Aluekatsaukset

Turussa kaupunkikuvallisesti merkittäviä investointeja käynnissä

Varsinais-Suomi - 25.11.2019

Turun kaupunkikuvaa muovataan nyt reippaasti, kun jo pitkälle ehtineen toriparkkityömaan lisäksi torin laidalta on jo lähes kokonaan kadonnut Börsin hotellirakennus, joka oli yksi keskustan maamerkkikiinteistöistä. Monia muitakin hankkeita on käynnissä ja suunnitteilla. Transaktiomarkkinoilla oli Turussa vilkas alkuvuosi, mikä oli selkeä jatkumo edellisen vuoden korkealle transaktiovolyymille. Kuluvan vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana ei ole toteutunut vastaavia maamerkkikiinteistöjen kauppoja. Turku koetaan kuitenkin edelleen houkuttelevana sijoituskohteena niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin toimijoiden silmissä.

Toimistotilojen käyttöasteet korkealla

Toimistotilojen vajaakäyttöaste on Turussa kasvukeskusten alhaisin, luokkaa 6,6 %. Tätä selittää osaltaan se, ettei uutta toimistotilaa ole juurikaan rakennettu kaupunkiin lähivuosina. Tällä hetkellä on rakenteilla Kupittaalle Veritaksen uusi pääkonttori, johon tulee myös jonkin verran toimistotilaa muille käyttäjille. Prime-toimistotilojen vuokratason voidaan odottaa hieman nousevan rakennettavan ja uudistettavan tilakannan kasvun myötä. Parhaiden toimistotilojen bruttovuokrataso ylittää jo selkeästi 20 euron neliövuokran tason. Modernille toimistotilalle riittää kysyntää ja samanaikaisesti vanhemman tilakannan vuokrakysyntä on heikentynyt. Toimistotilojen vajaakäyttöä esiintyykin lähes yksinomaan vanhoissa saneeraamattomissa tilakannoissa, kun taas modernit tilat ovat lähes 100-prosenttisesti käytössä.

Keskustan liiketilat rakennustyömaiden puristuksissa

Ydinkeskustan rakennushankkeet ovat vaikuttaneet keskustan kävijämääriin ja kulkureitteihin. Ne ovat ajaneet kivijalkaliikkeitä siirtymään hiljentyneiltä katualueilta vilkkaammille, jopa kauemmas aiemmin asiakasvirroiltaan vilkkaina tunnetuilta liikekaduilta. Esimerkiksi jo hyvään vuokrausasteeseen päässeessä Forum-korttelissa on nyt runsaasti tiloja tyhjillään, sillä Börsin purkutyömaa ja uudisrakentaminen ovat väkisinkin vaikuttaneet kauppakäytävän tilajärjestelyihin ja kulkureitteihin. Rakennushankkeiden voidaan ennustaa vielä laajenevankin torin ympäristössä, sillä muutamat rakennukset ovat selkeän kiinteistökehityksen tai mittavan perusparannusinvestointien tarpeessa.

Kauppakeskus Hansan laaja uudistamishanke on loppusuoralla ja uuden ilmeen myötä kauppakeskus valmistuu entistä yhtenäisempänä ja avarampana joulumarkkinoille. Vanhoja kulkureittejä on laajennettu ja käytävälinjoja suoristettu sekä uusia kulkuyhteyksiä avattu esimerkiksi Hansatorin ja Kultatalon sekä Hansatorin ja Thalian välille. Uusina käyttäjinä Hansassa ovat avanneet mm. maailmalla suosittu pikaruokaketju Taco Bell sekä miestenvaateliikkeet Volt ja Dressmann.

Mittavia aluekehityshankkeita ympäri kaupunkia

Turun kaupungin kärkihankkeisiin kuuluva Kupittaa-Itäharjun alue herättää entistä enemmän mielenkiintoa niin nykyisissä käyttäjissä kuin monissa kiinteistökehittäjissä. Alueen kaavoituksen odotetaan käynnistyvän ensi vuoden aikana ja nk. kansihankkeen kilpailutus voisi käynnistyä jo alkuvuonna 2020. Itäharjun vetovoimaisuutta lisää alueen läpi suunnitellun raitiotien tai superbussin linjaus. Alueella onkin jo tapahtunut maanomistusten järjestelyä ja useat tahot ovat kiinnostuneita hankkimaan rakennusmaata kyseisiltä alueilta.

Linnakaupungin ja sataman alueella rakentaminen on jatkunut jo pidempään ja uusia asuinrakennuksia valmistuu kaiken aikaa. Voidaankin puhua täysin uuden asuinalueen muodostumisesta entisten toimitila- ja joutomaiden alueelle. Mittavaa aluerakentamista on suunnitteilla myös muun muassa Pukkilan, Köydenpunojankadun, Iso-Heikkilän ja Sepänkadun alueille.

Teolliset investoinnit Turun seudulla

Meyerin telakan investointien voidaan olettaa jatkuvan, kun se Turun kaupungin kanssa sopi rakennusoikeuden kasvattamisesta telakan alueella lisärakentamisen mahdollistamiseksi. Elintarvikeyhtiö Raisio ilmoitti myös käynnistävänsä Raisiossa mittavimman teollisen investointinsa vuosikymmeniin. Investoinnin arvo liikkuu karkeasti yli 40 miljoonassa ja se luo myös kymmeniä uusia työpaikkoja. Logistiikkayritys DB Schenkerin uudet toimitilat ovat valmistumassa Liedon Avantin alueelle ensi vuoden aikana, jolloin yhtiö pääsee muuttamaan Turun satama-alueelta pois asuinrakentamisen tieltä.

Sami Matara
Catella Property Oy, Turku