Aluekatsaukset

Porin Tahkoluodossa uniikit yrittämisen mahdollisuudet

Satakunta - 22.11.2021

Tahkoluodon satama-alue tarjoaa ainutlaatuisia kasvun ja sijoittumisen mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille. Valmis, hyvin toimiva infra ja monipuoliset energiavaihtoehdot takaavat hyvät liiketoimintaedellytykset. Porin kaupunki tytäryhtiöineen toimii aktiivisesti alueen yritysten hyväksi luomalla parhaat mahdolliset olosuhteet liiketoiminnalle.

Tahkoluodon toimistohotelli tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille

Porin kaupungin omistama Suisto Kiinteistöt Oy on ostanut Tahkoluodon satama-alueella aiemmin toimineen hiilivoimalan toimitiloja. Alueelta on vapautunut uusiin käyttötarkoituksiin laaja kokonaisuus tiloja, kuten toimistotilaa, korjaamo sekä useampi halli.

- Tiloja riittää useamman toimijan tarpeisiin. Suisto Kiinteistöt vuokraa tiloja sekä uusille toimijoille että alueella jo toimiville yrityksille, kertoo Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja ja Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Kilkku.

Valmis infra helpottaa yritystoimintaa

Tahkoluodon satama tarjoaa erinomaisen alustan erityisesti kiertotalouden toiminnoille ja uusioraaka-aineiden kansainväliselle viennille. Tämän takaavat esimerkiksi bulkkituotteiden ja raskaiden projektilastien käsittelyyn tarkoitetut laitteet sekä raskaalle liikenteelle suunnitellut rautatie- ja maantieyhteydet syväväylää (15,3 m) unohtamatta. Alueella on myös hiilivoimalan jäljiltä vahva sähköverkko.

Porin sataman palveluihin kuuluu muun muassa nosturipalveluita niin yksittäisiin nostoihin kuin laajojen rahtivirtojen käsittelyyn sekä kunnossapito- ja liikennepalveluita.

Tahkoluotoon asti vievän rautatien sähköistäminen on Porin kaupungin ja valtion viimeisin investointi alueella. Investointi tehostaa teollisuuden rautatiekuljetuksia sekä vähentää hiilijalanjälkeä.

- Seuraavaksi kaupunki keskittyy yhdessä valtion kanssa tieverkoston toimintavarmuuden parantamiseen, Kilkku kertoo.

Lisäksi Tahkoluoto on helposti saavutettavissa mereltä vuoden ympäri, sillä jäätilanne talvisin on yksi Suomen satamien parhaimmista.

Myös maakaasun saatavuus satamassa on taattu, sillä alueella sijaitsee Gasumin LNG-terminaali, joka on ensimmäinen käyttöön otettu nesteytetyn maakaasun terminaali Suomessa. Terminaalin ympärille on rakentunut tehokas logistiikkaketju.

Pori kiertotalouden aallonharjalla

Meri-Porin alueen kiertotalous- ja energia-alan yritykset käsittelevät muun muassa jätteenpolttolaitosten tuhkaa, puu- ja biomassoja sekä sähkö-, elektroniikka- ja metallijätteitä. Kierrätystuotteita ja uusioraaka-aineita valmistuu niin metalli-, kemian- kuin maanrakennusteollisuudenkin tarpeisiin. Alueesta on muodostunut merkittävä teollisen mittakaavan kiertotalouden keskus.

Tahkoluoto on toiminut jäisiin olosuhteisiin rakennettavan merituulivoiman testiympäristönä ja nykyään alueella sijaitsee maailman ensimmäinen merituulivoimapuisto, joka kestää arktiset olosuhteet.

- Merituulivoimapuistoon on suunnitteilla Tahkoluodon edustalle suuri laajennus, joka toteutuessaan tarjoaa Tahkoluodon alueen toimijoille entistä enemmän päästötöntä energiaa, toteaa Kilkku.

Vain noin 15 kilometrin matkan päässä Tahkoluodosta sijaitsee Porin Peittoon kiertotalouspuisto, joka tarjoaa runsaasti kaavoitettua tonttimaata teollisuuden, rakentamisen ja energiantuotannon sivuvirtojen käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen.

Australialaisyhtiön tuotantolaitos sijoittumassa Tahkoluotoon

Australialaiset Critical Metals ja Neometals ovat valinneet Porin kestävän kehityksen mukaisen vanadiinintuotantolaitoksensa sijoittumispaikaksi. Laitoksen tarkoituksena on käyttää terästuotannon sivutuotteita vanadiiniyhdisteiden talteen ottamiseksi, ilman tarvetta uudelle kaivos- tai rikastustoiminnalle. Vanadiiniyhdisteitä käytetään esimerkiksi erikoislujissa teräksissä ja energian varastointiratkaisuissa.

- Päätös osoittaa, että Porin kaupungin investoinnit alueellisiin kärkialoihin eli kiertotalouteen, robotiikkaan ja teknologiametalleihin tunnustetaan kansainvälisestikin, Kilkku kehuu.

Vanadiinintuotantolaitos edustaa teollisen mittakaavan kiertotaloutta puhtaimmillaan. Se vahvistaa Porin ja Satakunnan maakunnan asemaa yhtenä Suomen merkittävimpänä teollisuuden ja viennin alueena, ja sopii Porin tavoitteeseen olla hiilineutraali kaupunki. Pori on jäsen Hinku-verkostossa (Hinku, Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke) ja on allekirjoittanut EU:n kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen.

Tahkoluodon satama-alue
• 15,3 metrin syväsatama sekä erillinen kemikaalisatama
• Sijaitsee Meri-Porissa sähköistetyn rautatien päässä
• 190 hehtaarin alueella useiden alojen yrityksiä
• Monipuoliset mahdollisuudet kiertotalouden saralla
• Suomen lyhin luotsausmatka
• Critical Metals sijoittamassa vanadiinintuotantolaitoksensa alueelle


Viivi Lähteenmäki
Porin kaupunki