Aluekatsaukset

Rakentaminen talouden veturina Tampereella

Pirkanmaa - 11.02.2019

Talouden hyvä kehitys ja jonkin aikaa jatkunut positiivinen vire ovat nostaneet Tampereen ja koko talousalueen työllisyyslukuja. Pirkanmaan työttömyys on laskenut vuoden takaiseen verrattuna noin 24 %. Asunto- ja korjausrakentaminen ovat Pirkanmaan suuria työllistäjiä, ja se näkyy isojen aluekehityshankkeiden edistymisenä. Yritysten luottamus liikevaihdon kehitykseen on ollut hyvällä tasolla. Näkymät ovat kuitenkin muuttumassa odottavampaan suuntaan, ja sekä uudis- että korjausrakentamisen ennustetaan hiljentyvän vuoden 2019 aikana. Kiinnostus keskustaa kohtaan kasvanee isojen infra- ja alueinvestointien myötä.

Kiinteistökaupoissa vilkas vuosi

Investointimarkkinassa etsitään pääkaupunkiseudun ulkopuolelta hyviä sijoituskohteita ja korkeita tuottoja. Tampereella on toteutunut joitakin ulkomaisten sijoittajien kauppoja, mutta erityisesti paikallinen kaupankäynti on ollut vilkasta. Eläkevakuutusyhtiö Varman Pyynikin Trikoon tehdaskiinteistö sai keväällä uuden omistajan. Kohteen osti Aberdeen Standard Investmentsin rahasto, joka on ilmoittanut kehittävänsä aluetta 100 miljoonalla eurolla monipuoliseksi asumisen, kulttuurin ja hyvinvoinnin monitoimikohteeksi. Ydinkeskustassa moni arvokohde on vaihtanut omistajaa. Kehitysnäkymät luovat sijoituspotentiaalia, mutta edellyttävät vanhenevan toimistokannan aktiivista kehittämistä. ”Kymppikorttelin” omistajavaihdokset ja syksyllä hyväksytty asemakaavaehdotus parantavat kohteen kaupallista tehokkuutta. Korttelia kehitetään lisäämällä asuinrakentamista ja pysäköintimahdollisuuksia. Renor myi pitkään omistuksessaan olleen PMK-talon erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I:lle. Talossa on vuokrattavaa pinta-alaa noin 15 500 m², noin 65 eri alojen toimijaa sekä noin 2 000 m² kehitettävää pinta-alaa. Kaikista toteutuneista kaupoista yli puolet oli joko hoiva- tai asuntokohteita ja reilu kolmannes portfoliokauppoja.

Keskustan kaupallinen painopiste siirtyi sillan yli itään

Ratinan kauppakeskuksen avaamisen myötä monet liikkeet ovat siirtäneet toimintansa sinne, ja samalla tiloja on vapautunut muun muassa Hämeenkadun varrelta. Lisää liiketilaa vapautuu, kun Halonen lopettaa ison myymälänsä. Raitiotien liikennejärjestelyt ajavat keskustan jalankulkuvirrat uusille reiteille, ja kasvava verkkokauppa haastaa kivijalkamyymälät. Silti liiketilojen vajaakäyttö on yllättäen pysynyt maltillisella tasolla. Osa vapautuneista liiketiloista on muutettu muuhun käyttöön tai siirtynyt saneerauksen johdosta pois aktiivisesta vuokramarkkinasta.

Ydinkeskustan ilme on voimakkaasti muuttunut, ja nähtäväksi jää, miten pitkäaikainen heiluriliike Hämeenkadun liiketilojen tyhjentymisessä on kyseessä. Vuoden mittaan keskustan ulkopuolelle aluekeskuksiin on valmistunut paljon uutta liiketilaa. Tesomalle avattiin liikekeskus Westeri, jossa on liiketilojen lisäksi Tampereen kaupungin kirjasto-, nuorisokeskus-, hammashoitola-, neuvola- ja terveysasemapalvelut. Lielahdessa lopettaneen Löytötavaratalon tiloihin on löytynyt käyttäjiä. Lempäälään on valmistunut Ideaparkin 15 000 m²:n laajennus, Autoareena sekä RealParkin yrityspuiston big box -tyyppisiä uudiskohteita. Tampere-talon yhteyteen rakennettavan Suomen ensimmäisen Marriott-hotellin avajaisia kaavaillaan vuoden 2019 loppupuolelle.

Uutta toimistotilaa keskustaan

Keskustaan rakennetaan uutta toimistotilaa pienen tauon jälkeen. Technopoliksen Asemakeskuksen ensimmäinen vaihe lähestyy harjakorkeutta, ja toinen vaihe käynnistyi syksyn 2018 aikana. Ensimmäinen vaihe tuo yhteensä 21 100 m² uutta tilaa sekä 120 pysäköintipaikkaa. Ratinaan linja-autoaseman naapuriin on suunnitteilla uutta toimistorakentamista, kun Sponda osti kesällä 2018 kaupungilta toimistotontin. Vuoden takaisista vajaakäytön ennätyslukemista on päästy vilkastuneen tilakysynnän ansiosta paremmalle tasolle, mutta toimistojen vajaakäytön ennustetaan jatkuvan melko pitkään, ennen kuin markkinan koon kannalta toimiva taso saavutetaan. Tilakysyntä kohdistuu järkevällä etäisyydellä rautatieasemasta sijaitseville alueille. Junayhteyden merkitys korostuu yritysten sijoittumistoiveissa.

Logistiikka nousussa

Teollisuuden liikevaihto on kasvanut voimakkaasti, ja tilan tarve näyttäisi olevan nousussa. Kehätien vetovoimaisimmat alueet ovat täyttyneet käyttäjävetoisista hankkeista, ja tontit ovat käyneet hyvin kaupaksi. Tyhjää tilaa ei ole kohtuuttomasti, mutta esimerkiksi raskaan teollisuuden tarpeisiin tarjonta on vähäistä. Logistiikkatilojen ennakoidaan lisääntyvän voimakkaasti verkkokaupan ansiosta. Muun muassa Pirkkalan Linnakallioon on valmistumassa DHL:lle logistiikkakeskus.

Leena Smeds
DI, MRICS, KHK, AKA (yleisauktorisointi)
Catella Property Oy, Tampere