Aluekatsaukset

Talouden uhkakuvat jäähdyttävät transaktiomarkkinaa

Varsinais-Suomi - 21.11.2022

Talousnäkymät ovat heikentyneet vuoden loppua kohti, mikä näkyy luonnollisesti myös kiinteistömarkkinoilla. Korkojen nousu, inflaatio ja Ukrainan sota tuovat epävarmuutta markkinoille ja loppuvuoden transaktiovolyymin odotetaan jäävän aiempaa alhaisemmaksi. Turussa on vuoden aikana tehty runsaasti kiinteistökauppoja, mutta neljäs kvartaali näyttää yleisesti hiljaiselta transaktiomarkkinassa Turussakin.

Transaktiomarkkina ollut aktiivinen Turussa vuoden loppupuolelle asti

Kesän ja syksyn aikana on toteutunut useita transaktiota Turussa. Hemsö kasvatti kesällä omistustaan Turun Teknologiakiinteistöt Oy:stä yli 52 prosenttiin ostamalla OP Turun Seudun Kiinteistöt Oy:n sekä Eschnerska Frilasarettet -säätiön osuudet. Turun Teknologiakiinteistöt omistaa noin 150 000 m² vuokrattavaa toimitilaa Turun Tiedepuiston alueella. Asuntoportfoliokauppoja on toteutunut useita ja kohteet ovat sijainneet kehittyvillä alueilla kuten Skanssissa, Kirstinpuistossa ja Linnakaupungissa. Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot osti asuintaloksi muutetun kerrostalon Turun ydinkeskustasta osoitteesta Yliopistonkatu 34. Kohde on konversiokohde, jossa toimistotalo muutettiin 126 asunnon asuintaloksi. Teollisuus- ja logistiikkakiinteistöjen osalta on toteutunut useita kauppoja. JKK-Kiinteistöt Oy myi Auranlaaksossa sijaitsevan teollisuuskiinteistön ML Dormant Oy:lle. AVIA Real Estate Oy myi kesällä Turun lentoasemalla sijaitsevan logistiikkakiinteistön Capmanin hallinnoimalle rahastolle. Kohteen päävuokralaisina toimivat TNT FedEx ja DHL Express. Naantalissa Naantalin Satama Oy osti kesällä Luonnonmaalla sijaitsevan satama-alueen Meriaura Groupiin kuuluvalta VG-Port Oy:ltä. Kohde oli 2,7 hehtaarin kokoinen varastokenttä ja kaksi uutta laituria, sekä vesialuetta noin kaksi hehtaaria. Kauppa liittyy Naantalin sataman bulk-toimintojen kehittämiseen. Nyfosa osti syksyllä Turusta kolme teollisuus- ja varastokiinteistöä, jotka sijaitsevat hyvillä sijainneilla teollisuusalueilla. Felix Abban käytössä oleva teollisuuskiinteistö myytiin Rydöntieltä kesällä ML 67 Dorman Oy:lle. Liedossa Avantin alueelta myytiin Pohjola Liikenteen käytössä oleva logistiikkakiinteistö Deneg 7 Oy:lle. Skanssin lähettyviltä osoitteesta Biolinja 12 myytiin toimisto- ja teollisuuskiinteistö Radiometer Turku Oy:lle, joka on kiinteistön pääkäyttäjä. Aktia Toimitilakiinteistöt osti loppuvuonna rakenteilla olevan liikekiinteistön Turusta voimakkaasti kehittyvältä Kirstinpuiston alueelta. Kohde on Kirstinpuiston asuinkerrostalokokonaisuuden yhteyteen toteutettava ja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokrattu noin 1 500 m² laajuinen päivittäistavarakauppa. Raisiossa, Kuninkojan liikealueella Aktia Toimitilat hankki omistukseensa veneliikekiinteistön.

Uusia toimistohankkeita Kupittaa-Itäharjun alueella

Toimistotilojen vajaakäyttöaste on pysynyt Turussa käytännössä ennallaan viimeisen vuoden ajan. Tilojen kysyntä on viime aikoina kasvanut, vaikka epävarmuus tulevaisuuden työskentelytavoista painaa taustalla ja pitkittää osaltaan päätöksentekoa tilastrategioissa. Moderni ja viihtyisä toimistotila on entistäkin kysytympi, ja tästä syystä vajaakäyttöä esiintyykin pääosin vanhassa tilakannassa. Kupittaan alueen vetovoima on edelleen toimistosektorilla vahva, mutta ydinkeskustan asema on selvästi parantumassa, kun keskustan merkittävät rakennustyömaat alkavat valmistua. Tänä vuonna valmistuneet ja rakenteilla olevat toimistohankkeet sijaitsevat Kupittaa-Itäharjulla. Turun Teknologiakiinteistöjen tämän vuoden aikana valmistuneita toimistohankkeita alueella ovat Turku Energian pääkonttori Itäharjun puolelle ja Kelan, Wärtsilän ja Nordean käyttöön rakennettu CivilCity Lemminkäisenkadun varrella. Kupittaalla on rakenteilla Arctos-nimellä kulkeva liike- ja toimistohanke Kupittaan vanhan aseman viereen ja alueen toiminnallisuutta parantava 10-kerroksinen pysäköintitalo ParkCity Joukahaisenkadulle. Lisäksi suunnitteilla on LinkCity toimistorakennus Turun ammattikorkeakoulun uudisrakennuksen peilikuvaksi Lemminkäisenkadulle. Itäharjun puolella on rakenteilla Turku Energian pääkonttorin viereen sen vastinpariksi InfraCity B, joka on 4 000 m² toimistorakennus, sekä entiseen K-Raudan kiinteistöön saneerattava toimisto- ja tuotantorakennus.

