Aluekatsaukset

Jyväskylän keskusta kehittyy elämysten ja kulttuurin kautta

Keski-Suomi - 05.02.2018

Jyväskylän kaupunkikeskustan kehitys on vahvassa myötätuulessa. Kaupunki satsaa merkittävästi keskustan kehittämiseen, jotta siitä rakentuu tulevaisuudessa entistä vahvempi tapahtumien, kulttuurin ja elämyksellisyyden keskus asukkaille ja vierailijoille. Kiinnostavat ostosmahdollisuudet ovat jatkossakin tärkeitä. Asukasmäärän tavoitellaan tuplaantuvan keskusta-alueella asumisen täydennysrakentamisen myötä, mikä lisää asiakkaita keskustan kaupallisille palveluille. Kaupunkikeskustan viihtyisyyden ja elinvoiman parantaminen onkin yksi Jyväskylän kaupungin uuden strategian kärkiä.

Jyväskylän kaupunki edistää aktiivisesti sekä asumisen että kaupallisten rakennushankkeiden etenemistä. Vuosina 2016–2017 keskustan täydennysrakentamisessa on käynnistynyt kymmenen hanketta ja useista kohteista käydään neuvotteluja. Asuntorakentamisen lisäksi keskustaa kehystävien viher- ja virkistysalueiden kokonaisuus uudistuu Kehä Vihreä -työn myötä. Siinä rakentuu uudenlainen keskuspuisto, jossa kehämäinen muoto tuo viheralueiden virkistys- ja liikkumismahdollisuudet lähelle kaikkia kaupunkilaisia. Kehä Vihreä on tarkoitettu niin virkistymiseen, liikkumiseen, ulkoiluun kuin oleskeluunkin. Se muodostuu jo olemassa olevista palasista, joita ovat Harju, Lutakonranta ja Tourujoki. Lisäksi puistoketjua sitovat yhteen erilaiset kapeat välialueet.

Jyväskylään on valmistumassa päivitetty keskustavisio (Keskustavisio 2030), jossa keskeisinä trendeinä ovat kaupungistuminen, digitalisaatio, kulutus- ja ostotottumusten sekä elämäntapojen muutokset. Jyväskylälle leimallinen asukkaiden aktiivisuus tuodaan entistä vahvemmin voimavaraksi ja yhdeksi kehittämistä ohjaavaksi teemaksi. Kaupunkikeskustan tulevaisuudessa siintää elämyksellisyyden, tapahtumien, kulttuurin ja kohtaamisten merkityksen nousu kehittämisen ytimeen.

Keskustan kivijalkamyymälät tuovat jatkossakin keskustaan omaleimaisuutta. Liikkeet aktivoivat tälläkin hetkellä asiakkaitaan ostoksille yhteismarkkinointitoimilla.

Kävelykeskusta laajennetaan Väinönkadulle tulevana kesänä, mikä tekee kävelykeskustasta toiminnallisemman kokonaisuuden. Kauppatori tulee sijoittumaan keskelle kaupunkia Asema-aukiolle, jolloin torin merkitys ja tehtävät päivitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Jyväskylän sataman uudistaminen jatkuu ja satamakärjen rakentamisen myötä sataman merkitys elämyksellisenä paikkana vahvistuu. Tapahtumat, kuten Valon kaupunki, nostavat keskustan houkuttelevuutta, ja tapahtumiin satsataan Jyväskylässä yhä voimakkaammin.

Kulttuurilla on vahva jalansija keskustan kehittämistyössä. Kaupungin kulttuuritoiminnan ja kulttuuritilojen kehittämisen projekti käynnistyy tänä vuonna. Projektissa arvioidaan kulttuuritilojen peruskorjaus- ja rakennustarve. Kyseessä on 130–150 miljoonan euron korjaus- ja rakennushankkeiden arvioinnit, joista merkittävä osa sijaitsee keskusta-alueella. Tilat ovat osa kulttuuri-investointien kokonaissuunnitelmaa, jossa arvioidaan koko kulttuuritoiminnan tulevaisuuden kuva ja sen vaatimat muutokset. Kulttuuritilojen osalta tulevaisuutta tullaan pohtimaan aivan uudella tavalla.

Keskustassa kaupungin oma identiteetti on vahvimmillaan ja sitä tullaan vahvistamaan edelleen hyvistä jo olemassa olevista aineksista tulevaisuuden megatrendit huomioiden.

Taija Lappeteläinen
Jyväskylän kaupunki