Aluekatsaukset

Kymenlaaksossa ennennäkemättömät näkymät

Kymenlaakso - 14.09.2020

Kouvolan alue

Kouvolan seutu kipristelee sitkeästi muutama vuosi sitten valmistuneen kauppakeskuksen jälkimainingeissa. Kaupungin kokoon nähden massiivisen kauppakeskus Veturin valmistuminen kun autioitti Kouvolan ja Kuusankosken keskustat. Kouvolan osalta kaupungin nopea toiminta pysäköinnin kehittämisessä auttoi ja liiketilojen vajaakäyttö saatiin hallintaan asiakkaiden palattua keskustaan. Kuusankosken osalla tilanne on edelleenkin hyvin haastava. Koko alueen ongelman osavaikuttajana on väestön vähentyminen ja väestön ikääntymisen tuomat kerrannaisvaikutukset. Kouvolan alue on kuitenkin asettunut rohkeasti innovatiivisesti puolustamaan palvelujen ja työpaikkojen omavaraisuutta ja suunnittelee rakenteellisia muutoksia kaupungin konsernissa.

Helmikuussa uutisoitiin Kouvolan matkakeskushankkeen jatkumisesta tontinluovutuskilpailulla, nyt tarkoituksena on viedä hanketta eteenpäin vaiheittain. Vuonna 2010 hankkeen kokonaiskustannukseksi arvioitiin yli 100 miljoonaa euroa. Tavoitteena on löytää Matkakeskuksen korttelin ensimmäiselle radanpuoleiselle osalle suunnittelija ja toteuttaja. Alunperin kilpailu pyrittiin saamaan päätökseensä 2020 syyskuun aikana, mutta sittemmin aikarajaksi on vaihtunut 25.11.2020. Alueelle kaavaillaan 4–6 kerroksisia rakennuksia, joihin tulee pääsääntöisesti liike- ja palvelutiloja sekä ylempiin kerroksiin toimitilaa. Tulevaisuudessa Matkakeskuskorttelia on määrä rakentaa lisää ja alueelle on kaavailtu mahdollisesti monitoimihallia ja asuinrakentamista. Vaihtoehtojen toteutuessa alueelle rakennetaan maanalaista pysäköintiä ja linja-autoasema siirtyisi aseman itäpuolelle.

Valkealan monitoimitalon rakentaminen alkaa mahdollisesti vuoden 2020 lopulla, rakennus valmistuu aikaisintaan jouluksi 2022. Rakennus tulee Valkealaan Kustaa III tien itäpuolelle, rakentaminen tapahtuu elinkaarimallilla. Rakennukseen tulee tilat koululle, päiväkodille, esikoululle, kirjastolle ja perhekeskukselle, lisäksi rakennetaan kokoontumis- ja harrastustiloja yhdistysten ja urheiluseurojen käyttöä varten. Rakentamisen kustannusarvio on 27,7 miljoonaa euroa ja hankesuunnitelman mukainen laajuus on 12 374 brm².

Kimolan 5,5 kilometriä pitkä kanava, joka yhdistää Kymijoen Päijänteelle, Vesijärveen sekä Keiteleen ja Kansallisveden vesistöihin, avautui elokuussa 2020. Hankkeen erityispiirteinä ovat 70 metrinen kallioon louhittu tunneli sekä erittäin korkea 12 metrinen sulutuskorkeus. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 20,8 miljoonaa euroa. Käyttöönotettu kanava on saanut ennennäkemättömän suosion veneilijöiden ja muiden matkailijoiden piirissä. Kanavareitin varteen on jo rakennettu uusia palveluja ja lisää on odotettavissa. Kouvolan seudun huomattava hanke on Iitin moottoriratahanke, joka on jo radan osalta käytössä. Alueen muu rakentaminen jatkuu edelleen sen saaman tuhdin miljoonaluokan lisärahoituksen turvin. Rata on ainutlaatuinen Suomessa ja siltä on lupa odottaa paljon lähivuosien aikana.

Vuodesta 2012 asti on suunniteltu merkittävää RRT-hanketta (Rail Road Terminal) ja sen rakennustyöt alkoivat vuonna 2019. Lähes 40 miljoonan euron terminaalihankkeen ensimmäisen vaiheen toteutus ajoittuu vuosille 2019–2022 ja käsittää valtakunnallisesti merkittävän erikoispitkien junien lastausraiteen ja alueen liikenneyhteyksien parantamista. Teholan ja Kullasvaaran alueella rakennettavan alueen ensimmäisen vaiheen pinta-ala on 48 hehtaaria ja koko alueen 170 hehtaaria. Tavoitteena on saada tehokas ja käytännöllinen raideyhteys Kiinan ja Euroopan välille ja mahdollistaa uusi kuljetuskäytävä lentorahdin ja meriliikenteen lisäksi. Tavoitteet ovat lisäksi ympäristöystävällisyyttä tukevia, sillä raideliikenteen päästöt ovat pienempiä verrattuna perinteiseen maantiekuljetukseen ja lentorahtiin.

Kotkan ja Haminan alue

Kantasataman tapahtumakeskuksen rakentaa Backstaff Oy. Tapahtumakeskukseen rakennetaan tiloiltaan jaettava sali, joka mahdollistaa jopa noin 3 200 katsojan konserttitapahtuman tai jopa 2 100 henkilön kokouksen. Sali on muunnettavissa sisäurheilutilaisuuksia palvelevaksi saliksi, johon mahtuu 2 000 katsojaa. Lisäksi tapahtumakeskuksessa on muunneltavia kokoustiloja ja tilava aula ravintoloineen. Kustannusarvio ylittää suunnittelun tässä vaiheessa valtuuston hankesuunnitelman yhteydessä hyväksymän 23,2 miljoonan euron tavoitehinnan noin kymmenellä prosentilla.

Kymenlaakson keskussairaalan laajennuksen ensimmäinen vaihe on valmis ja päivystys aloitti toimintansa rakennuksessa 22.6.2020. Uusiin tiloihin muuttaa päivystys, teho- ja valvontahoito, sydänvalvonta, leikkaustoiminta, välinehuolto sekä synnytykset ja äitiyspoliklinikka. Kymenlaakson keskussairaalan laajuus kokonaisuudessaan on 55 300 m², josta laajennusosan laajuus on 15 200 m².

Taaleri Oyj investoi Fintoilin tehtaaseen Haminassa yli 100 miljoonaa euroa, laitoskokonaisuuden toimittaa Neste Engineering Solutions. Tehtaan rakennustyöt alkavat aikaisintaan loppuvuodesta 2020 ja yhtiö arvioi käynnistävänsä tehtaan vuonna 2022. Laitos työllistää valmistuttuaan noin 30 henkilöä ja välillisesti noin 100 henkilöä.

Fertilog Group rakentaa HaminaKotkan satamaan uusia neste- ja irtolastiterminaaleja, kyseessä on 29 miljoonan euron investointi. Nesteterminaalin odotetaan valmistuvan kesällä 2021. Irtolastiterminaalin käyttöönotto tapahtuu jo vuoden 2020 lopulla.

Sampo Helenius
Kiinteistökonsultti
Arviointitoimisto Oy