Aluekatsaukset

Hyvinkäällä tontti- ja toimitilakysyntä on vilkasta

Uusimaa - 22.11.2021

Hyvinkään sijainti ja saavutettavuus sekä kaupungissa toimivat yritykset, työpaikkatarjonta ja työpaikkaomavaraisuus ovat kaupungin merkittäviä vahvuuksia. Monipuoliset asumisen mahdollisuudet ja vilkas kulttuuri-, liikunta- ja muu vapaa-ajantarjonta sekä ympäröivä lähellä oleva luonto luovat kokonaisuuden, jossa yrittämisen sekä työnteon ohella muodostuu ihmisen kokoinen hyvä elämä. Tästä osoituksena mm. väkiluvun kasvu ja hiljattain Rambollin toteuttama tutkimus, jossa Hyvinkää sijoittui omassa sarjassaan kolmanneksi. Tulosten mukaan Hyvinkää tarjoaa kaupunkina elinvoimaisen ympäristön, jossa elävyysindeksin liikkumisen kategoriassa Hyvinkää saavuttaa 15 minuutin palveluiden tason; tämä tarkoittaa, että lähes kaikki palvelut ovat alle 15 minuutin kävelymatkan etäisyydellä.

Tontti- ja toimitilakysyntä vilkasta

Asemakaavoitettujen alueiden vapailla tonteilla on useita yritystonttineuvotteluja käynnissä ja parhaillaan kaavamuutosprosessissa olevan Sveitsinportaalin alueen tonteista on ollut laajasti kiinnostusta. Moottoritien kupeeseen nousee parhaillaan Motonetin uusi myymälä ja muitakin kaupan alan hankkeita on vireillä.

Parhaillaan kaupungin toimesta haetaan kumppaneita Hangonsillan toisen asuinalueen asemakaavoitukseen ja toteutukseen. Hakumenettelyn tavoitteena on löytää yhteistyökumppaneita alueen asemakaavoitukseen ja toteutussuunnitteluun sekä tehdä myös suunnitteluvaraukset valittujen kumppaneiden kanssa. Kumppanihaku toteutetaan avoimena kilpailuna.

Kesko suunnittelee suurta logistiikkakeskusta Hyvinkäälle

Hyvinkään kaupunki ja Kesko ovat allekirjoittaneet esisopimuksen ison logistiikkatontin luovuttamisesta Kesko Oyj:lle.

Noin neljänkymmenen hehtaarin kokoiselle tontille kaavaillaan rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinajohtaja Onnisen uutta logistiikkakeskusta.

Hyvinkään keskeinen sijainti pohjoisella Uudellamaalla pääteiden varrella ja Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä antaa hyvät edellytykset suuren mittakaavan logistiselle toiminnalle.

- Tontti sijaitsee tulevalla Kehätien yritysalueella. Alue on asemakaavoituksen alaisena ja tavoitteena on, että laadittava asemakaava mahdollistaisi alueelle noin 120 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeuden toteuttamisen, sanoo asiaa Hyvinkään kaupungin puolesta valmistellut kaupungingeodeetti Marko Kankare.

Esisopimuksen mukainen tonttikauppa tehdään sen jälkeen, kun alueen asemakaavoitus on valmistunut.

- Olemme iloisia, että näin mittavaa hanketta suunnitellaan Hyvinkäälle. Hyvinkään kaupungin näkökulmasta suunnitteilla oleva hanke on erittäin hyvä askel kaupungin suuren mittaluokan yritystoiminnan saralla, arvioi vs. kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.

Jyrki Käki
elinkeinopäällikkö
Hyvinkään kaupunki