Aluekatsaukset

Kymenlaakson kuulumiset

Kymenlaakso - 12.09.2022

Ratahanke Helsinki-Porvoo-Kouvola

Keväällä 2022 perustettu hankeyhtiö Itärata Oy on aloittanut toimintansa, toimialanaan on edistää järjestelmällisesti radan suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Itärata-hankkeen tarkoituksena on rakentaa junarata ns. Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan, josta edelleen pohjoisen suuntaan. Suomen valtio omistaa uudesta Itärata-yhtiöstä 51 prosenttia, valtion lisäksi osakkaina yhtiössä on useita kaupunkeja ja kuntia. Hanke on valtaisan kallis siihen nähden, mitä siitä saadaan hyötyä; kyse on kuitenkin valtakunnan politiikasta, hankkeesta kun päätettiin nykyistä valtioneuvostoa koostaessa. Ennen vallitsevaa inflaatiovyöryä hankkeen kustannusarvio oli 1,7 miljardia euroa. Jo nyt voidaan sanoa, että hankkeen kustannus on vähintääkin 2 miljardia euroa. Asian erikoisin piirre on se, että hankkeesta pidetään edelleenkin kiinni kynsin ja hampain, vaikka Venäjän osalta kaikki mahdolliset suhteet ja kaupankäynnin puitteet on katkaistu ties kuinka pitkäksi aikaa. Erikoista on myös se, että kyseisen ratahankkeen toteuttaminen edellyttää lentoratasuunnitelman toteuttamista, tarkoittaen, että lentoradan on oltava valmiina ennen hankeyhtiön ajamaa rataosuuden käyttöönottoa. Toivottavaa on, että seuraavien eduskuntavaalien jälkeen hankeyhtiön ajama järjetön hanke haudataan Kotkan sataman syvimpään kohtaan ja maamme rataverkon kehittämisessä keskitytään olennaisiin ja erityisesti kannattaviin hankkeisiin. 1,7 miljardille on ihan järjellistäkin käyttöä.

Kotka-Haminan satamat

Venäjän kaupan ja tavaran kauttakulun volyymi on romahtanut. Etelä-Kymenlaakson satamatoiminnot nojaavat puujalosteiden rahtaukseen. Kotkan ja Haminan kaupunkien satamat ovat isojen haasteiden edessä. Harmillinen tilanne sinällään, kun satamiin on investoitu Kotkan ja Haminan kaupunkien toimesta valtavat summat rahaa kymmenien vuosien kuluessa. Satama-alueilla on runsaasti logistiikkavarastoja arvokkailla vuokratonteilla. Logistiikkavarastojen omistus on operaattoreilla ja sijoitusyhtiöillä. Satamatoimintojen alamäen jatkuessa olisi varastoille löydettävä uutta käyttöä. Vaikeutena toki on, että varastot sijaitsevat suljetuilla satama-alueilla.

Investoinnit Kymenlaaksossa

Byggfakta Oy:n ylläpitämän verkkosivun mukaan Kymenlaakson suurimmat ajankohtaiset rakennushankkeet ovat Valkealan monitoimitalo Kouvolaan, Karhulan uusi alakoulu Kotkaan, Haminan Senioritalo, KoKoHa, Juurikorpi -raiteen jatkaminen Kotkassa ja Naukion päiväkoti Kouvolaan. Kouvolassa Kauppakeskus Manskusta on jalostettu yrityspalvelutalo, jonka tiloja otetaan käyttöön syyskuun kuluessa. Tilojen vuokraus on sujunut hyvin. Kymenlaakson osalta murheellista on Kymiringin joutuminen velkasaneeraukseen. Rata on valtakunnallinen ja ainutlaatuinen hanke. Alueelle on lehtitietojen mukaan investoitu suuruusluokkaa 20 miljoonaa euroa, joka ei riittänyt radan saattamiseksi käyttöön. Toivotaan, että velkasaneeraus onnistuu, koska radan käyttöönottamisella on hyvin laaja vaikutus matkailuelinkeinolle.

Kouvolan kaupunki tehostaa kiinteistöjen käyttöä ja jalostaa kiinteistöjä markkinoille

Kouvolan kaupunki on useamman vuoden ajan jalostanut ja monitahoisesti työstänyt kuntafuusioiden jälkeen kiinteistömassaansa. Työmäärä on huomattava, kun kiinteistöt sijaitsevat laajalla alueella. Kouvolan ison kauppakeskuksen valmistuttua vähittäiskaupalla oli edessä iso haaste. Tilanteesta on Kouvolassa kuitenkin selvitty suhteellisen hyvin, kiitos kaupungin ripeille toimenpiteille kaupallisessa keskustassa.

Sampo Helenius
kiinteistökonsultti
Arviointitoimisto Oy