Aluekatsaukset

Keskusta-alue Porissa kehittämisen keskiössä

Satakunta - 25.11.2019

Porin keskustan kehittämisessä laitettiin uusi vaihde silmään, kun Porin Päivänä 28. syyskuuta avattiin kuukauden ajaksi keskustan kehittämisen tutkimuskeskus, Poris.

Poriksessa eri toimijat jakoivat ja työstivät omia ideoitaan keskustan tulevaisuuteen liittyen. Sen tavoitteena on luoda vuorovaikutusta asukkaiden, yrittäjien ja muiden ryhmien sekä kaupungin välillä. Poriksessa kävi kuukauden aikana yli 2000 henkilöä ja he jättivät yli 1000 post-it lapuille kirjattua ideaa tai kehittämiskohdetta.

Jokainen porilainen on oman kaupunkinsa asiantuntija. Porin kaupunki haluaa tuoda heidät yhteen ja saada ideat lentoon matalalla kynnyksellä.Tilassa oli ideointiseiniä, joiden lisäksi järjestettiin erilaisia työpajoja, keskusteluja ja kokeiluja, joiden kohderyhminä olivat mm. lapset, vanhukset, kulttuuriväki jne. Tarkoituksena oli kerätä porilaisilta mahdollisimman monipuolinen kokonaiskuva keskustan alueeseen liittyvistä toiveista ja ajatuksista. Niitä käytetään suunnittelutyön pohjana. Poris on Porin brändiuudistusprosessista tuttu konsepti. Siitä suunnitellaan toistuvaa käytäntöä osallistavalle pop-up-tilalle tai -tilaisuudelle.

Mari Antikainen
Prizztech Oy