Aluekatsaukset

Kouvola-Kotka alueiden näkymiä

Kymenlaakso - 13.09.2021

Kouvolan seutu kipristelee sitkeästi muutama vuosi sitten päätökseen saadun kuntafuusion jälkeen. Nyt on vuorossa tarpeettomaksi jääneiden kiinteistöjen myynti. Kaupan tulee mielenkiintoisia kiinteistöjä yksityis- ja yrityskäyttöön. Myynnissä on muun muassa Moision kartano, joka sijoittuu Kouvolan ja Kotkan välimaastoon hyvän yhteyden päähän Helsingistä. Vapaa-ajan hankkeista Kimolan kanava on vauhdissa, mutta Kymiringin moottorirata odottaa vielä vahvaa käynnistystä. Kotkassa Fintoilin tuotantolaitos on saanut ympäristöluvan ja Fintoil Hamina Oy keräsi 70 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjarahoituksen.

Kouvolan osalta vuonna 2016 alkanut RRT-hanke on ollut jo useita vuosia Kouvolan kärkihanke. Rakennustyöt alkoivat vuoden 2019 tammikuussa. Kouvolan kaupungin mukaan työt alueella ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja aikataulu sekä budjetti ovat pitäneet. Vuoden 2021 lopussa RRT2-alueen itäinen noin yhdeksän hehtaarin tontti on esirakennettu siihen kuntoon, että sitä voidaan tarjota vuokrattavaksi. Tontille voidaan toteuttaa katuyhteydet vuonna 2022. Intermodaaliterminaali hankkeesta oli joulukuun lopussa rakennettu noin 40 prosenttia, terminaalin on määrä olla valmis vuonna 2023.

Kesällä uutisoitiin Kouvolan Lakritsin aikeesta pitää tuotantonsa Kouvolassa. Kouvolan Sanomien mukaan yhtiö suunnittelee uutta tehdasta entisen kauppaoppilaitoksen tiloihin Salpausselänkadun ja Hallituskadun risteykseen. Rakennus edustaa merkittävää osaa kouvolalaisesta kouluhistoriasta. Kiinteistöllä suoritetaan kuntokartoitus, jonka jälkeen Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kiinteistökaupan. Kouvolan Lakritsin toimitusjohtaja Timo Nisula sanoo Kouvolan Sanomien haastattelussa hankkeen mahdolliseksi aloitusajankohdaksi lokakuun, mikäli asiat sujuvat hyvin. Käynnissä on tällä hetkellä asemakaavan muutosprosessi. Nykyinen tehdas jatkaa toimintaansa Tornionmäessä.

Kouvolassa ohjausryhmä on ehdottanut matkakeskuksen yhteyteen uutta virkistysuimalaa. Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti ehdottaa Kouvolan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle virkistysuimalan sijainniksi Kouvolan matkakeskusta. Uuden uimahallin kävijäodote on 400 000 kävijää vuodessa.

Valkealan monitoimitalon rakennustyöt ovat alkaneet kesällä YIT Suomi Oy:n toimesta. Kohde rakentuu Kustaa III tien ja Likolammen väliin, jo puretun kunnantalon ja kirjaston paikalle. Vanhasta koulurakennuksesta puretaan osa ennen kuin uudisrakennuksen rakentaminen aloitetaan. Rakennuksen rungon pystytyksen on määrä alkaa syksyllä ja hankkeen on tarkoitus valmistua kesällä 2024. Rakentamisen kustannusarvio on 27,7 miljoonaa euroa ja hankesuunnitelman mukainen laajuus on 12 374 brm².

Kouvola-talon toisen vaiheen korjaustyöt alkoivat huhtikuussa ja korjaustöiden arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2021. Talousarviossa 2021 korjaustöihin oli varattu 3,5 miljoonaa euroa.

Huvipuiston matkailuinvestointi

Vuoden 2022 aikana Käyrälammen rantaan rakentuu Tykkimäki Resort. Tykkimäki Resort on Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO), käynnistämä hanke, jossa resort muodostuu majoitus- ja ravintolapalveluiden lisäksi huvipuistosta ja vesipuistosta. Osana hanketta, Tykkimäen Huvipuisto, Aquapark ja Actionpark siirtyvät kokonaisuudessaan KSO:n omistukseen. Vuodepaikkoja alueelle tulee noin 200 ja näiden lisäksi camping-alueelle voidaan majoittaa noin 300 matkailijaa.

2017 marraskuussa alkaneen Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke on edennyt F-talon B-osan rakentamiseen, rakennusta odotetaan käyttöön vuonna 2023. Tulevaisuudessa edessä on vielä F-talon pohjakerroksen peruskorjaus ja vuonna 2024 alkava vanhan sairaalan peruskorjaus. Kymenlaakson keskussairaalan laajuus kokonaisuudessaan on 55 300 m², josta laajennusosan laajuus on 15 200 m².

Haminassa iso biojalostamohanke

Taaleri Oyj investoi Fintoilin tehtaaseen Haminassa yli 100 miljoonaa euroa. Haminan satama-alueelle rakennettava laitos on valmistuessaan maailman kolmanneksi suurin mäntyöljyjalostamo. Laitokselle on myönnetty ympäristölupa loppuvuodesta 2020, ja kaupallisen toiminnan on tarkoitus alkaa kesällä 2022. Biojalostamo työllistää suoraan noin 35 henkilöä ja välillisesti noin 100 henkilöä.

Sampo Helenius
kiinteistökonsultti
Arviointitoimisto Oy