Aluekatsaukset

Pirkanmaalla positiivisella asenteella eteenpäin

Pirkanmaa - 15.02.2021

Yleisesti toimitilamarkkinoiden kehitys on kärsinyt COVID-19-epidemian aiheuttamasta epävarmuudesta jo kohta 12 kuukautta. Koko vuoden 2020 toimitilamarkkina oli kuitenkin pelättyä vahvempi. Transaktioiden määrä ei euromääräisesti romahtanut, vaikka se supistui n. 15-20 % valtakunnallisesti. Silmiinpistävää oli koko toimitilasektorin rakenteen muuttuminen, logistiikkatilojen tarve kasvoi ennakoitua vahvemmin ja samalla toimistotilojen sekä palvelualojen tilan tarve väheni.

Pirkanmaalla markkinan keskeiset indikaattorit ovat olleet vuokratason ja vajaakäyttöasteen kehitys sekä transaktioiden määrä. Erityisesti liiketilojen vuokrat ovat olleet pidempään laskusuunnassa, johtuen Tampereen keskusta-alueen mittavista rakennustöistä ja keväällä 2020 epidemian aiheuttamista vaikeuksista.

Syksyn 2020 ja loppuvuoden aikana vuokratasoissa oli havaittavissa elpymistä, kun raitiotietyömaan valmistuminen alkoi näkyä. Tampereen ydinkeskustan liiketilojen kysynnässä painopiste on edelleen Hämeenkadulla ja siellä erityisesti rautatieaseman läheisyydessä. Tällä alueella vuokrataso on pysynyt melko vakaana. Muut alueet ydinkeskustassa ovat olleet selvästi hiljaisempia. Pienille ja matalamman vuokratason tiloille kysyntää on kuitenkin riittänyt erityisesti tulevan raitiotiereitin varrelta.

Toimistotiloissa vallitseva tilanne on näkynyt selvänä muutoksena. Yhtiöt ovat etätyön yleistymisen myötä havahtuneet tilatarpeen osalta joustavuuden ja muokattavuuden parantamiseen niin sopimuksissa kuin itse tiloissakin. Toimistotiloja on Tampereen talousalueella ilman käyttäjiä nyt enemmän ja vajaakäyttöaste on hieman kasvanut. Ennusteet näyttävät, että tämä kehitys myös jatkuu tämän vuoden ajan. Kiinteistön omistajat ovat tilanteeseen reagoineet ja varsinkin uusien hankkeiden suunnittelussa on selvästi otettu huomioon tilakoon ja käytettävyyden muokattavuus.

Uutta toimistotilaa valmistui merkittävästi vuoden 2020 aikana Tampereelle. Näistä esimerkkinä mm. Technopoliksen uudet rakennukset sekä Ratinan toimistot. Lisää toimistotilaa valmistuu 2021 vuoden aikana mm. Hatanpään valtatielle Verotalon saneerauksen myötä. Uusien tilojen täyttäminen aiheutti painetta muiden tilojen vuokratasoon sekä laatuun. Kilpailu hyvistä toimistokäyttäjistä varmasti kiristyy edelleen ja markkina korjaa tilannetta kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi.

Teollisuutta palvelevan tilan kysyntä on pysynyt melko vahvana Pirkanmaalla. Erityisesti sijoittajat ovat hankkineet kiinteistöjä ja pitäneet yllä aktiivisuutta markkinoilla. Vuokramarkkinat teollisessa tilassa eivät ole heikentyneet samassa suhteessa kuin liiketilojen tai toimistotilojen vuokramarkkinat. Tuotantokapasiteettiaan ovat kasvattaneet erityisesti toimialat, jotka eivät ole kärsineet epidemiasta. Hintataso on teollisissa tiloissa pitänyt pintansa melko hyvin, merkittävää muutosta vuoteen 2019 ei ole tullut.

Tampereen talousalueen vetovoimaisuus on ylläpitänyt toimivaa markkinaa huolimatta ulkoisten ja sisäisten tekijöiden muutoksista. Pirkanmaan muilla alueilla markkinan toimivuus ei ole ollut samaa luokkaa ja näiden alueiden osalta kehitys on jatkunut heikompana. Tästä poikkeuksena on teollisen- ja logistiikkatilan kysyntä. Logistisesti hyvä sijainti varmistaa kysynnän, vaikka sijainti ei olisi Tampereen välittömässä läheisyydessä. Verkkokaupan kysyntä on saavuttanut uuden tason, joka ei varmasti taannu edellisten vuosien tasolle. Tämä tarkoittaa, että uusien logistiikkakeskuksien tarve ei ole poistumassa markkinoilta.

Näemme kuluvan vuoden kuitenkin Pirkanmaan osalta melko positiivisena. Pandemian vaikutusten laajuus ei toistaiseksi ole ollut pelätyn suuruinen ja toisaalta rajoitusten poistuminen on taas koko ajan lähempänä. Arviot toimitilojen patoutuneesta kysynnästä vaihtelevat ennustajien mukaan. Taloudessa odotetaan positiivista korjausliikettä elämän palautuessa lähelle normaalia. Tämä heijastuu varmasti toimitilamarkkinaan kysynnän kasvamisena sekä hintatason vakautumisena.

Teppo Lehto
Toimitilat
OP Koti Pirkanmaa Oy LKV