkinan vajaakäytön ennätyslukemista on päästy hieman vilkastuneen tilakysynnän johdosta paremmalle tasolle, mutta toimistojen vajaakäytön ennustetaan jatkuvan melko pitkään, ennen kuin markkinan koon kannalta toimiva taso saavutetaan. Tilakysyntä kohdistuu nyt ennen kaikkea järkevällä etäisyydellä rautatieasemasta sijaitseville alueille. Junayhteyden merkitys korostuu yritysten sijoittumistoiveissa.

Logistiikka nousussa

Teollisuus- ja logistiikkatilojen markkinakasvu on Pirkanmaalla toteutunut ennen kaikkea Kehätien tuntumassa, missä vetovoimaisimmat alueet ovat täyttyneet käyttäjävetoisista hankkeista ja tontit ovat käyneet hyvin kaupaksi. Tyhjän tilan määrä on pysynyt maltillisena, mutta esimerkiksi raskaan teollisuuden tarpeisiin tilatarjonta on vähäistä. Logistiikkatilojen määrän ennakoidaan lisääntyvän voimakkaasti kasvavan verkkokaupan johdosta. Muun muassa Pirkkalan Linnakallioon on valmistunut DHL:lle logistiikkakeskus sekä uudet tilat Specmalle. Logistiikkakiinteistöille on ennustettavissa hyvät sijoittajamarkkinat matalan koron markkinoilla.

Leena Smeds
DI, MRICS, KHK, AKA (yleisauktorisointi)
Catella Property Oy, Tampere