Turun keskustan suuret hankkeet valmistuivat

Liiketilojen elpymisessä on positiivisia merkkejä, vaikka tilojen vajaakäyttöaste onkin noussut hienoisesti. Turun keskustassa suuri merkitys on pitkään käynnissä olleiden suurien hankkeiden valmistumisella. Toriparkki ja hotelli Hamburger Börs valmistuivat viime vuoden aikana ja kauppatorikin loppuvuoden aikana. Turun seudun kauppakeskukset ovat uutisoineet vuoroin uusista toimijoista, jotka ovat avaamassa liikkeitään kauppakeskuksissa. Myös keskustan ravintola- ja kahvilaelämä on vilkastunut ja luottamus tulevaisuuteen näkyy sielläkin uusien toimijoiden avatessa toimipisteitään. Liikerakentamista on käynnissä ainakin Raisiossa, kun Ikean viereen rakennetaan noin 7 000 m² uutta liikerakennusta, jonka veturiksi tulee Suomeen rantautuva halpahalliketju Jula. Kohteeseen tulee myös toinen kansainvälinen erikoistavarakaupan ketju, Veken Kaluste sekä padel-halli. Raisiossa Haunisten liikealueelle on lisäksi rakenteilla liikerakennukset kolmelle autoalan toimijalle.

Keskustassa on valmistunut isoja hankkeita, mutta laajaa kehitystä on luvassa myös tulevaisuudessa. Seuraavat kehityksen alla olevat korttelit ovat Österbladin kulma Kauppiaskadun ja Linnankadun kulmauksessa, Kauppahallin kortteli, sekä Wiklundin kortteli. Österbladin kulman tulevasta käytöstä on tehty neljä eri vaihtoehtoa, joista kaikissa alueelle nousisi 12-kerroksinen tornitalo. Kauppahallin korttelissa on luvassa Kauppahallin laaja peruskorjaus, jonka ajaksi kauppahallin toimintoja on suunniteltu siirrettävän väliaikaisesti Wiklundin sisäpihalle. Kauppahallin korttelin osalta on suunnitteilla laajempi kehityssuunnitelma ja kaavoituksen käynnistäminen. Wiklundin korttelin osalta on käynnissä asemakaavamuutos, jonka tavoitteet on jo hyväksytty ja kaava voisi olla valmis mahdollisesti ensi vuonna. Alustavissa suunnitelmissa nykyinen Wiklundin rakennus saisi korotusosat molemmille puolille ja Brahenkadun puoleiselle tontinosalle tulisi 2-6 kerroksisia uudisrakennuksia. Kyseessä on yksi Turun Osuuskaupan historian suurimmista investoinneista.

Turun kaupunki ja Turun Osuuskauppa neuvottelevat parhaillaan Brahenkadun puoleisen, nykyisin parkkialueena toimivan osan hyödyntämisestä väliaikaisen Kauppahallin käyttöön, ennen alueen uudisrakentamista. Keskustan alueella suunnitellaan lisäksi jokirantaan sijoittuvaa Musiikkitaloa, jonka hankesuunnitelmaa odotetaan hyväksyttäväksi vielä tämän vuoden aikana, jolloin rakentaminen voisi alkaa ensi kesänä ja 12 800 m2 kohde valmistua vuonna 2026. Musiikkitalon myötä nykyisen konserttitalon alue Puutorin laidalla tulee kehitettäväksi.

Avantin alue laajenee vauhdilla

Logistiikka- ja tuotantotilojen vajaakäyttö on laskenut vuoden takaisesta tilanteesta. Verkkokaupan huomattava kasvu luo kysyntää varsinkin logistiikkatilojen osalta ja kysyntä ylittääkin jo paikoin tarjonnan. Uutta tilaa on rakennettu Turun seudulle täyttämään kasvun tuoman kysynnän, mutta myös uusien toiminnallisten vaatimusten täyttämiseksi. Logistiikkatilojen osalta merkittävimmät kehittyvät alueet ovat Turussa lentoaseman alue ja Liedossa noin 350 hehtaarin ja 250 yrityksen Avantin alue, joka on laajenemassa entisestään, kun Liedon kaupunki päätti ostaa Suopellosta 8,65 hehtaaria lisää maata alueen laajennusta varten. Tuoreimman maakaupan myötä Avantissa on noin 30 hehtaarin laajenemismahdollisuudet. Avantin tuoreita rakennushankkeita ovat mm. Inex Partnersin, Warasto Finlandin ja Rengas Turun varastokiinteistöt, sekä myymälätilat Puuilolle. Alueen uudet liikennejärjestelyt ovat loppusuoralla, ja mittavat liittymä- ja tiejärjestelyt palvelevat nyt entistä paremmin juuri logistiikka-alan toimijoita.

Mari Rouvali
Catella Property Oy, Turku