Aluekatsaukset

Jyväskylässä valoisia näkymiä

Keski-Suomi - 12.09.2022

Koronavuosien jälkeen Jyväskylän toimitilamarkkina on piristynyt vuoden 2022 aikana. Keväällä piristymistä oli havaittavissa toimistomarkkinan kyselyjen lisääntyessä. Koronan leimaamat vuodet ovat osittain vakiinnuttaneet yritysten etätyökulttuuria, uusia tilaratkaisuja haetaan uuden normaalin mukaisina.

Uusi normaali näyttäytyy osalle yrityksistä siten, että tilakoot pienenevät ja tilojen käyttöä suunnitellaan alhaisempaa käyttöastetta ja Teams -palavereja tukeviksi. Ukrainan kriisin heijastukset ovat toistaiseksi näkyneet tilamarkkinassa maltillisesti, energian hinnan ja yleisen epävarmuuden myötä vaikutukset voivat kuitenkin aktivoitua viiveellä. Rakennuskustannusten nousu on jarruttanut tai siirtänyt joitain suunniteltuja uudishankkeita Jyväskylässä. Ydinkeskustan ja Seppälän useamman vuoden kestänyt epätasapaino on hieman tasoittunut. Ydinkeskustan kehittämistä viedään eteenpäin myös Jyväskylän kaupungin organisoimana, kiinteistön omistajia ja asiantuntijoita osallistavina projektiryhminä.

Toimisto

Osin jo vuosia jatkunut hyvätasoisten toimistotilojen tarve yritysten rekrytointihaasteiden näkökulmasta jatkuu nyt lisättynä etätöistä toimistolle palaavien työntekijöiden entistä parempaa viihtyvyyttä palvelevien tilojen tarpeena. Etenkin ydinkeskustan osalta voidaan todeta, että tarve modernille, muuntojoustavalle ja korkeatasoiselle toimistotilalle jatkuu. Merkittävä osa yrityksistä haluaa edelleen sijoittua ydinkeskustaan palveluiden ja julkisten kulkuyhteyksien välittömään läheisyyteen. Vanhempien, osin tekniikaltaan jo vanhentuneiden kiinteistöjen osalta saneeraustarpeet ovat selkein tunnistettava ratkaisun avain kiinteistöjen houkuttelevuuden ja kiinnostuksen ylläpitämiseksi. Yritysten suhteellisen tilatarpeen pienentyessä ja samanaikaisesti laatutason kasvaessa on nähtävissä suuntaus, jossa neliöhinnoissa voi tapahtua hienoista nousua toimistotilojen osalta. Tämä vaatii kiinteistöjen omistajilta ja kehittäjiltä ratkaisuhalukkuutta ja valmiutta vastata aktiivisesti muuttuvaan markkinaympäristöön. Syksyllä alkanut P-Paraatin rakentaminen tulee lisäämään ydinkeskustassa kaivattua paikoitustilaa, joka palvelee keskustan käyttäjiä vuosikymmenet eteenpäin.

Liiketilat

Sijainneiltaan kaupallisesti houkuttelevien, näkyvien ja asiakasvirtojen äärellä olevien ydinkeskustan liiketilojen kysyntä on aavistuksen piristynyt vuoden 2022 aikana. Edelleen selkeimpänä markkinassa kysytään erilaisia ilta- ja ruokaravintoloiden tiloja. Myös uusia vähittäiskaupan toimijoita on tullut markkinaan. Suurista ketjuista mm. Normal, Partyland ja Miny ovat avanneet tai avaamassa liikkeitään ydinkeskustaan. Keskustan liiketilojen kysyntä keskittyy hyvin voimakkaasti kävelykadun varrelle sekä vilkkaimpiin kauppakeskuksiin. Vuokratasot parhailta paikoilta pitävät aiempien vuosien tasoa, yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että tiukat vuokraneuvottelut tulevat jatkumaan liiketilojen käyttäjien ja vuokranantajien välillä.

Teollisuus

Teollisuuskäytössä olevien tilojen vajaakäyttö on laskenut jonkin verran. Yritykset hakevat tässäkin tilatyypissä moderneja ja siistejä toimitiloja, joissa usein korkeus, hyvät piha-alueet ja logistiset valmiudet ovat arvostettavia tilojen ominaisuuksia. Hyvistä ja toiminnallisista tiloista on välillä puutetta ja kaupungin kaavoittamille uusille teollisuusalueille onkin noussut tasaisesti uusia teollisuusrakennuksia. Alueina itäinen Palokärki ja Eteläportti ovat uusimpia kaavoitettuja sijainteja, jotka tulevat lähivuosina olemaan kiinnostavia kehittyviä alueita.

Ostot, uudet omistajat

Transaktioita on tapahtunut Keski-Suomessa ennätyksellisesti, vuoden vaihteessa ruotsalainen Nyfosa hankki Jyväskylästä aiemmin Investors Housen omistaman kiinteistöyhtiö IVH-Kampuksen kiinteistöineen. Kaupassa siirtyi Jyväskylän viiden kiinteistön lisäksi kiinteistökokonaisuus Lappeenrannasta. Keväällä vahvan jalansijan Jyväskylässä saavuttanut niin ikään ruotsalainen Sagax hankki paikallisilta sijoittajilta kahdeksan pääosin teollisuustyyppistä kiinteistöä, joista kuusi sijaitsee Muuramessa ja kaksi Jyväskylässä. Elokuussa Mandatumin kiinteistörahasto osti paikalliselta Samla Capitalilta ydinkeskustasta toimistorakennuksen osoitteesta Yliopistonkatu 28.

Toimitilojen vuokramarkkina näyttäytyy edelleen vilkkaana syksyä ja tulevaa vuotta 2023 silmälläpitäen.

Rakentaminen

Keljon retail-alueella pitkään rakentamattomina olleita viimeisiä kaupallisia tontteja rakennetaan parasta aikaa. Rusta ja GoGo sijoittuvat Keljon kauppakeskittymään sekä Tokmannille valmistuu uusi myymälä alueelle. Myös paikallinen alpakan villasta vaatteita valmistava Alpa Finland Oy rakennuttaa itselleen uuden myymälän Keljoon, samaan yhteyteen sijoittuvat toimisto ja varastotilat. Keljon alueelle on valmistunut kesällä paikallisen sijoittajan Padel-areena. Seppälässä Nyfosan omistaman kiinteistön uudis- /laajennushanke valmistuu keväällä 2023, noin 4 000 m² laajennukseen sijoittuu ammattikoulu Spesia.

Mikko Hirvi
myyntipäällikkö, LKV
Infonia Oy